Thiết bị tự động (Siemens)

Call Bộ lập trình PLC Logo 12/24R-6ED1052-2MD00-0BA6

Bộ lập trình PLC Logo 12/24R-6ED1052-2MD00-0BA6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCall Bộ lập trình PLC Logo 12/24R-6ED1052-1MD00-0BA6

Bộ lập trình PLC Logo 12/24R-6ED1052-1MD00-0BA6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCall Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 221 DC-6ES7211-0AA23-0XB0
CallCallCallCall Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 221 AC-6ES7211-0BA23-0XB0
CallCallCallCallCall Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 312C-6ES7312-5BF04-0AB0
CallCallCallCallCallCall Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 312-6ES7312-1AE14-0AB0
CallCallCallCallCallCallCall Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 412-2-6ES7412-2XJ05-0AB0
CallCallCallCallCallCallCallCall Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 412-1-6ES7412-1XJ05-0AB0
CallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-1200 SB 1232 AO-6ES7232-4HB32-0XB0

Module PLC s7-1200 SB 1232 AO-6ES7232-4HB32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-1200 SB 1231 Thermocouple-6ES7231-5QD32-0XB0
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Bộ nguồn PLC s7-1500-6ES7505-0RA00-0AB0

Bộ nguồn PLC s7-1500-6ES7505-0RA00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Bộ nguồn PLC s7-1500-6ES7505-0KA00-0AB0

Bộ nguồn PLC s7-1500-6ES7505-0KA00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Màn Hình HMI TP1500 BASIC COLOR PN - Model 6AV6647-0AG11-3AX0
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Màn Hình HMI KP300 BASIC MONO PN - Model 6AV6647-0AH11-3AX0
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Màn Hình HMI KTP400 BASIC COLOR PN - Model 6AV6647-0AK11-3AX0

Timer 24h Hager (Công tắc thời gian)

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Timer 24h Hager - Model EH711 loại Analog 72x72mm

Timer 24h Hager - Model EH711 loại Analog 72x72mm

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Timer 24h Hager - Model EH770 loại Analog 72x72mm

Timer 24h Hager - Model EH770 loại Analog 72x72mm

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Timer 24h Hager - Model EH110 loại Analog

Timer 24h Hager - Model EH110 loại Analog

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Timer 24h Hager - Model EH111 loại Analog

Timer 24h Hager - Model EH111 loại Analog

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Timer 24h Hager - Model EH171 loại Analog

Timer 24h Hager - Model EH171 loại Analog

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Timer 24h Hager - Model EH710 loại Analog 72x72mm

Timer 24h Hager - Model EH710 loại Analog 72x72mm

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Timer 24h Hager - Model EH712 loại Analog 72x72mm

Timer 24h Hager - Model EH712 loại Analog 72x72mm

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Timer 24h Hager - Model EH715 loại Analog 72x72mm

Timer 24h Hager - Model EH715 loại Analog 72x72mm

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Timer 24h Hager - Model EH716  loại Analog 72x72mm

Timer 24h Hager - Model EH716 loại Analog 72x72mm

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Timer 24h Hager - Model EH771  loại Analog 72x72mm

Timer 24h Hager - Model EH771 loại Analog 72x72mm

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến chuyển động (Hager)

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Cảm biến chuyển động (Motion Detector) - Model EE804A
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Cảm biến chuyển động (Motion Detector) - Model EE805A
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Cảm biến chuyển động (Motion Detector) - Model EE883
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Cảm biến chuyển động (Motion Detector) - Model EE871
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Cảm biến chuyển động (Motion Detector) - Model EE870
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Cảm biến chuyển động (Motion Detector) - Model EE861
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Cảm biến chuyển động (Motion Detector) - Model EE860
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Cảm biến chuyển động (Motion Detector) - Model EE841
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Cảm biến chuyển động (Motion Detector) - Model EE840
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Cảm biến chuyển động (Motion Detector) - Model EE831

Thiết bị đóng cắt Hager

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU132A

Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU132A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU125A

Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU125A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU120A

Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU120A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU116A

Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU116A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU110A

Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU110A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU106A

Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU106A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model HLF190S

Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model HLF190S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model HLF180S

Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model HLF180S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU163A

Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU163A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU150A

Thiết bị đóng cắt Hager (MCB) - Model MU150A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc - Ổ cắm Hager

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL101

Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL101

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL132

Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL132

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL131

Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL131

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL122

Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL122

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL121

Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL121

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL112

Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL112

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL111

Công tắc - Ổ cắm Hager - Model WGL111

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Công tắc - Ổ cắm Hager - Model XL9242

Công tắc - Ổ cắm Hager - Model XL9242

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Công tắc - Ổ cắm Hager - Model XL9241

Công tắc - Ổ cắm Hager - Model XL9241

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Công tắc - Ổ cắm Hager - Model XL9232

Công tắc - Ổ cắm Hager - Model XL9232

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết bị điện Omron

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Bộ định giờ - Timer - Model H3CR-F loại 2 kim ON/OFF
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Bộ định giờ - Timer - Model H3CR-A8 thông dụng 8 chân
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Bộ định giờ - Timer - Model H3CR-A thông dụng 11 chân
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3DR-D-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3DR-D-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3AR-A-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3AR-A-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1DR-D-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1DR-D-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1AR-A-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1AR-A-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Bộ hiển thị số - Model K3HB-P Hiển thị và xử lý thời gian số ngõ vào xung
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Bộ hiển thị số - Model K3HB-H Bộ hiển thị và xử lý số ngõ vào nhiệt độ
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Bộ hiển thị số - Model K3HB-C hiển thị và xử lý số ngõ vào xung (Pluse)
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Bộ nguồn DC - Model S82K vỏ nhựa thông dụng

Bộ nguồn DC - Model S82K vỏ nhựa thông dụng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Bộ nguồn DC - Model S82J vỏ sắt kinh tế

Bộ nguồn DC - Model S82J vỏ sắt kinh tế

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Cảm biến an toàn - Model F3SJ-E loại kinh tế

Cảm biến an toàn - Model F3SJ-E loại kinh tế

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Cảm biến an toàn - Model F3SJ-B loại thông dụng
CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Cảm biến an toàn - Model F3SJ-A loại đa năng

Cảm biến an toàn - Model F3SJ-A loại đa năng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu