Thiết bị điện CHINT

(232 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Tụ bù 60KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-60-3

Tụ bù 60KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-60-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 60KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-60-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-60-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tụ bù 60KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-60-3

Tụ bù 60KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-60-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 60KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-60-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-60-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tụ bù 50KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-50-3

Tụ bù 50KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-50-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 50KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-50-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-50-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tụ bù 50KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-50-3

Tụ bù 50KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-50-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 50KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-50-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-50-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tụ bù 40KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-40-3

Tụ bù 40KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-40-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 40KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-40-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-40-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tụ bù 40KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-40-3

Tụ bù 40KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-40-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 40KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-40-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-40-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tụ bù 30KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-30-3

Tụ bù 30KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-30-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 30KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-30-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-30-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tụ bù 30KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-30-3

Tụ bù 30KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-30-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 30KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-30-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-30-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tụ bù 25KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-25-3

Tụ bù 25KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-25-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 25KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-25-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-25-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tụ bù 25KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-25-3

Tụ bù 25KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-25-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 25KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-25-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-25-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tụ bù 20KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-20-3

Tụ bù 20KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-20-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 20KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-20-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-20-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tụ bù 20KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-20-3

Tụ bù 20KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-20-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 20KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-20-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-20-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tụ bù 15KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-15-3

Tụ bù 15KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-15-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 15KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-15-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-15-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tụ bù 15KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-15-3

Tụ bù 15KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-15-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 15KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-15-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-15-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model NCF1-11C (NO+NC)

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model NCF1-11C (NO+NC)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model NCF1-11C (NO+NC) Mã hàng: NCF1-11C (NO+NC) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F5-T2,T4,D0,D2,D4(0.1s~180s, NO+NC)

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F5-T2,T4,D0,D2,D4(0.1s~180s, NO+NC)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F5-T2,T4,D0,D2,D4(0.1s~180s, NO+NC) Mã hàng: F5-T2,T4,D0,D2,D4(0.1s~180s, NO+NC) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F5-T0

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F5-T0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F5-T0 Mã hàng: F5-T0 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F4-40,31,13,22,04 (4O:4NO/ONC)

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F4-40,31,13,22,04 (4O:4NO/ONC)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F4-40,31,13,22,04 (4O:4NO/ONC) Mã hàng: F4-40,31,13,22,04 (4O:4NO/ONC) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F4-20,11,02 20:2NO/11:NO+NC/02:2NC

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F4-20,11,02 20:2NO/11:NO+NC/02:2NC

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F4-20,11,02 20:2NO/11:NO+NC/02:2NC Mã hàng: F4-20,11,02 20:2NO/11:NO+NC/02:2NC Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Thiết bị đa năng cầm tay - Model NAS830B

Thiết bị đa năng cầm tay - Model NAS830B

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết bị đa năng cầm tay - Model NAS830B Mã hàng: NAS830B Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Thiết bị đa năng cầm tay - Model N266

Thiết bị đa năng cầm tay - Model N266

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết bị đa năng cầm tay - Model N266 Mã hàng: N266 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le trung gian 3 & 5A chân dẹt nhỏ - Model JZX-22FD/4Z

Rơ le trung gian 3 & 5A chân dẹt nhỏ - Model JZX-22FD/4Z

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le trung gian 3 & 5A chân dẹt nhỏ - Model JZX-22FD/4Z Mã hàng: JZX-22FD/4Z Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le trung gian 3 & 5A chân dẹt nhỏ - Model JZX-22FD/2Z

Rơ le trung gian 3 & 5A chân dẹt nhỏ - Model JZX-22FD/2Z

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le trung gian 3 & 5A chân dẹt nhỏ - Model JZX-22FD/2Z Mã hàng: JZX-22FD/2Z Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le trung gian 10A chân tròn - Model JQX 10F 3Z

Rơ le trung gian 10A chân tròn - Model JQX 10F 3Z

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le trung gian 10A chân tròn - Model JQX 10F 3Z Mã hàng: JQX 10F 3Z Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le trung gian 10A chân tròn - Model JQX 10F 2Z

Rơ le trung gian 10A chân tròn - Model JQX 10F 2Z

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le trung gian 10A chân tròn - Model JQX 10F 2Z Mã hàng: JQX 10F 2Z Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le trung gian 10A chân dẹt lớn - Model JQX-13F/2Z

Rơ le trung gian 10A chân dẹt lớn - Model JQX-13F/2Z

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le trung gian 10A chân dẹt lớn - Model JQX-13F/2Z Mã hàng: JQX-13F/2Z Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le thời gian - Model JSZ3Y

Rơ le thời gian - Model JSZ3Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le thời gian - Model JSZ3Y Mã hàng: JSZ3Y Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le thời gian - Model JSZ3F

Rơ le thời gian - Model JSZ3F

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le thời gian - Model JSZ3F Mã hàng: JSZ3F Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le thời gian - Model JSZ3A

Rơ le thời gian - Model JSZ3A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le thời gian - Model JSZ3A Mã hàng: JSZ3A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le thời gian - Model JSS48A-S

Rơ le thời gian - Model JSS48A-S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le thời gian - Model JSS48A-S Mã hàng: JSS48A-S Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le thời gian - Model JSS48A-2Z

Rơ le thời gian - Model JSS48A-2Z

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le thời gian - Model JSS48A-2Z Mã hàng: JSS48A-2Z Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le điện tử thời gian thực - Model KG316T

Rơ le điện tử thời gian thực - Model KG316T

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le điện tử thời gian thực - Model KG316T Mã hàng: KG316T Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model XJ3-G

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model XJ3-G

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model XJ3-G Mã hàng: XJ3-G Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model XJ3-D

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model XJ3-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model XJ3-D Mã hàng: XJ3-D Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model NJYB3-8 AC380V (mini type)

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model NJYB3-8 AC380V (mini type)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model NJYB3-8 AC380V (mini type) Mã hàng: NJYB3-8 AC380V (mini type) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model NJYB3-11 AC220V (mini type)

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model NJYB3-11 AC220V (mini type)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model NJYB3-11 AC220V (mini type) Mã hàng: NJYB3-11 AC220V (mini type) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ động cơ - Model NJBK7-50M (1A-5A for motor 0.5- 2.5kW)

Rơ le bảo vệ động cơ - Model NJBK7-50M (1A-5A for motor 0.5- 2.5kW)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ động cơ - Model NJBK7-50M (1A-5A for motor 0.5-2.5kW) Mã hàng: NJBK7-50M (1A-5A for motor 0.5-2.5kW) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ động cơ - Model JD-5/5-20-80

Rơ le bảo vệ động cơ - Model JD-5/5-20-80

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ động cơ - Model JD-5/5-20-80 Mã hàng: JD-5/5-20-80 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ động cơ - Model JD-5/200 (for Motor 40-100kW)

Rơ le bảo vệ động cơ - Model JD-5/200 (for Motor 40-100kW)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ động cơ - Model JD-5/200 (for Motor 40-100kW) Mã hàng: JD-5/200 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-38 (23~38A)

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-38 (23~38A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-38 (23~38A) Mã hàng: NXR-38 (23~38A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-25 (1~25A)

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-25 (1~25A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-25 (1~25A) Mã hàng: NXR-25 (1~25A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (80-100)

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (80-100)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (80-100) Mã hàng: NXR-100 (80-100) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (63-80, 80-93)

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (63-80, 80-93)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (63-80, 80-93) Mã hàng: NXR-100 (63-80, 80-93) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (23~70A)

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (23~70A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (23~70A) Mã hàng: NXR-100 (23~70A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-93G (23A~93A)

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-93G (23A~93A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-93G (23A~93A) Mã hàng: NR2-93G (23A~93A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-630G (23A~93A)

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-630G (23A~93A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-630G (23A~93A) Mã hàng: NR2-630G (23A~93A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-36G (23A~36A)

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-36G (23A~36A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-36G (23A~36A) Mã hàng: NR2-36G (23A~36A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-25G (1.6A~25A)

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-25G (1.6A~25A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-25G (1.6A~25A) Mã hàng: NR2-25G (1.6A~25A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-200G (23A~93A)

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-200G (23A~93A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-200G (23A~93A) Mã hàng: NR2-200G (23A~93A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-150G (23A~93A)

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-150G (23A~93A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-150G (23A~93A) Mã hàng: NR2-150G (23A~93A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phụ kiện cho STARTER NS2-25 - Model NS2-FA

Phụ kiện cho STARTER NS2-25 - Model NS2-FA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phụ kiện cho STARTER NS2-25 - Model NS2-FA Mã hàng: NS2-FA Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phụ kiện cho STARTER NS2-25 - Model NS2-AE

Phụ kiện cho STARTER NS2-25 - Model NS2-AE

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phụ kiện cho STARTER NS2-25 - Model NS2-AE Mã hàng: NS2-AE Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút nhấn không đèn fi 22 - Model NP2-EA31/EA42/EA51

Nút nhấn không đèn fi 22 - Model NP2-EA31/EA42/EA51

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn không đèn fi 22 - Model NP2-EA31/EA42/EA51 Mã hàng: NP2-EA31/EA42/EA51 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút nhấn không đèn fi 22 - Model NP2-EA

Nút nhấn không đèn fi 22 - Model NP2-EA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn không đèn fi 22 - Model NP2-EA Mã hàng: NP2-EA Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút nhấn kép ON-OFF fi 22 - Model NP2-EL8325

Nút nhấn kép ON-OFF fi 22 - Model NP2-EL8325

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn kép ON-OFF fi 22 - Model NP2-EL8325 Mã hàng: NP2-EL8325 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút nhấn dừng khẩn cấp fi 22 màu xanh - Model NP2-EC31

Nút nhấn dừng khẩn cấp fi 22 màu xanh - Model NP2-EC31

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn dừng khẩn cấp fi 22 màu xanh - Model NP2-EC31 Mã hàng: NP2-EC31 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút nhấn dừng khẩn cấp fi 22 - Model NP2-ES542

Nút nhấn dừng khẩn cấp fi 22 - Model NP2-ES542

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn dừng khẩn cấp fi 22 - Model NP2-ES542 Mã hàng: NP2-ES542 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút nhấn có đèn fi 22 - Model NP2-EW3361/3462/3561

Nút nhấn có đèn fi 22 - Model NP2-EW3361/3462/3561

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn có đèn fi 22 - Model NP2-EW3361/3462/3561 Mã hàng: NP2-EW3361/3462/3561 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút nhấn có đèn fi 22 - Model NP2-EW

Nút nhấn có đèn fi 22 - Model NP2-EW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn có đèn fi 22 - Model NP2-EW Mã hàng: NP2-EW Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-4K

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-4K

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-4K Mã hàng: NP3-4K Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-3K

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-3K

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-3K Mã hàng: NP3-3K Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-3

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-3 Mã hàng: NP3-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2K

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2K

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2K Mã hàng: NP3-2K Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2A

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2A Mã hàng: NP3-2A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2 Mã hàng: NP3-2 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1K

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1K

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1K Mã hàng: NP3-1K Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1A

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1A Mã hàng: NP3-1A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1 Mã hàng: NP3-1 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu