Bộ điều khiển nhiệt độ - Độ ẩm

(315 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PPMR06

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PPMR06

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF4-PPMR06

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-200 độ C

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PPMR07

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PPMR07

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF4-PPMR07

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-400 độ C

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PKMR06

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PKMR06

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF4-PKMR06

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-400 độ C

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PKMR07

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PKMR07

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF4-PKMR07

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-1200 độ C

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF2-PPMNR07

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF2-PPMNR07

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF2-PPMNR07

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-400 độ C

Kích thước: 72x72mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF2-PPMNR06

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF2-PPMNR06

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF2-PPMNR06

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-200 độ C

Kích thước: 72x72mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF2-PKMNR07

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF2-PKMNR07

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF2-PKMNR07

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-1200 độ C

Kích thước: 72x72mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF2-PKMNR06

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF2-PKMNR06

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF2-PKMNR06

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-400 độ C

Kích thước: 72x72mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8200S-PPMOR08

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8200S-PPMOR08

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-8200S-PPMOR08

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-399 độ C. Cảnh báo cao.

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8200S-PPMOR06

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8200S-PPMOR06

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-8200S-PPMOR06

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-199 độ C. Cảnh báo cao.

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8200S-PKMOR13

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8200S-PKMOR13

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-8200S-PKMOR13

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-1199 độ C. Cảnh báo cao.

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8200S-PKMOR08

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8200S-PKMOR08

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-8200S-PKMOR08

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-399 độ C. Cảnh báo cao.

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8000S-PPMNR08

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8000S-PPMNR08

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-8000S-PPMNR08

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-399 độ C.

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8000S-PPMNR06

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8000S-PPMNR06

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-8000S-PPMNR06

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-199 độ C.

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8000S-PKMNR13

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8000S-PKMNR13

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-8000S-PKMNR13

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-1199 độ C.

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8000S-PKMNR08

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-8000S-PKMNR08

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-8000S-PKMNR08

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-399 độ C.

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-72D-PPMNR08

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-72D-PPMNR08

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-72D-PPMNR08

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-399 độ C.

Kích thước: 72x72mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-72D-PPMNR06

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-72D-PPMNR06

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-72D-PPMNR06

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-199 độ C.

Kích thước: 72x72mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-72D-PKMNR12

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-72D-PKMNR12

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-72D-PKMNR12

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-399 độ C.

Kích thước: 72x72mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-72D-PKMNR08

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-72D-PKMNR08

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-72D-PKMNR08

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-399 độ C.

Kích thước: 72x72mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-48D-PPMNR05

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-48D-PPMNR05

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-48D-PPMNR05

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-399 độ C.

Kích thước: 48x48mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-48D-PPMNR03

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-48D-PPMNR03

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-48D-PPMNR03

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-199 độ C.

Kích thước: 48x48mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-48D-PKMNR05

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-48D-PKMNR05

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-48D-PKMNR05

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-399 độ C.

Kích thước: 48x48mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-2000-PPMNR07

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-2000-PPMNR07

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-2000-PPMNR07

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-400 độ C.

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-2000-PPMNR05

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-2000-PPMNR05

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-2000-PPMNR05

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-200 độ C.

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-2000-PKMNR11

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-2000-PKMNR11

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-2000-PKMNR11

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-1200 độ C.

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-2000-PKMNR07

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-2000-PKMNR07

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-2000-PKMNR07

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-400 độ C.

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-1000-PPMNR07

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-1000-PPMNR07

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-1000-PPMNR07

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-200 độ C.

Kích thước: 72x72mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-1000-PPMNR05

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-1000-PPMNR05

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-1000-PPMNR05

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-200 độ C.

Kích thước: 72x72mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-1000-PKMNR10

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-1000-PKMNR10

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-1000-PKMNR10

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-1200 độ C.

Kích thước: 72x72mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-1000-PKMNR07

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model HY-1000-PKMNR07

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: HY-1000-PKMNR07

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-400 độ C

Kích thước: 72x72mm

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung - Model BK3-P2

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung - Model BK3-P2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung

Mã hàng: BK3-P2

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 1 kênh nhiệt, chỉ hiển thị

Kích thước: 96x48mm

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung - Model BK3-P1

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung - Model BK3-P1

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung

Mã hàng: BK3-P1

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 1 kênh nhiệt, chỉ hiển thị

Kích thước: 96x48mm

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung - Model BK3-K

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung - Model BK3-K

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung

Mã hàng: BK3-K

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 1 kênh nhiệt, chỉ hiển thị

Kích thước: 96x48mm

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung - Model BK6-M

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung - Model BK6-M

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung

Mã hàng: BK6-M

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 1 kênh nhiệt, chỉ hiển thị

Kích thước: 36x72mm

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung - Model AT3-K06

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung - Model AT3-K06

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ hiển thị nhiệt độ Hanyoung

Mã hàng: AT3-K06

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 2 kênh nhiệt, chỉ hiển thị

Kích thước: 96x48mm

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu