Thiết bị điện MPE

(951 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Viền Đèn Led Ốp Trần BD35-W

Viền Đèn Led Ốp Trần BD35-W

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng:BD35-W Viền đèn LED ốp trần màu trắng 22W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày
Viền Đèn Led Ốp Trần BD35-S

Viền Đèn Led Ốp Trần BD35-S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng:BD35-S Viền đèn LED ốp trần màu trắng 22W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày
Viền Đèn Led Ốp Trần BD35-R

Viền Đèn Led Ốp Trần BD35-R

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng:BD35-R Viền đèn LED ốp trần màu trắng 22W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày
Viền Đèn Led Ốp Trần BD35-G

Viền Đèn Led Ốp Trần BD35-G

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng:BD35-G Viền đèn LED ốp trần màu trắng 22W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày
Viền Đèn Led Ốp Trần BD35-C

Viền Đèn Led Ốp Trần BD35-C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng:BD35-C Viền đèn LED ốp trần màu trắng 22W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày
Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-W

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-W

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng:BD30-W Viền đèn LED ốp trần màu trắng 16W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày
Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-S

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng:BD30-S Viền đèn LED ốp trần màu trắng 16W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày
Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-R

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-R

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng:BD30-R Viền đèn LED ốp trần màu trắng 16W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày
Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-G

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-G

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng:BD30-G Viền đèn LED ốp trần màu trắng 16W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày
Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-C

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng:BD30-C Viền đèn LED ốp trần màu trắng 16W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày
Viền Đèn Led Multi Panel BD-6

Viền Đèn Led Multi Panel BD-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn Led Multi Panel BD-6 Mã Hàng: MRPL-24/3C Viền Led Multi Panel 5 màu 6W Màu đỏ sẫm, bạc, vàng đồng, nicken, đen tương ứng với các mã hàng BD-6/RG, BD-6/SL, BD-6/BR, BD-6/NL, BD-6/BL Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn Led Multi Panel BD-6

Viền Đèn Led Multi Panel BD-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn Led Multi Panel BD-6 Mã Hàng: MRPL-24/3C Viền Led Multi Panel 5 màu 6W Màu đỏ sẫm, bạc, vàng đồng, nicken, đen tương ứng với các mã hàng BD-6/RG, BD-6/SL, BD-6/BR, BD-6/NL, BD-6/BL Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn Led Multi Panel BD-24

Viền Đèn Led Multi Panel BD-24

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn Led Multi Panel BD-24 Mã Hàng: BD-24/RG/SL/BR/NL/BL Viền Led Multi Panel 5 màu 24W Màu đỏ sẫm, bạc, vàng đồng, nicken, đen tương ứng với các mã hàng BD-24/RG, BD-24/SL, BD-24/BR, BD-24/NL, BD-24/BL Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn Led Multi Panel BD-24

Viền Đèn Led Multi Panel BD-24

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn Led Multi Panel BD-24 Mã Hàng: BD-24/RG/SL/BR/NL/BL Viền Led Multi Panel 5 màu 24W Màu đỏ sẫm, bạc, vàng đồng, nicken, đen tương ứng với các mã hàng BD-24/RG, BD-24/SL, BD-24/BR, BD-24/NL, BD-24/BL Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn Led Multi Panel BD-18

Viền Đèn Led Multi Panel BD-18

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn Led Multi Panel BD-18 Mã Hàng: BD-18/RG/SL/BR/NL/BL Viền Led Multi Panel 5 màu 18W Màu đỏ sẫm, bạc, vàng đồng, nicken, đen tương ứng với các mã hàng BD-18/RG, BD-18/SL, BD-18/BR, BD-18/NL, BD-18/BL Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn Led Multi Panel BD-18

Viền Đèn Led Multi Panel BD-18

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn Led Multi Panel BD-18 Mã Hàng: BD-18/RG/SL/BR/NL/BL Viền Led Multi Panel 5 màu 18W Màu đỏ sẫm, bạc, vàng đồng, nicken, đen tương ứng với các mã hàng BD-18/RG, BD-18/SL, BD-18/BR, BD-18/NL, BD-18/BL Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn Led Multi Panel BD-12

Viền Đèn Led Multi Panel BD-12

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn Led Multi Panel BD-12 Mã Hàng: BD-12/RG/SL/BR/NL/BL Viền Led Multi Panel 5 màu 12W Màu đỏ sẫm, bạc, vàng đồng, nicken, đen tương ứng với các mã hàng BD-12/RG, BD-12/SL, BD-12/BR, BD-12/NL, BD-12/BL Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn Led Multi Panel BD-12

Viền Đèn Led Multi Panel BD-12

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn Led Multi Panel BD-12 Mã Hàng: BD-12/RG/SL/BR/NL/BL Viền Led Multi Panel 5 màu 12W Màu đỏ sẫm, bạc, vàng đồng, nicken, đen tương ứng với các mã hàng BD-12/RG, BD-12/SL, BD-12/BR, BD-12/NL, BD-12/BL Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn LED Mini Panel SRPE-9

Viền Đèn LED Mini Panel SRPE-9

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn LED Mini Panel SRPE-9 Mã Hàng: SRPE-9 Phụ kiện đèn led Mini Panel Viền sử dụng cho công suất đèn 6W, 9W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn LED Mini Panel SRPE-24

Viền Đèn LED Mini Panel SRPE-24

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn LED Mini Panel SRPE-24 Mã Hàng: SRPE-24 Phụ kiện đèn led Mini Panel Viền sử dụng cho công suất đèn 24W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn LED Mini Panel SRPE-18

Viền Đèn LED Mini Panel SRPE-18

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn LED Mini Panel SRPE-18 Mã Hàng: SRPE-18 Phụ kiện đèn led Mini Panel Viền sử dụng cho công suất đèn 18W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn LED Mini Panel SRPE-12

Viền Đèn LED Mini Panel SRPE-12

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn LED Mini Panel SRPE-12 Mã Hàng: SRPE-12 Phụ kiện đèn led Mini Panel Viền sử dụng cho công suất đèn 12W Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn LED Downlight RDLC9-SL

Viền Đèn LED Downlight RDLC9-SL

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn LED Downlight RDLC9-SL Mã Hàng: RDLC9-SL Phụ kiện đèn LED Downlight DLC Màu bạc Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn LED Downlight RDLC9-PK

Viền Đèn LED Downlight RDLC9-PK

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn LED Downlight RDLC9-PK Mã Hàng: RDLC9-PK Phụ kiện đèn LED Downlight DLC Màu hồng Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn LED Downlight RDLC9-GR

Viền Đèn LED Downlight RDLC9-GR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn LED Downlight RDLC9-GR Mã Hàng: RDLC9-GR Phụ kiện đèn LED Downlight DLC Màu xanh lá Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn LED Downlight RDLC9-GD

Viền Đèn LED Downlight RDLC9-GD

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn LED Downlight RDLC9-GD Mã Hàng: RDLC9-GD Phụ kiện đèn LED Downlight DLC Màu vàng đồng Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn LED Downlight RDLC9-CR

Viền Đèn LED Downlight RDLC9-CR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn LED Downlight RDLC9-CR Mã Hàng: RDLC9-CR Phụ kiện đèn LED Downlight DLC Màu crom Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Viền Đèn LED Downlight RDLC9-BL

Viền Đèn LED Downlight RDLC9-BL

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Viền Đèn LED Downlight RDLC9-BL Mã Hàng: RDLC9-BL Phụ kiện đèn LED Downlight DLC Màu xanh da trời Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB WP-9

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-9

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-9 Mã Hàng: WP-9 Tủ điện âm tường chứa MCB Khả năng chứa: 7 - 9 Cực Kích thước: 219 x 200 x 100 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB WP-6

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-6 Mã Hàng: WP-6 Tủ điện âm tường chứa MCB Khả năng chứa: 5 - 6 Cực Kích thước: 165 x 200 x 100 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB WP-4

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-4

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-4 Mã Hàng: WP-4 Tủ điện âm tường chứa MCB 4 Khả năng chứa: 2 - 4 Cực Kích thước: 107 x 212 x 92 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB WP-36

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-36

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-36 Mã Hàng: WP-36 Tủ điện âm tường chứa MCB Khả năng chứa: 25-36 Cực Kích thước: 381 x 380 x 110 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB WP-24

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-24

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-24 Mã Hàng: WP-18 Tủ điện âm tường chứa MCB Khả năng chứa: 19-24 Cực Kích thước: 273 x 380 x 110 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB WP-18

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-18

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-18 Mã Hàng: WP-18 Tủ điện âm tường chứa MCB Khả năng chứa: 13-18 Cực Kích thước: 381 x 230 x 110 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB WP-12

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-12

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB WP-12 Mã Hàng: WP-12 Tủ điện âm tường chứa MCB Khả năng chứa: 10-12 Cực Kích thước: 273 x 230 x 110 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-60

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-60

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-60 Mã Hàng: TS-60 Tủ điện âm tường chứa MCB 60 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 49 - 60 Cực Kích thước: 468 x 745 x 444 x 724 x 105 x 85 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-6

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-6 Mã Hàng: TS-6 Tủ điện âm tường chứa MCB 6 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 5-6 Cực Kích thước:200 x 216 x 180 x 190 x 96 x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-48

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-48

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-48 Mã Hàng: TS-48 Tủ điện âm tường chứa MCB 48 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 41 - 48 Cực Kích thước: 535 x 540 x 510 x 500 x 96 x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-40

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-40

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-40 Mã Hàng: TS-40 Tủ điện âm tường chứa MCB 40 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 33 - 40 Cực Kích thước: 468 x 496 x 443 x 475 x 105 x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-4

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-4

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-4 Mã Hàng: TS-4 Tủ điện âm tường chứa MCB 4 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 2-4 Cực Kích thước:148 x 160 x 128 x 148 x 90 x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-32

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-32

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-32 Mã Hàng: TS-32 Tủ điện âm tường chứa MCB 32 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 25 -32 Cực Kích thước:396 x 496 x 372 x 475 x 105 x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-24

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-24

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-24 Mã Hàng: TS-24 Tủ điện âm tường chứa MCB 24 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 21 -24 Cực Kích thước:311 x 404 x 300 x 348 x 96 x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-20

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-20

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-20 Mã Hàng: TS-20 Tủ điện âm tường chứa MCB 20 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 15 -20 Cực Kích thước:468 x 248 x 434 x 228 x 96 x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-14

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-14

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-14 Mã Hàng: TS-14 Tủ điện âm tường chứa MCB 14 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 11-14 Cực Kích thước:349 x 248 x 326 x 228 x 96 x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-12

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-12

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-12 Mã Hàng: TS-12 Tủ điện âm tường chứa MCB 12 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 7-12 Cực Kích thước:311 x 248 x 286 x 226 x 96 x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TN-4

Tủ điện âm tường chứa MCB TN-4

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TN-4 Mã Hàng: TN-4 Tủ điện âm tường chứa MCB 4 cực Sê-ri TN Khả năng chứa: 3 - 4 Cực Kích thước: 93 x 124 x 85 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TN-2

Tủ điện âm tường chứa MCB TN-2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TN-2 Mã Hàng: TN-2 Tủ điện âm tường chứa MCB 2 cực Sê-ri TN Khả năng chứa: 1 - 2 Cực Kích thước: 66 x 125 x 85 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T6

Tủ điện âm tường chứa MCB T6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T6 Mã Hàng: T6 Tủ điện âm tường chứa MCB 6 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 5-6 Cực Kích thước:200 x 216 x 180 x 190 x 96 x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T40

Tủ điện âm tường chứa MCB T40

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T40 Mã Hàng: T40 Tủ điện âm tường chứa MCB 40 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 33-40 Cực Kích thước: 470 mm x 500 mm x 440 mm x 460 mm x 105 mm x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T4

Tủ điện âm tường chứa MCB T4

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T4 Mã Hàng: T4 Tủ điện âm tường chứa MCB 4 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 2-4 Cực Kích thước:148 x 160 x 128 x 148 x 90 x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T32

Tủ điện âm tường chứa MCB T32

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T32 Mã Hàng: T32 Tủ điện âm tường chứa MCB 32 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 25-32 Cực Kích thước: 398 mm x 500 mm x 365 mm x 460 mm x 105 mm x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T24

Tủ điện âm tường chứa MCB T24

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T24 Mã Hàng: T24 Tủ điện âm tường chứa MCB 24 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 21-24 Cực Kích thước: 323 mm x 382 mm x 300 mm x 355 mm x 95 mm x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T20

Tủ điện âm tường chứa MCB T20

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T20 Mã Hàng: T20 Tủ điện âm tường chứa MCB 20 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 15-20 Cực Kích thước: 470 mm x 248 mm x 440 mm x 216 mm x 95 mm x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T14

Tủ điện âm tường chứa MCB T14

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T14 Mã Hàng: T14 Tủ điện âm tường chứa MCB 14 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 11-14 Cực Kích thước: 362 mm x 248 mm x 330 mm x 216 mm x 89 mm x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T10

Tủ điện âm tường chứa MCB T10

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T10 Mã Hàng: T10 Tủ điện âm tường chứa MCB 10 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 7-10 Cực Kích thước: 287 mm x 213 mm x 258 mm x 185 mm x 89 mm x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tiếp Điểm Phụ AX4/MAC

Tiếp Điểm Phụ AX4/MAC

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tiếp Điểm Phụ AX4/MAC Mã Hàng: AX4/MAC Tiếp Điểm Phụ AX4 Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tiếp Điểm Phụ AX2/MAC

Tiếp Điểm Phụ AX2/MAC

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tiếp Điểm Phụ AX2/MAC Mã Hàng: AX2/MAC Tiếp Điểm Phụ AX2 Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-480S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-480S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-480S Mã Hàng: MCCB-480S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 80A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 100mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4800S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4800S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4800S Mã Hàng: MCCB-4800S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 800A Icu (kA): 75kA Kích thước (AxBxCxD): 280mm x 280mm x 555mm x 116mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-463S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-463S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-463S Mã Hàng: MCCB-463S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 63A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 100mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4630S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4630S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4630S Mã Hàng: MCCB-4630S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 630A Icu (kA): 70kA Kích thước (AxBxCxD): 240mm x 270mm x 150mm x 110mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-450S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-450S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-450S Mã Hàng: MCCB-450S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 50A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 100mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4500S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4500S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4400S Mã Hàng: MCCB-4500S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 500A Icu (kA): 70kA Kích thước (AxBxCxD): 240mm x 270mm x 150mm x 110mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-440S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-440S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-440S Mã Hàng: MCCB-440S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 40A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 100mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4350S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4350S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4350S Mã Hàng: MCCB-4350S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 350A Icu (kA): 50kA Kích thước (AxBxCxD): 198mm x 257mm x 147mm x 107mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4315S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4315S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4315S Mã Hàng: MCCB-4315S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 315A Icu (kA): 50kA Kích thước (AxBxCxD): 198mm x 257mm x 147mm x 107mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4250S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4250S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4250S Mã Hàng: MCCB-4250S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 250A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 142mm x 165mm x 95mm x 73mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4225S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4225S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4225S Mã Hàng: MCCB-4225S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 225A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 142mm x 165mm x 95mm x 73mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu