Cầu dao bảo vệ dòng rò & Quá tải (RCBO)

(7 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/263

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/263

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/263 Mã Hàng: RCBO-30/263 Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 63A Dòng rò IΔn (mA): 30mA Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/240

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/240

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/240 Mã Hàng: RCBO-30/240 Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 40A Dòng rò IΔn (mA): 30mA Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/232

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/232

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/232 Mã Hàng: RCBO-30/232 Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 32A Dòng rò IΔn (mA): 30mA Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/225

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/225

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/225 Mã Hàng: RCBO-30/225 Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 25A Dòng rò IΔn (mA): 30mA Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/220

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/220

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/220 Mã Hàng: RCBO-30/220 Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 20A Dòng rò IΔn (mA): 30mA Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/216

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/216

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-30/216 Mã Hàng: RCBO-30/216 Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 16A Dòng rò IΔn (mA): 30mA Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-15/216

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-15/216

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải RCBO-15/216 Mã Hàng: RCBO-15/216 Cầu dao bảo vệ dòng rò - quá tải Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 16A Dòng rò IΔn (mA): 15mA Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu