Cảm biến chênh áp gió

(12 sản phẩm)
Sắp xếp theo
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-D

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT7000-R8-D Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-D HK Instruments dùng đo chênh áp cầu thang, đo chênh áp ống gió, đo chênh áp phòng sạch, đo chênh áp lò sấy, đo chênh áp Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…3000/0…4000/0…5000/0…7000 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Có màn hiển thị Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-AZ-D

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-AZ-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT7000-R8-AZ-D Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-AZ HK Instruments dùng đo chênh áp cầu thang, đo chênh áp ống gió, đo chênh áp phòng sạch, đo chênh áp lò sấy, đo chênh áp Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…3000/0…4000/0…5000/0…7000 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Tự hiệu chuẩn (Auto Zero) Có màn hiển thị Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-AZ

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-AZ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT7000-R8-AZ Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-AZ HK Instruments dùng đo chênh áp cầu thang, đo chênh áp ống gió, đo chênh áp phòng sạch, đo chênh áp lò sấy, đo chênh áp Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…3000/0…4000/0…5000/0…7000 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Tự hiệu chuẩn (Auto Zero) Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT7000-R8 Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8 HK Instruments dùng đo chênh áp cầu thang, đo chênh áp ống gió, đo chênh áp phòng sạch, đo chênh áp lò sấy, đo chênh áp Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…3000/0…4000/0…5000/0…7000 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8-D

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT250-R8-D Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: -150...+150 / -100...+100 / -50...+50 / -25...+25 / 0...25 / 0...50 / 0...100 / 0...250 Pa Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8-AZ-D

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8-AZ-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT250-R8-AZ-D Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: -150...+150 / -100...+100 / -50...+50 / -25...+25 / 0...25 / 0...50 / 0...100 / 0...250 Pa Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Có màn hình hiển thị Tự động hiểu chuẩn (Autozero) Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8-AZ

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8-AZ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT250-R8-AZ Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: -150...+150 / -100...+100 / -50...+50 / -25...+25 / 0...25 / 0...50 / 0...100 / 0...250 Pa Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Có màn hình hiển thị Tự động hiểu chuẩn (Autozero) Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT250-R8 Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: -150...+150 / -100...+100 / -50...+50 / -25...+25 / 0...25 / 0...50 / 0...100 / 0...250 Pa Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-D

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT2500-R8-D Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-D HK Instruments dùng đo chênh áp cầu thang, đo chênh áp ống gió, đo chênh áp phòng sạch, đo chênh áp lò sấy, đo chênh áp Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…1000/0…1500/0…2000/0…2500 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-AZ-D

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-AZ-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT2500-R8-AZ-D Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…1000/0…1500/0…2000/0…2500 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Có màn hình hiển thị Tự động hiểu chuẩn (Autozero) Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-AZ

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-AZ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT2500-R8-AZ Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…1000/0…1500/0…2000/0…2500 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Có màn hình hiển thị Tự động hiểu chuẩn (Autozero) Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT2500-R8 Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8 HK Instruments dùng đo chênh áp cầu thang, đo chênh áp ống gió, đo chênh áp phòng sạch, đo chênh áp lò sấy, đo chênh áp Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…1000/0…1500/0…2000/0…2500 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu