Khởi động từ Contactor

(51 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model NCF1-11C (NO+NC)

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model NCF1-11C (NO+NC)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model NCF1-11C (NO+NC) Mã hàng: NCF1-11C (NO+NC) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F5-T2,T4,D0,D2,D4(0.1s~180s, NO+NC)

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F5-T2,T4,D0,D2,D4(0.1s~180s, NO+NC)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F5-T2,T4,D0,D2,D4(0.1s~180s, NO+NC) Mã hàng: F5-T2,T4,D0,D2,D4(0.1s~180s, NO+NC) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F5-T0

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F5-T0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F5-T0 Mã hàng: F5-T0 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F4-40,31,13,22,04 (4O:4NO/ONC)

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F4-40,31,13,22,04 (4O:4NO/ONC)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F4-40,31,13,22,04 (4O:4NO/ONC) Mã hàng: F4-40,31,13,22,04 (4O:4NO/ONC) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F4-20,11,02 20:2NO/11:NO+NC/02:2NC

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F4-20,11,02 20:2NO/11:NO+NC/02:2NC

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tiếp điểm phụ cho Contactor NC1 và NC2 - Model F4-20,11,02 20:2NO/11:NO+NC/02:2NC Mã hàng: F4-20,11,02 20:2NO/11:NO+NC/02:2NC Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cuộn Coil Contactor NC2 - Model Coil NC2 265-630A

Cuộn Coil Contactor NC2 - Model Coil NC2 265-630A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cuộn Coil Contactor NC2 - Model Coil NC2 265-630A Mã hàng: Coil NC2 265-630A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cuộn Coil Contactor NC2 - Model Coil NC2 185-225A

Cuộn Coil Contactor NC2 - Model Coil NC2 185-225A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cuộn Coil Contactor NC2 - Model Coil NC2 185-225A Mã hàng: Coil NC2 185-225A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cuộn Coil Contactor NC2 - Model Coil NC2 115-150A

Cuộn Coil Contactor NC2 - Model Coil NC2 115-150A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cuộn Coil Contactor NC2 - Model Coil NC2 115-150A Mã hàng: Coil NC2 115-150A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cuộn Coil Contactor NC1 và NC2 - Model Coil NC1 09-18A

Cuộn Coil Contactor NC1 và NC2 - Model Coil NC1 09-18A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cuộn Coil Contactor NC1 và NC2 - Model Coil NC1 09-18A Mã hàng: Coil NC1 09-18A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cuộn Coil Contactor NC1 - Model Coil NC1 40-95A

Cuộn Coil Contactor NC1 - Model Coil NC1 40-95A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cuộn Coil Contactor NC1 - Model Coil NC1 40-95A Mã hàng: Coil NC1 40-95A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cuộn Coil Contactor NC1 - Model Coil NC1 25-32A

Cuộn Coil Contactor NC1 - Model Coil NC1 25-32A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cuộn Coil Contactor NC1 - Model Coil NC1 25-32A Mã hàng: Coil NC1 25-32A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-9521

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-9521

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-9521 Mã hàng: CJ19-9521 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-6321

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-6321

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-6321 Mã hàng: CJ19-6321 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-4311

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-4311

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-4311 Mã hàng: CJ19-4311 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-3211

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-3211

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-3211 Mã hàng: CJ19-3211 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-2511

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-2511

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-2511 Mã hàng: CJ19-2511 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-170

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-170

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-170 Mã hàng: CJ19-170 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-150

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-150

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-150 Mã hàng: CJ19-150 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-115

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-115

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor dùng cho điều khiển tụ bù - Model CJ19-115 Mã hàng: CJ19-115 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-85A

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-85A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-85A Mã hàng: NXC-85A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-75A

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-75A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-75A Mã hàng: NXC-75A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-65A

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-65A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-65A Mã hàng: NXC-65A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-50A

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-50A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-50A Mã hàng: NXC-50A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-40A

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-40A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-40A Mã hàng: NXC-40A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-38A

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-38A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-38A Mã hàng: NXC-38A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-32A

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-32A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-32A Mã hàng: NXC-32A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-25A

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-25A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-25A Mã hàng: NXC-25A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-22A

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-22A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-22A Mã hàng: NXC-22A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-18A

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-18A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-18A Mã hàng: NXC-18A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-12A

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-12A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-12A Mã hàng: NXC-12A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-100A

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-100A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-100A Mã hàng: NXC-100A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-09A

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-09A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NXC điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NXC-09A Mã hàng: NXC-09A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-630A

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-630A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-630A Mã hàng: NC2-630A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-500A

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-500A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-500A Mã hàng: NC2-500A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-400A

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-400A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-400A Mã hàng: NC2-400A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-330A

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-330A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-330A Mã hàng: NC2-330A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-265A

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-265A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-265A Mã hàng: NC2-265A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-225A

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-225A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-225A Mã hàng: NC2-225A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-185A

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-185A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-185A Mã hàng: NC2-185A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-150A

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-150A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-150A Mã hàng: NC2-150A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-115A

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-115A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC2 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC2-115A Mã hàng: NC2-115A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-9511

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-9511

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-9511 Mã hàng: NC1-9511 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-8011

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-8011

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-8011 Mã hàng: NC1-8011 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-6511

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-6511

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-6511 Mã hàng: NC1-6511 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-5011

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-5011

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-5011 Mã hàng: NC1-5011 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-4011

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-4011

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-4011 Mã hàng: NC1-4011 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-3210/01

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-3210/01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-3210/01 Mã hàng: NC1-3210/01 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-2510/01

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-2510/01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-2510/01 Mã hàng: NC1-2510/01 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-1810/01

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-1810/01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-1810/01 Mã hàng: NC1-1810/01 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-1210/01

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-1210/01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-1210/01 Mã hàng: NC1-1210/01 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-0910/01

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-0910/01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Contactor 3P NC1 điện áp 220VAC hoặc 380VAC - Model NC1-0910/01 Mã hàng: NC1-0910/01 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu