Máy cắt không khí (ACB)

(64 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực -AE1000-SW 4P 1000A 65kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực -AE1000-SW 4P 1000A 65kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE1000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE630-SW 4P 630A 65kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE630-SW 4P 630A 65kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE630-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA FIX Dòng định mức In (A): 630 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE630-SW 4P 630A 65kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE630-SW 4P 630A 65kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE630-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE6300-SW 4P 6300A 130kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE6300-SW 4P 6300A 130kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE6300-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 130kA FIX Dòng định mức In (A): 6300 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE6300-SW 4P 6300A 130kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE6300-SW 4P 6300A 130kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE6300-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 130kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE5000-SW 4P 5000A 130kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE5000-SW 4P 5000A 130kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE5000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 130kA FIX Dòng định mức In (A): 5000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE5000-SW 4P 5000A 130kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE5000-SW 4P 5000A 130kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE5000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 130kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE4000-SWA 4P 4000A 85kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE4000-SWA 4P 4000A 85kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE4000-SWA Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA FIX Dòng định mức In (A): 4000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE4000-SWA 4P 4000A 85kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE4000-SWA 4P 4000A 85kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE4000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE4000-SWA 4P 4000A 100kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE4000-SWA 4P 4000A 100kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE4000-SWA Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA FIX Dòng định mức In (A): 4000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE4000-SWA 4P 4000A 100kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE4000-SWA 4P 4000A 100kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE4000-SWA Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE4000-SW 4P 4000A 130kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE4000-SW 4P 4000A 130kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE4000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 130kA FIX Dòng định mức In (A): 4000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE4000-SW 4P 4000A 130kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE4000-SW 4P 4000A 130kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE4000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 130kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE3200-SW 4P 3200A 85kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE3200-SW 4P 3200A 85kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE3200-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA FIX Dòng định mức In (A): 3200 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE3200-SW 4P 3200A 85kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE3200-SW 4P 3200A 85kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE3200-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE3200-SW 4P 3200A 100kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE3200-SW 4P 3200A 100kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE3200-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA FIX Dòng định mức In (A): 3200 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE3200-SW 4P 3200A 100kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE3200-SW 4P 3200A 100kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE3200-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2500-SW 4P 2500A 85kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2500-SW 4P 2500A 85kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2500-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA FIX Dòng định mức In (A): 2500 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2500-SW 4P 2500A 85kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2500-SW 4P 2500A 85kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2500-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2500-SW 4P 2500A 100kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2500-SW 4P 2500A 100kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2500-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA FIX Dòng định mức In (A): 2500 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2500-SW 4P 2500A 100kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2500-SW 4P 2500A 100kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2500-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2000-SWA 4P 2000A 65kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2000-SWA 4P 2000A 65kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2000-SWA Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA FIX Dòng định mức In (A): 2000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2000-SWA 4P 2000A 65kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2000-SWA 4P 2000A 65kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2000-SWA Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2000-SW 4P 2000A 85kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2000-SW 4P 2000A 85kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA FIX Dòng định mức In (A): 2000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2000-SW 4P 2000A 85kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2000-SW 4P 2000A 85kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2000-SW 4P 2000A 100kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2000-SW 4P 2000A 100kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA FIX Dòng định mức In (A): 2000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2000-SW 4P 2000A 100kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE2000-SW 4P 2000A 100kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE1600-SW 4P 1600A 65kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE1600-SW 4P 1600A 65kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE1600-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA FIX Dòng định mức In (A): 1600 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE1600-SW 4P 1600A 65kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE1600-SW 4P 1600A 65kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE1600-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA FIX Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE1250-SW 4P 1250A 65kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE1250-SW 4P 1250A 65kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE1250-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA FIX Dòng định mức In (A): 1250 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE1250-SW 4P 1250A 65kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE1250-SW 4P 1250A 65kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE1250-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE1000-SW 4P 1000A 65kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) 4 cực - AE1000-SW 4P 1000A 65kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE1000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 4p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA FIX Dòng định mức In (A): 1000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE630-SW 3P 630A 65kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE630-SW 3P 630A 65kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE630-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA FIX Dòng định mức In (A): 630 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE630-SW 3P 630A 65kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE630-SW 3P 630A 65kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE630-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE6300-SW 3P 6300A 130kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE6300-SW 3P 6300A 130kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE6300-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 130kA FIX Dòng định mức In (A): 6300 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE6300-SW 3P 6300A 130kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE6300-SW 3P 6300A 130kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE6300-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 130kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE5000-SW 3P 5000A 130kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE5000-SW 3P 5000A 130kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE5000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 130kA FIX Dòng định mức In (A): 5000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE5000-SW 3P 5000A 130kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE5000-SW 3P 5000A 130kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE5000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 130kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE4000-SWA 3P 4000A 85kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE4000-SWA 3P 4000A 85kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE4000-SWA Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA FIX Dòng định mức In (A): 3200 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE4000-SWA 3P 4000A 85kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE4000-SWA 3P 4000A 85kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE4000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE4000-SWA 3P 4000A 100kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE4000-SWA 3P 4000A 100kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE4000-SWA Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA FIX Dòng định mức In (A): 4000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE4000-SWA 3P 4000A 100kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE4000-SWA 3P 4000A 100kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE4000-SWA Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE4000-SW 3P 4000A 130kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE4000-SW 3P 4000A 130kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE4000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 130kA FIX Dòng định mức In (A): 4000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE4000-SW 3P 4000A 130kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE4000-SW 3P 4000A 130kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE4000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 130kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE3200-SW 3P 3200A 85kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE3200-SW 3P 3200A 85kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE3200-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA FIX Dòng định mức In (A): 3200 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE3200-SW 3P 3200A 85kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE3200-SW 3P 3200A 85kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE3200-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE3200-SW 3P 3200A 100kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE3200-SW 3P 3200A 100kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE3200-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA FIX Dòng định mức In (A): 3200 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE3200-SW 3P 3200A 100kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE3200-SW 3P 3200A 100kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE3200-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2500-SW 3P 2500A 85kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2500-SW 3P 2500A 85kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2500-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA FIX Dòng định mức In (A): 2500 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2500-SW 3P 2500A 85kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2500-SW 3P 2500A 85kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2500-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2500-SW 3P 2500A 100kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2500-SW 3P 2500A 100kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2500-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA FIX Dòng định mức In (A): 2500 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2500-SW 3P 2500A 100kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2500-SW 3P 2500A 100kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2500-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2000-SWA 3P 2000A 65kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2000-SWA 3P 2000A 65kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2000-SWA Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA FIX Dòng định mức In (A): 2000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2000-SWA 3P 2000A 65kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2000-SWA 3P 2000A 65kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2000-SWA Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2000-SW 3P 2000A 85kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2000-SW 3P 2000A 85kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA FIX Dòng định mức In (A): 2000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2000-SW 3P 2000A 85kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2000-SW 3P 2000A 85kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 85kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2000-SW 3P 2000A 100kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2000-SW 3P 2000A 100kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA FIX Dòng định mức In (A): 2000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2000-SW 3P 2000A 100kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE2000-SW 3P 2000A 100kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE2000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 100kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE1600-SW 3P 1600A 65kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE1600-SW 3P 1600A 65kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE1600-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA FIX Dòng định mức In (A): 1600 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE1600-SW 3P 1600A 65kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE1600-SW 3P 1600A 65kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE1600-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA FIX Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE1250-SW 3P 1250A 65kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE1250-SW 3P 1250A 65kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE1250-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA FIX Dòng định mức In (A): 1250 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE1250-SW 3P 1250A 65kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE1250-SW 3P 1250A 65kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE1250-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE1000-SW 3P 1000A 65kA FIX

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE1000-SW 3P 1000A 65kA FIX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE1000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA FIX Dòng định mức In (A): 1000 Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 IEC Standard 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE1000-SW 3P 1000A 65kA DR

Máy cắt không khí Mitsubishi (ACB) - AE1000-SW 3P 1000A 65kA DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AE1000-SW Sản xuất tại Nhật Bản Số cực: 3p Dòng ngắn mạch Icu: 65kA DR Dòng định mức In (A): 630A đến 6300A Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Ics = 100%Icu Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu