Thiết bị điện Mitsubishi

(1834 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Call MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 63A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 63A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 63A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 63A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức: 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 50A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 50A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 50A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 50A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức: 50A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 40A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 40A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 40A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 40A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức: 40A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 32A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 32A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 32A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 32A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức: 32A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 25A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 25A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 25A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 25A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức: 25A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 20A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 20A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 20A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 20A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức: 20A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 16A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 16A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 16A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 16A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:16A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 13A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 13A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 13A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 13A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:13A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 10A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 10A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 10A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 10A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:10A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 6A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 6A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 6A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 6A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:6A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 4A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 4A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 4A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 4A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:4A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 3A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 3A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 3A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 3A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:3A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 2A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 2A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 2A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 2A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:2A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 1.6A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 1.6A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 1.6A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 1.6A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:1.6A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 1A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 1A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 1A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 1A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:1A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 0.5A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 0.5A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 4P 0.5A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 4P 0.5A 10kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:0.5A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 63A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 63A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 63A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 63A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 50A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 50A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 50A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 50A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:50A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 40A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 40A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 40A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 40A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:40A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 32A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 32A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 32A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 32A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:32A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 25A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 25A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 25A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 25A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:25A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 20A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 20A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 20A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 20A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:20A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 16A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 16A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 16A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 16A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:16A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 13A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 13A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 13A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 13A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:13A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 10A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 10A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 10A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 10A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:10A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 6A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 6A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 6A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 6A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:6A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 4A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 4A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 4A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 4A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:4A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 3A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 3A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 3A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 3A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:3A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 2A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 2A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 2A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 2A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:2A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 1.6A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 1.6A 10kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 3P 1.6A 10kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D10 3P 1.6A 10kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Dòng định mức:1.6A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu