Thiết bị điện Emic

(35 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Máy biến dòng trung thế trong nhà - Model CT35-1CxIxx

Máy biến dòng trung thế trong nhà - Model CT35-1CxIxx

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến dòng trung thế trong nhà - Model CT35-1CxIxx Mã hàng: CT35-1CxIxx Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến dòng trung thế trong nhà - Model CT22-1CxIxx

Máy biến dòng trung thế trong nhà - Model CT22-1CxIxx

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến dòng trung thế trong nhà - Model CT22-1CxIxx Mã hàng: CT22-1CxIxx Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến dòng trung thế ngoài trời - Model CT35-1CxOx

Máy biến dòng trung thế ngoài trời - Model CT35-1CxOx

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến dòng trung thế ngoài trời - Model CT35-1CxOx Mã hàng: CT35-1CxOx Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến dòng trung thế ngoài trời - Model CT22-2CxOxC

Máy biến dòng trung thế ngoài trời - Model CT22-2CxOxC

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến dòng trung thế ngoài trời - Model CT22-2CxOxC Mã hàng: CT22-2CxOxC Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc - Model Epoxy

Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc - Model Epoxy

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc - Model Epoxy Mã hàng: Epoxy Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu 2 lõi, 3(4,5) tỷ - Model CT22

Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu 2 lõi, 3(4,5) tỷ - Model CT22

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu 2 lõi, 3(4,5) tỷ - Model CT22 Mã hàng: CT22 Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT35

Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT35

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT35 Mã hàng: CT35 Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT35

Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT35

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT35 Mã hàng: CT35 Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT35

Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT35

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT35 Mã hàng: CT35 Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT22

Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT22

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT22 Mã hàng: CT22 Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT22

Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT22

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model CT22 Mã hàng: CT22 Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến dòng đo lường trung thế - Model CTx-1CxOx

Máy biến dòng đo lường trung thế - Model CTx-1CxOx

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến dòng đo lường trung thế - Model CTx-1CxOx Mã hàng: CTx-1CxOx Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến điện áp trung thế trong nhà có cầu chì bảo vệ - Model PT22-1ZHIxx-F

Máy biến điện áp trung thế trong nhà có cầu chì bảo vệ - Model PT22-1ZHIxx-F

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến điện áp trung thế trong nhà có cầu chì bảo vệ - Model PT22-1ZHIxx-F Mã hàng: PT22-1ZHIxx-F Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến điện áp trung thế trong nhà - Model PT35-1ZHIxx

Máy biến điện áp trung thế trong nhà - Model PT35-1ZHIxx

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến điện áp trung thế trong nhà - Model PT35-1ZHIxx Mã hàng: PT35-1ZHIxx Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến điện áp trung thế trong nhà - Model PT22-1ZHIxx

Máy biến điện áp trung thế trong nhà - Model PT22-1ZHIxx

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến điện áp trung thế trong nhà - Model PT22-1ZHIxx Mã hàng: PT22-1ZHIxx Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến điện áp trung thế ngoài trời - Model PTx-1ZHOxx

Máy biến điện áp trung thế ngoài trời - Model PTx-1ZHOxx

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến điện áp trung thế ngoài trời - Model PTx-1ZHOxx Mã hàng: PTx-1ZHOxx Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến điện áp trung thế ngoài trời - Model PT35-1ZHOxx

Máy biến điện áp trung thế ngoài trời - Model PT35-1ZHOxx

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến điện áp trung thế ngoài trời - Model PT35-1ZHOxx Mã hàng: PT35-1ZHOxx Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến áp đo lường trung thế 3 pha, ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PTx 3ZHOD

Máy biến áp đo lường trung thế 3 pha, ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PTx 3ZHOD

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến áp đo lường trung thế 3 pha, ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PTx 3ZHOD Mã hàng: PTx 3ZHOD Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến áp đo lường trung thế 1 pha ngoài trời, kiểu ngâm dầu - Model PT22-1HOD

Máy biến áp đo lường trung thế 1 pha ngoài trời, kiểu ngâm dầu - Model PT22-1HOD

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến áp đo lường trung thế 1 pha ngoài trời, kiểu ngâm dầu - Model PT22-1HOD Mã hàng: PT22-1HOD Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến áp đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT35 1ZHOD

Máy biến áp đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT35 1ZHOD

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến áp đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT35 1ZHOD Mã hàng: PT35 1ZHOD Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến áp đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT35 1HOD

Máy biến áp đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT35 1HOD

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến áp đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT35 1HOD Mã hàng: PT35 1HOD Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến áp đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT22 1ZHO

Máy biến áp đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT22 1ZHO

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến áp đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT22 1ZHOD Mã hàng: PT22 1ZHOD Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến áp cấp nguồn trung thế 3 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PTx - 3HODxS

Máy biến áp cấp nguồn trung thế 3 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PTx - 3HODxS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến áp cấp nguồn trung thế 3 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PTx - 3HODxS Mã hàng: PTx - 3HODxS Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha, ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT35 1ZHODxS

Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha, ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT35 1ZHODxS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha, ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT35 1ZHODxS Mã hàng: PT35 1ZHODxS Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PTx - 1HODxS

Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PTx - 1HODxS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PTx - 1HODxS Mã hàng: PTx - 1HODxS Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT35 - 1HODxS

Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT35 - 1HODxS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT35 - 1HODxS Mã hàng: PT35 - 1HODxS Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT22 - 1ZHODx

Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT22 - 1ZHODx

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT22 - 1ZHODx Mã hàng: PT22 - 1ZHODx Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT22 - 1HODxS

Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT22 - 1HODxS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Máy biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu - Model PT22 - 1HODxS Mã hàng: PT22 - 1HODxS Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ Vôn - Ampe VA01 - Model VA01

Đồng hồ Vôn - Ampe VA01 - Model VA01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ Vôn - Ampe VA01 - Model VA01 Mã hàng: VA01 Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tơ điện tử 3 pha đa chức năng - Model ME-42

Công tơ điện tử 3 pha đa chức năng - Model ME-42

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tơ điện tử 3 pha đa chức năng - Model ME-42 Mã hàng: ME-42 Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tơ điện tử 3 pha đa chức năng - Model ME-41

Công tơ điện tử 3 pha đa chức năng - Model ME-41

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tơ điện tử 3 pha đa chức năng - Model ME-41 Mã hàng: ME-41 Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tơ điện tử 3 pha 4 dây - Model ME-40

Công tơ điện tử 3 pha 4 dây - Model ME-40

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tơ điện tử 3 pha 4 dây - Model ME-40 Mã hàng: ME-40 Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tơ điện tử 1 pha - Model CE-18

Công tơ điện tử 1 pha - Model CE-18

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tơ điện tử 1 pha - Model CE-18 Mã hàng: CE-18 Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tơ điện 3 pha cơ khí - Model MV

Công tơ điện 3 pha cơ khí - Model MV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tơ điện 3 pha cơ khí - Model MV Mã hàng: MV Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tơ điện 1 pha cơ khí - Model CV

Công tơ điện 1 pha cơ khí - Model CV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tơ điện 1 pha cơ khí - Model CV Mã hàng: CV Hãng sản xuất: Emic Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu