Cảm biến khí CO2 ống gió

(6 sản phẩm)
Sắp xếp theo
CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-rH-D

CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-rH-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-rH-D Đầu ra riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 và T) Tính năng bù đắp cho phép hiệu chuẩn trường cho từng tham số đo (CO 2 , T) Gắn mặt bích Màn hình có đèn nền rõ ràng Giao diện Modbus RTU Đầu ra: 0…90%Rh Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-rH

CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-rH

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-rH Đầu ra riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 và T) Tính năng bù đắp cho phép hiệu chuẩn trường cho từng tham số đo (CO 2 , T) Gắn mặt bích Màn hình có đèn nền rõ ràng Giao diện Modbus RTU Đầu ra: 0…90%Rh Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-Duct-MOD-D

CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-Duct-MOD-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-Duct-MOD-D Đầu ra riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 và T) Tính năng bù đắp cho phép hiệu chuẩn trường cho từng tham số đo (CO 2 , T) Gắn mặt bích Màn hình có đèn nền rõ ràng Giao diện Modbus RTU Đầu ra tỷ lệ 4-20 mA Phạm vi đo:400…2000ppm/0...50°C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-Duct-D

CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-Duct-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-Duct-D Đầu ra riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 và T) Tính năng bù đắp cho phép hiệu chuẩn trường cho từng tham số đo (CO 2 , T) Gắn mặt bích Màn hình có đèn nền rõ ràng Giao diện Modbus RTU Đầu ra tỷ lệ 4-20 mA Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-Duct

CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-Duct

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-Duct Đầu ra riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 và T) Tính năng bù đắp cho phép hiệu chuẩn trường cho từng tham số đo (CO 2 , T) Gắn mặt bích Màn hình có đèn nền rõ ràng Giao diện Modbus RTU Đầu ra tỷ lệ 4-20 mA Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-1R-rH-D

CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-1R-rH-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-1R-rH-D Đầu ra riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 và T) Tính năng bù đắp cho phép hiệu chuẩn trường cho từng tham số đo (CO 2 , T) Gắn mặt bích Màn hình có đèn nền rõ ràng Giao diện Modbus RTU Đầu ra: 0…90%Rh Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu