MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1

(7 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Call MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-1600L 3P 4P 65kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-1600L 3P 4P 65kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-1600L 3P 4P 65kA Mã hàng: RDM1-1600L Icu(kA): 65kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCall MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-1250L 3P 4P 65kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-1250L 3P 4P 65kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-1250L 3P 4P 65kA Mã hàng: RDM1-1250L Icu(kA): 65kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCall MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-800L 3P 4P 50kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-800L 3P 4P 50kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-800L 3P 4P 50kA Mã hàng: RDM1-800L Icu(kA): 50kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCall MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-630L 3P 4P 50kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-630L 3P 4P 50kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-630L 3P 4P 50kA Mã hàng: RDM1-630L Icu(kA): 50kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCall MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-400L 3P 4P 50kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-400L 3P 4P 50kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-400L 3P 4P 50kA Mã hàng: RDM1-400L Icu(kA): 50kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCall MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-250L 3P 4P 35kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-250L 3P 4P 35kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-250L 3P 4P 35kA Mã hàng: RDM1-215L Icu(kA): 35kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCall MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-125L 3P 4P 35kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-125L 3P 4P 35kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-125L 3P 4P 35kA Mã hàng: RDM1-215L Icu(kA): 35kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu