Bộ khởi động mềm

(16 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-90

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-90

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-90 Mã hàng: RDJR6-90 Động cơ(KW): 90 kW Dòng định mức (A): 167 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-75

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-75

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-75 Mã hàng: RDJR6-75 Động cơ(KW): 75 kW Dòng định mức (A): 140 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-55

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-55

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-55 Mã hàng: RDJR6-55 Động cơ(KW): 55 kW Dòng định mức (A): 103 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-5.5/7.5/11/15

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-5.5/7.5/11/15

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-5.5/7.5/11/15 Mã hàng: RDJR6-5.5/7.5/11/15 Động cơ(KW): 5.5/7.5/11/15 kW Dòng định mức (A): 12/15/22/29 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-45

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-45

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-45 Mã hàng: RDJR6-45 Động cơ(KW): 45 kW Dòng định mức (A): 84 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-37

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-37

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-37 Mã hàng: RDJR6-37 Động cơ(KW): 37 kW Dòng định mức (A): 70 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-320

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-320

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-320 Mã hàng: RDJR6-320 Động cơ(KW): 320 kW Dòng định mức (A): 579 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-30

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-30

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-30 Mã hàng: RDJR6-30 Động cơ(KW): 30 kW Dòng định mức (A): 57 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-280

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-280

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-280 Mã hàng: RDJR6-280 Động cơ(KW): 280 kW Dòng định mức (A): 514 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-250

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-250

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-250 Mã hàng: RDJR6-250 Động cơ(KW): 250 kW Dòng định mức (A): 459 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-200

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-200

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-200 Mã hàng: RDJR6-200 Động cơ(KW): 200 kW Dòng định mức (A): 390 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-185

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-185

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-185 Mã hàng: RDJR6-185 Động cơ(KW): 185 kW Dòng định mức (A): 349 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-18.5/22

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-18.5/22

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-18.5/22 Mã hàng: RDJR6-18.5/22 Động cơ(KW): 18.5/22 kW Dòng định mức (A): 36/42 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-160

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-160

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-160 Mã hàng: RDJR6-160 Động cơ(KW): 160 kW Dòng định mức (A): 300 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-132

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-132

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-132 Mã hàng: RDJR6-132 Động cơ(KW): 132 kW Dòng định mức (A): 248 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-115

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-115

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-115 Mã hàng: RDJR6-115 Động cơ(KW): 115 kW Dòng định mức (A): 210 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu