Thiết bị đóng ngắt, bảo vệ MCCB

(31 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-480S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-480S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-480S Mã Hàng: MCCB-480S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 80A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 100mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4800S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4800S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4800S Mã Hàng: MCCB-4800S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 800A Icu (kA): 75kA Kích thước (AxBxCxD): 280mm x 280mm x 555mm x 116mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-463S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-463S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-463S Mã Hàng: MCCB-463S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 63A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 100mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4630S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4630S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4630S Mã Hàng: MCCB-4630S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 630A Icu (kA): 70kA Kích thước (AxBxCxD): 240mm x 270mm x 150mm x 110mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-450S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-450S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-450S Mã Hàng: MCCB-450S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 50A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 100mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4500S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4500S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4400S Mã Hàng: MCCB-4500S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 500A Icu (kA): 70kA Kích thước (AxBxCxD): 240mm x 270mm x 150mm x 110mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-440S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-440S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-440S Mã Hàng: MCCB-440S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 40A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 100mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4350S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4350S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4350S Mã Hàng: MCCB-4350S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 350A Icu (kA): 50kA Kích thước (AxBxCxD): 198mm x 257mm x 147mm x 107mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4315S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4315S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4315S Mã Hàng: MCCB-4315S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 315A Icu (kA): 50kA Kích thước (AxBxCxD): 198mm x 257mm x 147mm x 107mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4250S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4250S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4250S Mã Hàng: MCCB-4250S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 250A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 142mm x 165mm x 95mm x 73mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4225S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4225S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4225S Mã Hàng: MCCB-4225S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 225A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 142mm x 165mm x 95mm x 73mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4200S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4200S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4200S Mã Hàng: MCCB-4200S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 200A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 142mm x 165mm x 95mm x 73mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4160S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4160S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4160S Mã Hàng: MCCB-4160S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 160A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 142mm x 165mm x 95mm x 73mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4125S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4125S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4125S Mã Hàng: MCCB-4125S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 125A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 100mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4100S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4100S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-4100S Mã Hàng: MCCB-4100S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 100A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 100mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-380S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-380S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-380S Mã Hàng: MCCB-380S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 80A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 75mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3800S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3800S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3800S Mã Hàng: MCCB-3800S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 800A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 210mm x 280mm x 555mm x 116mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-363S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-363S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-363S Mã Hàng: MCCB-363S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 63A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 75mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3630S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3630S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3630S Mã Hàng: MCCB-3630S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 630A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 182mm x 270mm x 150mm x 110mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-350S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-350S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-350S Mã Hàng: MCCB-350S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 50A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 75mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3500S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3500S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3500S Mã Hàng: MCCB-3500S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 500A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 182mm x 270mm x 150mm x 110mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-340S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-340S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-340S Mã Hàng: MCCB-340S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 40A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 75mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3400S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3400S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3400S Mã Hàng: MCCB-3400S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 400A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 150mm x 257mm x 147mm x 107mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3350S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3350S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3350S Mã Hàng: MCCB-3350S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 350A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 150mm x 257mm x 147mm x 107mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3315S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3315S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3315S Mã Hàng: MCCB-3315S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 315A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 150mm x 257mm x 147mm x 107mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3250S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3250S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3250S Mã Hàng: MCCB-3250S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 250A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 107mm x 165mm x 95mm x 73mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3225S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3225S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3225S Mã Hàng: MCCB-3225S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 225A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 107mm x 165mm x 95mm x 73mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3200S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3200S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3200S Mã Hàng: MCCB-3200S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 200A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 107mm x 165mm x 95mm x 73mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3160S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3160S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3160S Mã Hàng: MCCB-3160S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 160A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 107mm x 165mm x 95mm x 73mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3125S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3125S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3125S Mã Hàng: MCCB-3125S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 125A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 75mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3100S

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3100S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ MCCB-3100S Mã Hàng: MCCB-3100S Thiết Bị Đóng Ngắt, Bảo Vệ Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 100A Icu (kA): 35kA Kích thước (AxBxCxD): 75mm x 130mm x 81mm x 60mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu