Thiết bị điện Autonics

(183 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Tự động chuyển chức năng hiển thị 5 điểm nhiệt độ - Model T4WM

Tự động chuyển chức năng hiển thị 5 điểm nhiệt độ - Model T4WM

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tự động chuyển chức năng hiển thị 5 điểm nhiệt độ - Model T4WM Mã hàng: T4WM Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Thuật Toán Điều Khiển Nhiệt Độ MICOM & PID Tiện Lợi & Chính Xác - Model TA

Thuật Toán Điều Khiển Nhiệt Độ MICOM & PID Tiện Lợi & Chính Xác - Model TA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thuật Toán Điều Khiển Nhiệt Độ MICOM & PID Tiện Lợi & Chính Xác - Model TA Mã hàng: TA Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
SSR với độ tin cậy cao,độ bền điện môi lên đến 4000VAC - Model SRC1

SSR với độ tin cậy cao,độ bền điện môi lên đến 4000VAC - Model SRC1

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

SSR với độ tin cậy cao,độ bền điện môi lên đến 4000VAC - Model SRC1 Mã hàng: SRC1 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
SSR tin cậy cao với điện áp điện môi 4000VAC - Model SRH1

SSR tin cậy cao với điện áp điện môi 4000VAC - Model SRH1

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

SSR tin cậy cao với điện áp điện môi 4000VAC - Model SRH1 Mã hàng: SRH1 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
SSR độ tin cậy cao với độ bền điện môi lên đến 4000VAC - Model SRS1

SSR độ tin cậy cao với độ bền điện môi lên đến 4000VAC - Model SRS1

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

SSR với độ tin cậy cao,độ bền điện môi lên đến 4000VAC - Model SRS1 Mã hàng: SRS1 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
SSR độ tin cậy cao với độ bền điện môi lên đến 4000VAC - Model SRPH1

SSR độ tin cậy cao với độ bền điện môi lên đến 4000VAC - Model SRPH1

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

SSR với độ tin cậy cao,độ bền điện môi lên đến 4000VAC - Model SRPH1 Mã hàng: SRPH1 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
SSR độ tin cậy cao với độ bền điện môi lên đến 4000VAC - Model SR1

SSR độ tin cậy cao với độ bền điện môi lên đến 4000VAC - Model SR1

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

SSR với độ tin cậy cao,độ bền điện môi lên đến 4000VAC - Model SR1 Mã hàng: SR1 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Motor bước Loại trục 24mm-42mm-60mm-85mm - Model AK

Motor bước Loại trục 24mm-42mm-60mm-85mm - Model AK

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor bước Loại trục 24mm-42mm-60mm-85mm - Model AK Mã hàng: AK Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Motor bước Loại lỗ 42mm-60mm-85mm - Model AHK

Motor bước Loại lỗ 42mm-60mm-85mm - Model AHK

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor bước Loại lỗ 42mm-60mm-85mm - Model AHK Mã hàng: AHK Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Motor bước loại giảm tốc 60mm VUÔNG - Model AK-B

Motor bước loại giảm tốc 60mm VUÔNG - Model AK-B

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor bước loại giảm tốc 60mm VUÔNG - Model AK-B Mã hàng: AK-B Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Motor bước 5-pha loại truyền động quay - Model AK-R

Motor bước 5-pha loại truyền động quay - Model AK-R

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor bước 5-pha loại truyền động quay - Model AK-R Mã hàng: AK-R Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Motor bước 5-pha loại truyền động 42mm-60mm-85mm - Model AK-G

Motor bước 5-pha loại truyền động 42mm-60mm-85mm - Model AK-G

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor bước 5-pha loại truyền động 42mm-60mm-85mm - Model AK-G Mã hàng: AK-G Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Motor bước 5-pha kết hợp Truyền động + Giảm tốc - Model AK-GB

Motor bước 5-pha kết hợp Truyền động + Giảm tốc - Model AK-GB

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor bước 5-pha kết hợp Truyền động + Giảm tốc - Model AK-GB Mã hàng: AK-GB Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Motor bước 5 pha loại truyền động quay - Model AK-RB

Motor bước 5 pha loại truyền động quay - Model AK-RB

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor bước 5 pha loại truyền động quay - Model AK-RB Mã hàng: AK-RB Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module chuyển đổi USB - Serial - Model SCM-US

Module chuyển đổi USB - Serial - Model SCM-US

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Module chuyển đổi USB ↔ Serial - Model SCM-US Mã hàng: SCM-US Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module chuyển đổi nối tiếp (Có thể chuyển đổi USB - RS485) - Model SCM-US48I

Module chuyển đổi nối tiếp (Có thể chuyển đổi USB - RS485) - Model SCM-US48I

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Module chuyển đổi nối tiếp (Có thể chuyển đổi USB ↔ RS485) - Model SCM-US48I Mã hàng: SCM-US48I Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module chuyển đổi nối tiếp (Có thể chuyển đổi RS232C đến RS485) - Model SCM-38I

Module chuyển đổi nối tiếp (Có thể chuyển đổi RS232C đến RS485) - Model SCM-38I

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Module chuyển đổi nối tiếp (Có thể chuyển đổi RS232C->RS485) - Model SCM-38I Mã hàng: SCM-38I Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Màn hình Logic - Model LP-S044

Màn hình Logic - Model LP-S044

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Màn hình Logic - Model LP-S044 Mã hàng: LP-S044 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Màn hình đồ hoạ cảm ứng - Model GP-S070

Màn hình đồ hoạ cảm ứng - Model GP-S070

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Màn hình đồ hoạ cảm ứng - Model GP-S070 Mã hàng: GP-S070 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Màn hình đồ hoạ cảm ứng - Model GP-S057

Màn hình đồ hoạ cảm ứng - Model GP-S057

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Màn hình đồ hoạ cảm ứng - Model GP-S057 Mã hàng: GP-S057 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Màn hình đồ hoạ cảm ứng - Model GP-S044

Màn hình đồ hoạ cảm ứng - Model GP-S044

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Màn hình đồ hoạ cảm ứng - Model GP-S044 Mã hàng: GP-S044 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mã hoá vòng quay tuyệt đối đường kính Ø50mm loại trục - Model EP50S

Mã hoá vòng quay tuyệt đối đường kính Ø50mm loại trục - Model EP50S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hoá vòng quay tuyệt đối đường kính Ø50mm loại trục - Model EP50S Mã hàng: EP50S Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mã hoá vòng quay tương đối loại tay quay - Model ENH

Mã hoá vòng quay tương đối loại tay quay - Model ENH

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hoá vòng quay tương đối loại tay quay - Model ENH Mã hàng: ENH Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mã hoá vòng quay tương đối loại có giá đỡ bên cạnh - Model ENA

Mã hoá vòng quay tương đối loại có giá đỡ bên cạnh - Model ENA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hoá vòng quay tương đối loại có giá đỡ bên cạnh - Model ENA Mã hàng: ENA Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mã hoá vòng quay tương đối đường kính Ø60mm loại lỗ - Model E60H

Mã hoá vòng quay tương đối đường kính Ø60mm loại lỗ - Model E60H

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hoá vòng quay tương đối đường kính Ø60mm loại lỗ - Model E60H Mã hàng: E60H Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mã hoá vòng quay tương đối đường kính Ø100mm loại lỗ - Model E100H

Mã hoá vòng quay tương đối đường kính Ø100mm loại lỗ - Model E100H

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hoá vòng quay tương đối đường kính Ø100mm loại lỗ - Model E100H Mã hàng: E100H Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mã hoá vòng quay loại bánh xe đo lường tương đối - Model ENC

Mã hoá vòng quay loại bánh xe đo lường tương đối - Model ENC

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hoá vòng quay loại bánh xe đo lường tương đối - Model ENC Mã hàng: ENC Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Lựa chọn dải rộng nguồn cấp và cài đặt thời gian - Model ATS

Lựa chọn dải rộng nguồn cấp và cài đặt thời gian - Model ATS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Lựa chọn dải rộng nguồn cấp và cài đặt thời gian - Model ATS Mã hàng: ATS Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Loại Analog và không hiển thị, Cài đặt nhiệt độ bằng núm vặn - Model TOS-TOM-TOL

Loại Analog và không hiển thị, Cài đặt nhiệt độ bằng núm vặn - Model TOS-TOM-TOL

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Loại Analog và không hiển thị, Cài đặt nhiệt độ bằng núm vặn - Model TOS-TOM-TOL Mã hàng: TOS-TOM-TOL Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Lĩnh vực mạng - Model ARD

Lĩnh vực mạng - Model ARD

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Lĩnh vực mạng - Model ARD Mã hàng: ARD Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFS

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFS Mã hàng: AFS Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFL-AFR

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFL-AFR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFL-AFR Mã hàng: AFL-AFR Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFE

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFE

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFE Mã hàng: AFE Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model ABS

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model ABS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model ABS Mã hàng: ABS Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Hữu dụng để tăng số cổng I/O cho PC, PLC & LP - Model ARM

Hữu dụng để tăng số cổng I/O cho PC, PLC & LP - Model ARM

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Hữu dụng để tăng số cổng I/O cho PC, PLC & LP - Model ARM Mã hàng: ARM Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Driver điều khiển motor bước 5 pha nhiều trục bước cực nhỏ - Model MD5-HD14-2X-3X

Driver điều khiển motor bước 5 pha nhiều trục bước cực nhỏ - Model MD5-HD14-2X-3X

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Driver điều khiển motor bước 5 pha nhiều trục bước cực nhỏ - Model MD5-HD14-2X-3X Mã hàng: MD5-HD14-2X-3X Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) - Model MP5Y

Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) - Model MP5Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) - Model MP5Y Mã hàng: MP5Y Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) - Model MP5W

Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) - Model MP5W

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) - Model MP5W Mã hàng: MP5W Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) - Model MP5S

Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) - Model MP5S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) - Model MP5S Mã hàng: MP5S Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) - Model MP5M

Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) - Model MP5M

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) - Model MP5M Mã hàng: MP5M Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo Xung (RPM, RPS, Hz) DIN W48 x H24mm Chỉ hiển thị - Model LR5N-B

Đồng hồ đo Xung (RPM, RPS, Hz) DIN W48 x H24mm Chỉ hiển thị - Model LR5N-B

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo Xung (RPM, RPS, Hz) DIN W48 x H24mm Chỉ hiển thị - Model LR5N-B Mã hàng: LR5N-B Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo Vôn - Model M4Y-M4W-M5W-M4M

Đồng hồ đo Vôn - Model M4Y-M4W-M5W-M4M

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo Vôn - Model M4Y-M4W-M5W-M4M Mã hàng: M4Y-M4W-M5W-M4M Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo Vận tốc, Tốc độ - Model M4Y-M4W-M5W-M4M

Đồng hồ đo Vận tốc, Tốc độ - Model M4Y-M4W-M5W-M4M

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo Vận tốc, Tốc độ - Model M4Y-M4W-M5W-M4M Mã hàng: M4Y-M4W-M5W-M4M Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo số loại màn hình đồ họa, kích thước W75xH25mm - Model M4V

Đồng hồ đo số loại màn hình đồ họa, kích thước W75xH25mm - Model M4V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo số loại màn hình đồ họa, kích thước W75xH25mm - Model M4V Mã hàng: M4V Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo số kích thước nhỏ DIN W48xH24mm - Model M4N

Đồng hồ đo số kích thước nhỏ DIN W48xH24mm - Model M4N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo đa năng đa ngõ vào - Model M4NN Mã hàng: M4N Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo hệ số công suất - Model M4W-P

Đồng hồ đo hệ số công suất - Model M4W-P

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo hệ số công suất - Model M4W-P Mã hàng: M4W-P Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo đa năng dòng sản phẩm điện áp thấp 12-24VDC - Model MT4Y

Đồng hồ đo đa năng dòng sản phẩm điện áp thấp 12-24VDC - Model MT4Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo đa năng dòng sản phẩm điện áp thấp 12-24VDC - Model MT4Y Mã hàng: MT4Y Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo đa năng dòng sản phẩm điện áp thấp 12-24VDC - Model MT4W

Đồng hồ đo đa năng dòng sản phẩm điện áp thấp 12-24VDC - Model MT4W

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo đa năng dòng sản phẩm điện áp thấp 12-24VDC - Model MT4W Mã hàng: MT4W Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo đa năng đa ngõ vào - Model M4NN

Đồng hồ đo đa năng đa ngõ vào - Model M4NN

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo đa năng đa ngõ vào - Model M4NN Mã hàng: M4NN Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo đa năng cao cấp loại số DIN W48xH24mm - Model MT4N

Đồng hồ đo đa năng cao cấp loại số DIN W48xH24mm - Model MT4N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo đa năng cao cấp loại số DIN W48xH24mm - Model MT4N Mã hàng: MT4N Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo Công suất - Model M4Y-M4W-M5W-M4M

Đồng hồ đo Công suất - Model M4Y-M4W-M5W-M4M

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo Công suất - Model M4Y-M4W-M5W-M4M Mã hàng: M4Y-M4W-M5W-M4M Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo cài đặt tỷ lệ số năng lượng xoay vòng DIN W72xH36mm - Model M4YS

Đồng hồ đo cài đặt tỷ lệ số năng lượng xoay vòng DIN W72xH36mm - Model M4YS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo cài đặt tỷ lệ số năng lượng xoay vòng DIN W72xH36mm - Model M4YS Mã hàng: M4YS Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo cài đặt tỷ lệ số năng lượng xoay vòng DIN W48xH24mm - Model M4NS

Đồng hồ đo cài đặt tỷ lệ số năng lượng xoay vòng DIN W48xH24mm - Model M4NS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo cài đặt tỷ lệ số năng lượng xoay vòng DIN W48xH24mm - Model M4NS Mã hàng: M4NS Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo Ampe - Model M4Y-M4W-M5W-M4M

Đồng hồ đo Ampe - Model M4Y-M4W-M5W-M4M

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo Ampe - Model M4Y-M4W-M5W-M4M Mã hàng: M4Y-M4W-M5W-M4M Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ Cài đặt tỷ lệ số - Model M4Y-M4W-M5W-M4M

Đồng hồ Cài đặt tỷ lệ số - Model M4Y-M4W-M5W-M4M

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ Cài đặt tỷ lệ số - Model M4Y-M4W-M5W-M4M Mã hàng: M4Y-M4W-M5W-M4M Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn tín hiệu Ø86mm - Model AS-AP

Đèn tín hiệu Ø86mm - Model AS-AP

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tín hiệu Ø86mm - Model AS-AP Mã hàng: AS-AP Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn tín hiệu Ø66mm - Model ML

Đèn tín hiệu Ø66mm - Model ML

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tín hiệu Ø66mm - Model ML Mã hàng: ML Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn tín hiệu nhiều tầng loại xoay Ø86mm - Model SL

Đèn tín hiệu nhiều tầng loại xoay Ø86mm - Model SL

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tín hiệu nhiều tầng loại xoay Ø86mm - Model SL Mã hàng: SL Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn tín hiệu loại xoay Ø135mm - Model AVG

Đèn tín hiệu loại xoay Ø135mm - Model AVG

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tín hiệu loại xoay Ø135mm - Model AVG Mã hàng: AVG Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn tầng Ø56/85mm - Model MT5-8C

Đèn tầng Ø56/85mm - Model MT5-8C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tầng Ø56/85mm - Model MT5-8C Mã hàng: MT5-8C Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn tầng Ø45-56-85mm - Model MT4-5-8B

Đèn tầng Ø45-56-85mm - Model MT4-5-8B

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tầng Ø45-56-85mm - Model MT4-5-8B Mã hàng: MT4-5-8B Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn tầng dạng LED Ø45mm - Model PME

Đèn tầng dạng LED Ø45mm - Model PME

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tầng dạng LED Ø45mm - Model PME Mã hàng: PME Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn loại xoay có âm thanh - Model MSGS

Đèn loại xoay có âm thanh - Model MSGS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn loại xoay có âm thanh - Model MSGS Mã hàng: MSGS Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đầu nối - Model CNE

Đầu nối - Model CNE

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đầu nối - Model CNE Mã hàng: CNE Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp kết nối - Model CJ

Cáp kết nối - Model CJ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cáp kết nối - Model CJ Mã hàng: CJ Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến vùng có vỏ bằng nhựa - Model BWP

Cảm biến vùng có vỏ bằng nhựa - Model BWP

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến vùng có vỏ bằng nhựa - Model BWP Mã hàng: BWP Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến vùng (Cảm biến có chọn lọc) - Model BWC

Cảm biến vùng (Cảm biến có chọn lọc) - Model BWC

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến vùng (Cảm biến có chọn lọc) - Model BWC Mã hàng: BWC Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến vùng (Cảm biến có chọn lọc) - Model BW

Cảm biến vùng (Cảm biến có chọn lọc) - Model BW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến vùng (Cảm biến có chọn lọc) - Model BW Mã hàng: BW Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu