Thiết bị điện Autonics

(183 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đèn tín hiệu loại xoay Ø135mm - Model AVG

Đèn tín hiệu loại xoay Ø135mm - Model AVG

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tín hiệu loại xoay Ø135mm - Model AVG Mã hàng: AVG Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn tín hiệu Ø86mm - Model AS-AP

Đèn tín hiệu Ø86mm - Model AS-AP

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tín hiệu Ø86mm - Model AS-AP Mã hàng: AS-AP Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn tín hiệu Ø66mm - Model ML

Đèn tín hiệu Ø66mm - Model ML

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tín hiệu Ø66mm - Model ML Mã hàng: ML Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn tầng Ø45-56-85mm - Model MT4-5-8B

Đèn tầng Ø45-56-85mm - Model MT4-5-8B

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tầng Ø45-56-85mm - Model MT4-5-8B Mã hàng: MT4-5-8B Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn tầng Ø56/85mm - Model MT5-8C

Đèn tầng Ø56/85mm - Model MT5-8C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tầng Ø56/85mm - Model MT5-8C Mã hàng: MT5-8C Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn loại xoay có âm thanh - Model MSGS

Đèn loại xoay có âm thanh - Model MSGS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn loại xoay có âm thanh - Model MSGS Mã hàng: MSGS Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn tầng dạng LED Ø45mm - Model PME

Đèn tầng dạng LED Ø45mm - Model PME

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tầng dạng LED Ø45mm - Model PME Mã hàng: PME Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn tín hiệu nhiều tầng loại xoay Ø86mm - Model SL

Đèn tín hiệu nhiều tầng loại xoay Ø86mm - Model SL

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn tín hiệu nhiều tầng loại xoay Ø86mm - Model SL Mã hàng: SL Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ Thyristor - Model DPU

Bộ Thyristor - Model DPU

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ Thyristor - Model DPU Mã hàng: DPU Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ truyền nhiệt độ chính xác cao với giám sát từ xa - Model KT-502H

Bộ truyền nhiệt độ chính xác cao với giám sát từ xa - Model KT-502H

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ truyền nhiệt độ chính xác cao với giám sát từ xa - Model KT-502H Mã hàng: KT-502H Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ truyền áp suất - Model PTF30

Bộ truyền áp suất - Model PTF30

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ truyền áp suất - Model PTF30 Mã hàng: PTF30 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ truyền áp suất chính xác cao, tin cậy cao có chống cháy nổ - Model KT-302H

Bộ truyền áp suất chính xác cao, tin cậy cao có chống cháy nổ - Model KT-302H

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ truyền áp suất chính xác cao, tin cậy cao có chống cháy nổ - Model KT-302H Mã hàng: KT-302H Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ truyền áp suất màng ngăn thép không gỉ đáng tin cậy và chính xác cao - Model TPS20

Bộ truyền áp suất màng ngăn thép không gỉ đáng tin cậy và chính xác cao - Model TPS20

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ truyền áp suất màng ngăn thép không gỉ đáng tin cậy và chính xác cao - Model TPS20 Mã hàng: TPS20 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ chuyển đổi cách ly loại LCD có thể thay đổi 3 màu - Model CN-6000

Bộ chuyển đổi cách ly loại LCD có thể thay đổi 3 màu - Model CN-6000

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ chuyển đổi cách ly loại LCD có thể thay đổi 3 màu - Model CN-6000 Mã hàng: CN-6000 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ điều khiển Hiệu suất nâng cao và Hiển thị dạng thanh - Model KPN

Bộ điều khiển Hiệu suất nâng cao và Hiển thị dạng thanh - Model KPN

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển Hiệu suất nâng cao và Hiển thị dạng thanh - Model KPN Mã hàng: KPN Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ghi giấy-thông tin hỗn hợp 2 trong 1 - Model KRN100

Bộ ghi giấy-thông tin hỗn hợp 2 trong 1 - Model KRN100

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ghi giấy-thông tin hỗn hợp 2 trong 1 - Model KRN100 Mã hàng: KRN100 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ghi hỗn hợp nhỏ gọn 50mm và bộ ghi dữ liệu trong một - Model KRN50

Bộ ghi hỗn hợp nhỏ gọn 50mm và bộ ghi dữ liệu trong một - Model KRN50

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ghi hỗn hợp nhỏ gọn 50mm và bộ ghi dữ liệu trong một - Model KRN50 Mã hàng: KRN50 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ chỉ thị số dạng cột với khả năng hiện thị Rộng và Rõ hơn - Model KN-1000B

Bộ chỉ thị số dạng cột với khả năng hiện thị Rộng và Rõ hơn - Model KN-1000B

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ chỉ thị số dạng cột với khả năng hiện thị Rộng và Rõ hơn - Model KN-1000B Mã hàng: KN-1000B Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ chỉ thị màu chuẩn Linh hoạt và Tiện dụng - Model KN-2000W

Bộ chỉ thị màu chuẩn Linh hoạt và Tiện dụng - Model KN-2000W

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ chỉ thị màu chuẩn Linh hoạt và Tiện dụng - Model KN-2000W Mã hàng: KN-2000W Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đầu nối - Model CNE

Đầu nối - Model CNE

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đầu nối - Model CNE Mã hàng: CNE Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp kết nối - Model CJ

Cáp kết nối - Model CJ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cáp kết nối - Model CJ Mã hàng: CJ Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model ABS

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model ABS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model ABS Mã hàng: ABS Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFE

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFE

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFE Mã hàng: AFE Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFS

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFS Mã hàng: AFS Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFL-AFR

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFL-AFR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khối Thiết Bị Đầu Cuối I/O - Model AFL-AFR Mã hàng: AFL-AFR Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ điều khiển vị trí - Model PMC-4B-PCI

Bộ điều khiển vị trí - Model PMC-4B-PCI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển vị trí - Model PMC-4B-PCI Mã hàng: PMC-4B-PCI Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ điều khiển vị trí - Model PMC-1HS-2HS

Bộ điều khiển vị trí - Model PMC-1HS-2HS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển vị trí - Model PMC-1HS-2HS Mã hàng: PMC-1HS-2HS Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ điều khiển nội suy 2 trục tốc độ cao - Model PMC-2HSP

Bộ điều khiển nội suy 2 trục tốc độ cao - Model PMC-2HSP

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nội suy 2 trục tốc độ cao - Model PMC-2HSP Mã hàng: PMC-2HSP Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ điều khiển motor bước 2-pha - Model MD2U-ID20

Bộ điều khiển motor bước 2-pha - Model MD2U-ID20

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển motor bước 2-pha - Model MD2U-ID20 Mã hàng: MD2U-ID20 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ điều khiển motor bước 2-pha - Model MD2U-MD20

Bộ điều khiển motor bước 2-pha - Model MD2U-MD20

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển motor bước 2-pha - Model MD2U-MD20 Mã hàng: MD2U-MD20 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ điều khiển motor bước cực nhỏ 5 pha loại AC - Model MD5-HF14

Bộ điều khiển motor bước cực nhỏ 5 pha loại AC - Model MD5-HF14

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển motor bước cực nhỏ 5 pha loại AC - Model MD5-HF14 Mã hàng: MD5-HF14 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ điều khiển motor bước - Model MD5-HD14

Bộ điều khiển motor bước - Model MD5-HD14

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển motor bước - Model MD5-HD14 Mã hàng: MD5-HD14 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Driver điều khiển motor bước 5 pha nhiều trục bước cực nhỏ - Model MD5-HD14-2X-3X

Driver điều khiển motor bước 5 pha nhiều trục bước cực nhỏ - Model MD5-HD14-2X-3X

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Driver điều khiển motor bước 5 pha nhiều trục bước cực nhỏ - Model MD5-HD14-2X-3X Mã hàng: MD5-HD14-2X-3X Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ điều khiển bước cực nhỏ 5 pha, nguồn cấp AC phổ biến - Model MD5-HF28

Bộ điều khiển bước cực nhỏ 5 pha, nguồn cấp AC phổ biến - Model MD5-HF28

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển bước cực nhỏ 5 pha, nguồn cấp AC phổ biến - Model MD5-HF28 Mã hàng: MD5-HF28 Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Motor bước 5 pha loại truyền động quay - Model AK-RB

Motor bước 5 pha loại truyền động quay - Model AK-RB

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor bước 5 pha loại truyền động quay - Model AK-RB Mã hàng: AK-RB Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Motor bước 5-pha loại truyền động 42mm-60mm-85mm - Model AK-G

Motor bước 5-pha loại truyền động 42mm-60mm-85mm - Model AK-G

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor bước 5-pha loại truyền động 42mm-60mm-85mm - Model AK-G Mã hàng: AK-G Hãng sản xuất: Autonics Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu