Thiết bị điện Dwyer

(49 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đồng hồ chênh áp phòng - Model 2000

Đồng hồ chênh áp phòng - Model 2000

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ chênh áp phòng - Model 2000 Mã hàng: 2000 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đầu dò khói ống gió - Model D4120

Đầu dò khói ống gió - Model D4120

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đầu dò khói ống gió - Model D4120 Mã hàng: D4120 Hãng sản xuất: System sensor Xuất xứ: MEXICO Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc gió - Model ADPS

Công tắc gió - Model ADPS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc gió - Model ADPS Mã hàng: ADPS Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc dòng chảy Dwyer - Model FS2

Công tắc dòng chảy Dwyer - Model FS2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc dòng chảy Dwyer - Model FS2 Mã hàng: FS2 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến vận tốc nước, loại cơ, chất liệu Brass - Model PFT

Cảm biến vận tốc nước, loại cơ, chất liệu Brass - Model PFT

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến vận tốc nước, loại cơ, chất liệu Brass - Model PFT Mã hàng: PFT Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến vận tốc nước, loại cơ, chất liệu 316 SS - Model PFT

Cảm biến vận tốc nước, loại cơ, chất liệu 316 SS - Model PFT

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến vận tốc nước, loại cơ, chất liệu 316 SS - Model PFT Mã hàng: PFT Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến vấn tốc nước loại điện tử, 3-10 inches, không có hot tap, chất liệu Brass - Model IEFS

Cảm biến vấn tốc nước loại điện tử, 3-10 inches, không có hot tap, chất liệu Brass - Model IEFS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến vấn tốc nước loại điện tử, 3-10 inches, không có hot tap, chất liệu Brass - Model IEFS Mã hàng: IEFS Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến vấn tốc nước loại điện tử, 3-10 inches, không có hot tap, chất liệu 316 SS - Model IEFS

Cảm biến vấn tốc nước loại điện tử, 3-10 inches, không có hot tap, chất liệu 316 SS - Model IEFS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến vấn tốc nước loại điện tử, 3-10 inches, không có hot tap, chất liệu 316 SS - Model IEFS Mã hàng: IEFS Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến vấn tốc nước loại điện tử, 3-10 inches, có hot tap, chất liệu Brass - Model IEFS

Cảm biến vấn tốc nước loại điện tử, 3-10 inches, có hot tap, chất liệu Brass - Model IEFS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến vấn tốc nước loại điện tử, 3-10 inches, có hot tap, chất liệu Brass - Model IEFS Mã hàng: IEFS Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến vấn tốc nước loại điện tử, 3-10 inches, có hot tap, chất liệu 316 SS - Model IEFS

Cảm biến vấn tốc nước loại điện tử, 3-10 inches, có hot tap, chất liệu 316 SS - Model IEFS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến vấn tốc nước loại điện tử, 3-10 inches, có hot tap, chất liệu 316 SS - Model IEFS Mã hàng: IEFS Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng, sai số độ ẩm 5% - Model RHP-5Nxx

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng, sai số độ ẩm 5% - Model RHP-5Nxx

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng, sai số độ ẩm 5% - Model RHP-5Nxx Mã hàng: RHP-5Nxx Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng, sai số độ ẩm 3% - Model RHP-3Nxx

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng, sai số độ ẩm 3% - Model RHP-3Nxx

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng, sai số độ ẩm 3% - Model RHP-3Nxx Mã hàng: RHP-3Nxx Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng, sai số độ ẩm 2% - Model RHP-2Nxx

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng, sai số độ ẩm 2% - Model RHP-2Nxx

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng, sai số độ ẩm 2% - Model RHP-2Nxx Mã hàng: RHP-2Nxx Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng có LCD sai số độ ẩm 5% - Model RHP-5Nxx-LCD

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng có LCD sai số độ ẩm 5% - Model RHP-5Nxx-LCD

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng có LCD sai số độ ẩm 5% - Model RHP-5Nxx-LCD Mã hàng: RHP-5Nxx-LCD Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng có LCD sai số độ ẩm 3% - Model RHP-3Nxx-LCD

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng có LCD sai số độ ẩm 3% - Model RHP-3Nxx-LCD

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng có LCD sai số độ ẩm 3% - Model RHP-3Nxx-LCD Mã hàng: RHP-3Nxx-LCD Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng có LCD sai số độ ẩm 2% - Model RHP-2Nxx-LCD

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng có LCD sai số độ ẩm 2% - Model RHP-2Nxx-LCD

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng có LCD sai số độ ẩm 2% - Model RHP-2Nxx-LCD Mã hàng: RHP-2Nxx-LCD Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời 0-10V - Model RHP-3S22

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời 0-10V - Model RHP-3S22

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời 0-10V - Model RHP-3S22 Mã hàng: RHP-3S22 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn ống gió tín hiệu 4-20mA - Model RHP-3D11

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn ống gió tín hiệu 4-20mA - Model RHP-3D11

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn ống gió tín hiệu 4-20mA - Model RHP-3D11 Mã hàng: RHP-3D11 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn ống gió tín hiệu 0-10V - Model RHP-3D22

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn ống gió tín hiệu 0-10V - Model RHP-3D22

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn ống gió tín hiệu 0-10V - Model RHP-3D22 Mã hàng: RHP-3D22 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến nhiệt độ phòng - Model TE (room)

Cảm biến nhiệt độ phòng - Model TE (room)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến nhiệt độ phòng - Model TE (room) Mã hàng: TE (room) Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến nhiệt độ nước - Model TE-well

Cảm biến nhiệt độ nước - Model TE-well

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến nhiệt độ nước - Model TE-well Mã hàng: TE-well Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: Trung Quốc + VN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến nhiệt độ gắn ống gió - Model TE (duct)

Cảm biến nhiệt độ gắn ống gió - Model TE (duct)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến nhiệt độ gắn ống gió - Model TE (duct) Mã hàng: TE (duct) Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến khí CO - Model CMT200

Cảm biến khí CO - Model CMT200

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến khí CO - Model CMT200 Mã hàng: CMT200 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến CO2 gắn tường, tích hợp nhiệt độ - Model CDT (wall)

Cảm biến CO2 gắn tường, tích hợp nhiệt độ - Model CDT (wall)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến CO2 gắn tường, tích hợp nhiệt độ - Model CDT (wall) Mã hàng: CDT (wall) Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến CO2 gắn tường, có màn hình LCD - Model CDT LCD (wall)

Cảm biến CO2 gắn tường, có màn hình LCD - Model CDT LCD (wall)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến CO2 gắn tường, có màn hình LCD - Model CDT LCD (wall) Mã hàng: CDT LCD (wall) Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến CO2 gắn tường - Model CDT (wall)

Cảm biến CO2 gắn tường - Model CDT (wall)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến CO2 gắn tường - Model CDT (wall) Mã hàng: CDT (wall) Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến CO2 gắn ống gió - Model CDT (Duct)

Cảm biến CO2 gắn ống gió - Model CDT (Duct)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến CO2 gắn ống gió - Model CDT (Duct) Mã hàng: CDT (Duct) Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến chênh áp nước Dwyer - Model 629C

Cảm biến chênh áp nước Dwyer - Model 629C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến chênh áp nước Dwyer - Model 629C Mã hàng: 629C Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến áp suất nước Dwyer - Model 628CR

Cảm biến áp suất nước Dwyer - Model 628CR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến áp suất nước Dwyer - Model 628CR Mã hàng: 628CR Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến áp suất nước Dwyer - Model 628

Cảm biến áp suất nước Dwyer - Model 628

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến áp suất nước Dwyer - Model 628 Mã hàng: 628 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến áp suất gió range 2500,3500,5000,6975 Pa, tín hiệu 0-10V hoặc 4-20mA - Model MS2 W103

Cảm biến áp suất gió range 2500,3500,5000,6975 Pa, tín hiệu 0-10V hoặc 4-20mA - Model MS2 W103

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến áp suất gió range 2500,3500,5000,6975 Pa, tín hiệu 0-10V hoặc 4-20mA - Model MS2 W103 Mã hàng: MS2 W103 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến áp suất gió range 250,500, 750, 1250 Pa, tín hiệu 0-10V hoặc 4-20mA - Model MS2 W102

Cảm biến áp suất gió range 250,500, 750, 1250 Pa, tín hiệu 0-10V hoặc 4-20mA - Model MS2 W102

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến áp suất gió range 250,500, 750, 1250 Pa, tín hiệu 0-10V hoặc 4-20mA - Model MS2 W102 Mã hàng: MS2 W102 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến áp suất gió range 25,40,50,125 Pa,0-10V hoặc 4-20mA có màn hình LCD - Model MS2-W111-LCD

Cảm biến áp suất gió range 25,40,50,125 Pa,0-10V hoặc 4-20mA có màn hình LCD - Model MS2-W111-LCD

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến áp suất gió range 25,40,50,125 Pa,0-10V hoặc 4-20mA có màn hình LCD - Model MS2-W111-LCD Mã hàng: MS2-W111-LCD Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến áp suất gió range 25,40,50,125 Pa, tín hiệu 0-10V hoặc 4-20mA - Model MS2-W101

Cảm biến áp suất gió range 25,40,50,125 Pa, tín hiệu 0-10V hoặc 4-20mA - Model MS2-W101

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến áp suất gió range 25,40,50,125 Pa, tín hiệu 0-10V hoặc 4-20mA - Model MS2-W101 Mã hàng: MS2-W101 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến áp suất gió range 25,40,50,125 Pa, 0-10V hoặc 4-20mA có màn hình LCD - Model MS2-W101-LCD

Cảm biến áp suất gió range 25,40,50,125 Pa, 0-10V hoặc 4-20mA có màn hình LCD - Model MS2-W101-LCD

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến áp suất gió range 25,40,50,125 Pa, 0-10V hoặc 4-20mA có màn hình LCD - Model MS2-W101-LCD Mã hàng: MS2-W101-LCD Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến áp suất gió range +-25,40,50,125 Pa, tín hiệu 0-10V hoặc 4-20mA - Model MS2-W111

Cảm biến áp suất gió range +-25,40,50,125 Pa, tín hiệu 0-10V hoặc 4-20mA - Model MS2-W111

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến áp suất gió range +-25,40,50,125 Pa, tín hiệu 0-10V hoặc 4-20mA - Model MS2-W111 Mã hàng: MS2-W111 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN80 - Model TUF-800

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN80 - Model TUF-800

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN80 - Model TUF-800 Mã hàng: TUF-800 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: China Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN65 - Model TUF-650

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN65 - Model TUF-650

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN65 - Model TUF-650 Mã hàng: TUF-650 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: China Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN50 - Model TUF-500

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN50 - Model TUF-500

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN50 - Model TUF-500 Mã hàng: TUF-500 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: China Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN40 - Model TUF-400

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN40 - Model TUF-400

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN40 - Model TUF-400 Mã hàng: TUF-400 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: China Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN32 - Model TUF-320

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN32 - Model TUF-320

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN32 - Model TUF-320 Mã hàng: TUF-320 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: China Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN25 - Model TUF-250

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN25 - Model TUF-250

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN25 - Model TUF-250 Mã hàng: TUF-250 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: China Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN200 - Model TUF-2000

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN200 - Model TUF-2000

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN200 - Model TUF-2000 Mã hàng: TUF-2000 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: China Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN20 - Model TUF-200

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN20 - Model TUF-200

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN20 - Model TUF-200 Mã hàng: TUF-200 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: China Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN150 - Model TUF-1500

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN150 - Model TUF-1500

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN150 - Model TUF-1500 Mã hàng: TUF-1500 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: China Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN15 - Model TUF-150

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN15 - Model TUF-150

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN15 - Model TUF-150 Mã hàng: TUF-150 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: China Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN125 - Model TUF-1250

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN125 - Model TUF-1250

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN125 - Model TUF-1250 Mã hàng: TUF-1250 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: China Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN100 - Model TUF-1000

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN100 - Model TUF-1000

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đo công suất lạnh BTU Meter DN100 - Model TUF-1000 Mã hàng: TUF-1000 Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: China Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ chuyển đổi tín hiệu Dwyer - Model BAT

Bộ chuyển đổi tín hiệu Dwyer - Model BAT

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ chuyển đổi tín hiệu Dwyer - Model BAT Mã hàng: BAT Hãng sản xuất: Dwyer Xuất xứ: USA Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu