MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125

(12 sản phẩm)
Sắp xếp theo
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C80 80A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C80 80A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C80 80A Mã hàng: RDX2-125 3P C80 Icu(KA): 3P Dòng định mức: 80A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C63 63A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C63 63A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C63 63A Mã hàng: RDX2-125 3P C63 Icu(KA): 3P Dòng định mức: 63A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C125 125A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C125 125A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C125 125A Mã hàng: RDX2-125 3P C125 Icu(KA): 3P Dòng định mức: 125A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C100 100A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C100 100A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C100 100A Mã hàng: RDX2-125 3P C100 Icu(KA): 3P Dòng định mức: 100A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C80 80A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C80 80A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C80 80A Mã hàng: RDX2-125 2P C80 Icu(KA): 2P Dòng định mức: 80A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C63 63A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C63 63A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C63 63A Mã hàng: RDX2-125 2P C63 Icu(KA): 2P Dòng định mức: 63A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C125 125A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C125 125A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C125 125A Mã hàng: RDX2-125 2P C125 Icu(KA): 2P Dòng định mức: 125A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C100 100A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C100 100A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C100 100A Mã hàng: RDX2-125 2P C100 Icu(KA): 2P Dòng định mức: 100A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C80 80A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C80 80A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C80 80A Mã hàng: RDX2-125 1P C80 Icu(KA): 1P Dòng định mức: 80A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C63 63A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C63 63A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C63 63A Mã hàng: RDX2-125 1P C63 Icu(KA): 1P Dòng định mức: 63A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C100 125A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C100 125A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C100 125A Mã hàng: RDX2-125 1P C125 Icu(KA): 1P Dòng định mức: 125A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C100 100A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C100 100A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C100 100A Mã hàng: RDX2-125 1P C100 Icu(KA): 1P Dòng định mức: 100A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu