Công tắc - Ổ cắm Hager

(534 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Mô-đun trơn (22.5mm - 45mm) - Hager WGMV1

Mô-đun trơn (22.5mm - 45mm) - Hager WGMV1

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mô-đun trơn (22.5mm - 45mm) - Hager WGMV1

Mã Hàng: WGMV1 (Màu Trắng)

Size: 22.5mm - 45mm

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Mặt nạ Hager 5 lỗ WGMCH5

Mặt nạ Hager 5 lỗ WGMCH5

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mặt nạ Hager 5 lỗ WGMCH5

Mã Hàng: WGMCH5 (Màu Trắng)

Size: 5 gang, multi-gang, horizontal

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Mặt nạ Hager 4 lỗ WGMCH4

Mặt nạ Hager 4 lỗ WGMCH4

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mặt nạ Hager 4 lỗ WGMCH4

Mã Hàng: WGMCH4 (Màu Trắng)

Size: 4 gang, multi-gang, horizontal

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Mặt nạ Hager 3 lỗ WGMCH3

Mặt nạ Hager 3 lỗ WGMCH3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mặt nạ Hager 3 lỗ WGMCH3

Mã Hàng: WGMCH3 (Màu Trắng)

Size: 3 gang, multi-gang, horizontal

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Mặt nạ Hager 2 lỗ WGMCH2

Mặt nạ Hager 2 lỗ WGMCH2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mặt nạ Hager 2 lỗ WGMCH2

Mã Hàng: WGMCH2 (Màu Trắng)

Size: 2 gang, multi-gang, horizontal

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Ổ cắm tivi loại 950-2500MHZ - Hager WGMT1TVF

Ổ cắm tivi loại 950-2500MHZ - Hager WGMT1TVF

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm tivi loại 950-2500MHZ - Hager WGMT1TVF

Mã Hàng: WGMT1TVF (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, TV outlet TYPE (950-2500MHZ)

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Ổ cắm tivi đơn - Hager WGMT1TV

Ổ cắm tivi đơn - Hager WGMT1TV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm tivi đơn - Hager WGMT1TV

Mã Hàng: WGMT1TV (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, TV outlet (1mod)

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Ổ cắm Tivi + Mạng RJ45 Cat 5e - Hager WGMT2TVRJ5

Ổ cắm Tivi + Mạng RJ45 Cat 5e - Hager WGMT2TVRJ5

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm Tivi + Mạng RJ45 Cat 5e - Hager WGMT2TVRJ5

Mã Hàng: WGMT2TVRJ5 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, TV + RJ45 cat5e outlet

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Ổ cắm mạng đôi RJ45 Cat 5e - Hager WGMT2RJ5

Ổ cắm mạng đôi RJ45 Cat 5e - Hager WGMT2RJ5

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm mạng đôi RJ45 Cat 5e - Hager WGMT2RJ5

Mã Hàng: WGMT2RJ5 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, RJ45 outlet cat5e (2mod)

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Ổ cắm mạng RJ45 (2 mô-đun) Cat 6e - Hager WGMT2RJ6

Ổ cắm mạng RJ45 (2 mô-đun) Cat 6e - Hager WGMT2RJ6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm mạng RJ45 (2 mô-đun) Cat 6e - Hager WGMT2RJ6

Mã Hàng: WGMT2RJ6 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, RJ45 outlet cat6 (2mod)

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Ổ cắm mạng RJ45 (1 mô-đun) Cat 6e dòng 10088 - Hager WGT1RJ6

Ổ cắm mạng RJ45 (1 mô-đun) Cat 6e dòng 10088 - Hager WGT1RJ6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm mạng RJ45 (1 mô-đun) Cat 6e dòng 10088 - Hager WGT1RJ6

Mã Hàng: WGT1RJ6 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, RJ45 outlet cat6 (1mod)

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Ổ cắm điện thoại 2 MOD - Hager WGMT2RJ

Ổ cắm điện thoại 2 MOD - Hager WGMT2RJ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm điện thoại 2 MOD - Hager WGMT2RJ

Mã Hàng: WGMT2RJ (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, RJ11 outlet (2mod)

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Ổ cắm điện thoại 1 MOD - Hager WGMT1RJ

Ổ cắm điện thoại 1 MOD - Hager WGMT1RJ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm điện thoại 1 MOD - Hager WGMT1RJ

Mã Hàng: WGMT1RJ (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, RJ11 outlet (1mod)

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Ổ cắm điện thoại RJ11 + Mạng RJ45 Cat 6e - WGMT2RJRJ6

Ổ cắm điện thoại RJ11 + Mạng RJ45 Cat 6e - WGMT2RJRJ6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm điện thoại RJ11 + Mạng RJ45 Cat 6e - WGMT2RJRJ6

Mã Hàng: WGMT2RJRJ6 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, RJ11 + RJ45 cat6e outlet

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Ổ cắm điện thoại RJ11 + Mạng RJ45 Cat 5e - Hager WGMT2RJRJ5

Ổ cắm điện thoại RJ11 + Mạng RJ45 Cat 5e - Hager WGMT2RJRJ5

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm điện thoại RJ11 + Mạng RJ45 Cat 5e - Hager WGMT2RJRJ5

Mã Hàng: WGMT2RJRJ5 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, RJ11 + RJ45 cat5e outlet

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Ổ cắm 3USB (2 x USB + 1 x USB C) - Hager WGMS3USB

Ổ cắm 3USB (2 x USB + 1 x USB C) - Hager WGMS3USB

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm 3USB (2 x USB + 1 x USB C) - Hager WGMS3USB

Mã Hàng: WGMS3USB (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, STANDALONE USBX3 3.1A

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Bộ điều chỉnh ánh sáng 40 - 500W - Hager WGMEDR500

Bộ điều chỉnh ánh sáng 40 - 500W - Hager WGMEDR500

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều chỉnh ánh sáng 40 - 500W - Hager WGMEDR500

Mã Hàng: WGMEDR500 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, 40-500W single dimmer

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 250VA - Hager WGMEFR250

Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 250VA - Hager WGMEFR250

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 250VA - Hager WGMEFR250

Mã Hàng: WGMEFR250 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, 250VA SINGLE FAN CONTROL 

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A - Hager WGMS216EA

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A - Hager WGMS216EA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A - Hager WGMS216EA

Mã Hàng: WGMS216EA (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, 16A TWIN EURO-AMERICAN SOCKET

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Hager WGMS116EA

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Hager WGMS116EA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Hager WGMS116EA

Mã Hàng: WGMS116EA (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, 16A SINGLE EURO-AMERICAN SOCKET

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Công tắc khóa thẻ trì thời 60s - Hager WGMHKTM

Công tắc khóa thẻ trì thời 60s - Hager WGMHKTM

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc khóa thẻ trì thời 60s - Hager WGMHKTM

Mã Hàng: WGMHKTM (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, 16A key tag switch - mechanical

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Công tắc thẻ từ 16A - Hager WGMHKTRFID

Công tắc thẻ từ 16A - Hager WGMHKTRFID

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc thẻ từ 16A - Hager WGMHKTRFID

Mã Hàng: WGMHKTRFID (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm, 16A key tag - RFID

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Hager WGMR45 45A Connection Unit W/Flex Outlet

Hager WGMR45 45A Connection Unit W/Flex Outlet

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Hager WGMR45 45A Connection Unit W/Flex Outlet

Mã Hàng: WGMR45 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Hager WGMR25 25A Connection Unit W/Flex Outlet

Hager WGMR25 25A Connection Unit W/Flex Outlet

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Hager WGMR25 25A Connection Unit W/Flex Outlet

Mã Hàng: WGMR25 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Công tắc dọn phòng & chống làm phiền có LED - Hager WGMHDC

Công tắc dọn phòng & chống làm phiền có LED - Hager WGMHDC

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc dọn phòng & chống làm phiền có LED của Hager

Mã Hàng: WGMHDC (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Công tắc đôi 2 chiều 20A có đèn LED - Hager WGML2D2N

Công tắc đôi 2 chiều 20A có đèn LED - Hager WGML2D2N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc đôi 2 chiều 20A có đèn LED của Hager

Mã Hàng: WGML2D2N (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Công tắc đơn 1 chiều 20A có LED - Hager WGML2D1N

Công tắc đơn 1 chiều 20A có LED - Hager WGML2D1N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc đơn 1 chiều 20A có LED của Hager

Mã Hàng: WGML2D1N (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Công tắc bốn 2 chiều 16A - Hager WGML142

Công tắc bốn 2 chiều 16A - Hager WGML142

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc bốn 2 chiều 16A của Hager

Mã Hàng: WGML142 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Công tắc bốn 1 chiều 16A - Hager WGML141

Công tắc bốn 1 chiều 16A - Hager WGML141

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc bốn 1 chiều 16A của Hager

Mã Hàng: WGML141 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Công tắc ba 1 chiều 16A - Hager WGML131

Công tắc ba 1 chiều 16A - Hager WGML131

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc ba 1 chiều 16A của Hager

Mã Hàng: WGML131 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Công tắc đôi 2 chiều 16A - Hager WGML122

Công tắc đôi 2 chiều 16A - Hager WGML122

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc đôi 2 chiều 16A của Hager

Mã Hàng: WGML122 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Công tắc đôi 1 chiều 16A - Hager WGML121

Công tắc đôi 1 chiều 16A - Hager WGML121

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc đôi 1 chiều 16A của Hager

Mã Hàng: WGML121 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Công tắc đơn 2 chiều 16A - Hager WGML112

Công tắc đơn 2 chiều 16A - Hager WGML112

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc đơn 2 chiều 16A của Hager

Mã Hàng: WGML112 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Công tắc đơn 1 chiều 16A - Hager WGML111

Công tắc đơn 1 chiều 16A - Hager WGML111

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc đơn 1 chiều 16A của Hager

Mã Hàng: WGML111 (Màu Trắng)

Size: 88mm X 88mm

Hãng sản xuất: Hager

Xuất xứ: Pháp

Vận chuyển: miễn phí

Công tắc đôi 1 chiều 16A của Hager - Model WGML121PKB

Công tắc đôi 1 chiều 16A của Hager - Model WGML121PKB

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc đôi 1 chiều 16A của Hager Mã Hàng: WGML121PKB (Màu Đen) Size: 88mm X 88mm Large dolly switch: 16A, 2 gang, Press switch Hãng sản xuất: Hager Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí
Công tắc đôi 1 chiều 16A của Hager - Model WGML121PAS

Công tắc đôi 1 chiều 16A của Hager - Model WGML121PAS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc đôi 1 chiều 16A của Hager Mã Hàng: WGML121PAS (Màu Bạc) Size: 88mm X 88mm Large dolly switch: 16A, 2 gang, Press switch Hãng sản xuất: Hager Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu