Cảm Biến HK Instruments

(96 sản phẩm)
Sắp xếp theo
RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-MOD-D

RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-MOD-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: RHT-MOD-D Tham số đo (rH và T) Điện áp (0–10 V, 2–10 V) Dòng điện (4–20 mA) Tính năng hiệu chỉnh cho từng tham số(rH, T) Màn hình cảm ứng 2 ”x 3” Rơle có thể định cấu hình cho bất kỳ thông số Cấu hình Modbus Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-MOD-1R-D

RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-MOD-1R-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: RHT-MOD-1R-D Tham số đo (rH và T) Điện áp (0–10 V, 2–10 V) Dòng điện (4–20 mA) Tính năng hiệu chỉnh cho từng tham số(rH, T) Màn hình cảm ứng 2 ”x 3” Rơle có thể định cấu hình cho bất kỳ thông số Cấu hình Modbus Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-Duct-MOD-D

RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-Duct-MOD-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: RHT-Duct-MOD-D Tham số đo (rH và T) Điện áp (0–10 V, 2–10 V) Dòng điện (4–20 mA) Tính năng hiệu chỉnh cho từng tham số(rH, T) Màn hình cảm ứng 2 ”x 3” Rơle có thể định cấu hình cho bất kỳ thông số Cấu hình Modbus Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-Duct-A-D (4-20mA)/ RHT-Duct (0-10VDC)

RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-Duct-A-D (4-20mA)/ RHT-Duct (0-10VDC)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: RHT-Duct-A-D Tham số đo (rH và T) Điện áp (0–10 V, 2–10 V) Dòng điện (4–20 mA) Tính năng hiệu chỉnh cho từng tham số(rH, T) Màn hình cảm ứng 2 ”x 3” Rơle có thể định cấu hình cho bất kỳ thông số Cấu hình Modbus Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-Duct-A (4-20mA)/ RHT-Duct (0-10VDC)

RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-Duct-A (4-20mA)/ RHT-Duct (0-10VDC)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: RHT-Duct-A Tham số đo (rH và T) Điện áp (0–10 V, 2–10 V) Dòng điện (4–20 mA) Tính năng hiệu chỉnh cho từng tham số(rH, T) Màn hình cảm ứng 2 ”x 3” Rơle có thể định cấu hình cho bất kỳ thông số Cấu hình Modbus Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-D

RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: RHT-D Tham số đo (rH và T) Điện áp (0–10 V, 2–10 V) Dòng điện (4–20 mA) Tính năng hiệu chỉnh cho từng tham số(rH, T) Màn hình cảm ứng 2 ”x 3” Rơle có thể định cấu hình cho bất kỳ thông số Cấu hình Modbus Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-1R-D

RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT-1R-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: RHT-1R-D Tham số đo (rH và T) Điện áp (0–10 V, 2–10 V) Dòng điện (4–20 mA) Tính năng hiệu chỉnh cho từng tham số(rH, T) Màn hình cảm ứng 2 ”x 3” Rơle có thể định cấu hình cho bất kỳ thông số Cấu hình Modbus Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT

RHT Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm RHT

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: RHT Tham số đo (rH và T) Điện áp (0–10 V, 2–10 V) Dòng điện (4–20 mA) Tính năng hiệu chỉnh cho từng tham số(rH, T) Màn hình cảm ứng 2 ”x 3” Rơle có thể định cấu hình cho bất kỳ thông số Cấu hình Modbus Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-D

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT7000-R8-D Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-D HK Instruments dùng đo chênh áp cầu thang, đo chênh áp ống gió, đo chênh áp phòng sạch, đo chênh áp lò sấy, đo chênh áp Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…3000/0…4000/0…5000/0…7000 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Có màn hiển thị Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-AZ-D

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-AZ-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT7000-R8-AZ-D Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-AZ HK Instruments dùng đo chênh áp cầu thang, đo chênh áp ống gió, đo chênh áp phòng sạch, đo chênh áp lò sấy, đo chênh áp Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…3000/0…4000/0…5000/0…7000 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Tự hiệu chuẩn (Auto Zero) Có màn hiển thị Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-AZ

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-AZ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT7000-R8-AZ Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8-AZ HK Instruments dùng đo chênh áp cầu thang, đo chênh áp ống gió, đo chênh áp phòng sạch, đo chênh áp lò sấy, đo chênh áp Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…3000/0…4000/0…5000/0…7000 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Tự hiệu chuẩn (Auto Zero) Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT7000-R8 Cảm biến chênh áp gió DPT7000-R8 HK Instruments dùng đo chênh áp cầu thang, đo chênh áp ống gió, đo chênh áp phòng sạch, đo chênh áp lò sấy, đo chênh áp Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…3000/0…4000/0…5000/0…7000 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8-D

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT250-R8-D Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: -150...+150 / -100...+100 / -50...+50 / -25...+25 / 0...25 / 0...50 / 0...100 / 0...250 Pa Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8-AZ-D

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8-AZ-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT250-R8-AZ-D Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: -150...+150 / -100...+100 / -50...+50 / -25...+25 / 0...25 / 0...50 / 0...100 / 0...250 Pa Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Có màn hình hiển thị Tự động hiểu chuẩn (Autozero) Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8-AZ

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8-AZ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT250-R8-AZ Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: -150...+150 / -100...+100 / -50...+50 / -25...+25 / 0...25 / 0...50 / 0...100 / 0...250 Pa Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Có màn hình hiển thị Tự động hiểu chuẩn (Autozero) Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT250-R8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT250-R8 Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: -150...+150 / -100...+100 / -50...+50 / -25...+25 / 0...25 / 0...50 / 0...100 / 0...250 Pa Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-D

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT2500-R8-D Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-D HK Instruments dùng đo chênh áp cầu thang, đo chênh áp ống gió, đo chênh áp phòng sạch, đo chênh áp lò sấy, đo chênh áp Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…1000/0…1500/0…2000/0…2500 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-AZ-D

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-AZ-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT2500-R8-AZ-D Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…1000/0…1500/0…2000/0…2500 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Có màn hình hiển thị Tự động hiểu chuẩn (Autozero) Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-AZ

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8-AZ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT2500-R8-AZ Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…1000/0…1500/0…2000/0…2500 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Có màn hình hiển thị Tự động hiểu chuẩn (Autozero) Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8

DPT Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPT2500-R8 Cảm biến chênh áp gió DPT2500-R8 HK Instruments dùng đo chênh áp cầu thang, đo chênh áp ống gió, đo chênh áp phòng sạch, đo chênh áp lò sấy, đo chênh áp Dải đo tùy chỉnh trên cảm biến: 0…1000/0…1500/0…2000/0…2500 Nguồn cấp 24VDC Ngõ ra 4-20mA/0-10VDC Độ chính xác cao, ổn định lâu dài Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG800 HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG800 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG800 Phạm vi đo: 0…800Pa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG600 HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG600 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG600 Phạm vi đo: 0…600Pa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG60 HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG60 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG60 Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG5k HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG5k HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG5k Phạm vi đo: 0…5kPa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG500 HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG500 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG500 Phạm vi đo: 0…500Pa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG400 HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG400 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG400 Phạm vi đo: 0…400Pa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG3k HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG3k HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG3k Phạm vi đo: 0…3kPa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG300 HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG300 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG300 Phạm vi đo: 0…300Pa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG2k HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG2k HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG2k Phạm vi đo: 0…2kPa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG250 HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG250 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG250 Phạm vi đo: 0…250Pa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG200 HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG200 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG200 Phạm vi đo: 0…200Pa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG1k HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG1k HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG1k Phạm vi đo: 0…1kPa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG120 HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG120 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG120 Phạm vi đo: 0…120Pa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG100 HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG100 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG100 Phạm vi đo: 0…100Pa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng hồ đo chênh áp DPG1,5k HK Instruments

Đồng hồ đo chênh áp DPG1,5k HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG1,5k Phạm vi đo: 0…1,5kPa Độ chính xác (từ FS): <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) Nhiệt độ hoạt động: -5 ... + 60 ° C Vít điều chỉnh điểm 0 bên ngoài trong vỏ nhựa Gắn gắn bề mặt hoặc lắp phẳng Vị trí lắp đặt: theo chiều dọc Đo lưu lượng khí: quy mô lưu lượng đặc biệt có sẵn riêng biệt, dễ dàng cài đặt tại chỗ Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Công tắc đo chênh áp PS600 HK Instruments

Công tắc đo chênh áp PS600 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PS600 Độ chính xác điểm chuyển mạch : PS600: ± 40 Pa Tuổi thọ: hơn 1 000 000 hoạt động chuyển mạch Đánh giá điện (tải điện trở): 3A / 250 VAC Đánh giá điện (tải cảm ứng): 2 A / 250 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 ... + 60 ° C Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Công tắc đo chênh áp PS500 HK Instruments

Công tắc đo chênh áp PS500 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PS500 Độ chính xác điểm chuyển mạch : PS500: ± 30 Pa Tuổi thọ: hơn 1 000 000 hoạt động chuyển mạch Đánh giá điện (tải điện trở): 3A / 250 VAC Đánh giá điện (tải cảm ứng): 2 A / 250 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 ... + 60 ° C Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Công tắc đo chênh áp PS4500 HK Instruments

Công tắc đo chênh áp PS4500 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PS4500 Độ chính xác điểm chuyển mạch : PS4500: ± 500 Pa Tuổi thọ: hơn 1 000 000 hoạt động chuyển mạch Đánh giá điện (tải điện trở): 3A / 250 VAC Đánh giá điện (tải cảm ứng): 2 A / 250 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 ... + 60 ° C Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Công tắc đo chênh áp PS300 HK Instruments

Công tắc đo chênh áp PS300 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PS300 Độ chính xác điểm chuyển mạch : PS300: ± 30 Pa Tuổi thọ: hơn 1 000 000 hoạt động chuyển mạch Đánh giá điện (tải điện trở): 3A / 250 VAC Đánh giá điện (tải cảm ứng): 2 A / 250 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 ... + 60 ° C Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Công tắc đo chênh áp PS200 HK Instruments

Công tắc đo chênh áp PS200 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PS200 Độ chính xác điểm chuyển mạch : PS200: ± 20 Pa Tuổi thọ: hơn 1 000 000 hoạt động chuyển mạch Đánh giá điện (tải điện trở): 3A / 250 VAC (PS200: 0,1 A / 250 VAC) Đánh giá điện (tải cảm ứng): 2 A / 250 VAC (PS200: -) Nhiệt độ hoạt động: -20 ... + 60 ° C Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Công tắc đo chênh áp PS1500 HK Instruments

Công tắc đo chênh áp PS1500 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PS1500 Độ chính xác điểm chuyển mạch : PS1500: ± 100 Pa Tuổi thọ: hơn 1 000 000 hoạt động chuyển mạch Đánh giá điện (tải điện trở): 3A / 250 VAC Đánh giá điện (tải cảm ứng): 2 A / 250 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 ... + 60 ° C Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CMT Cảm biến khí CO tầng hầm (4-20mA/0-10VDC)

CMT Cảm biến khí CO tầng hầm (4-20mA/0-10VDC)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CMT Đơn vị đo lường: ppm Phạm vi đo: 0 ... 300 ppm CO Yếu tố đo lường: Điện hóa Tuyến tính: ≤2% khi 300 ppm CO Độ nhạy chéo: ≤2% khi 300 ppm CO Thời gian phản hồi t90: <60 giây Cung cấp hiệu điện thế: 14 ... 28 VDC Tín hiệu đầu ra: 4–20 mA (2 dây) Nhiệt độ hoạt động: -10 ... 40 ° C Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-rH-D

CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-rH-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-rH-D Đầu ra riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 và T) Tính năng bù đắp cho phép hiệu chuẩn trường cho từng tham số đo (CO 2 , T) Gắn mặt bích Màn hình có đèn nền rõ ràng Giao diện Modbus RTU Đầu ra: 0…90%Rh Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-rH

CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-rH

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-rH Đầu ra riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 và T) Tính năng bù đắp cho phép hiệu chuẩn trường cho từng tham số đo (CO 2 , T) Gắn mặt bích Màn hình có đèn nền rõ ràng Giao diện Modbus RTU Đầu ra: 0…90%Rh Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-Duct-MOD-D

CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-Duct-MOD-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-Duct-MOD-D Đầu ra riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 và T) Tính năng bù đắp cho phép hiệu chuẩn trường cho từng tham số đo (CO 2 , T) Gắn mặt bích Màn hình có đèn nền rõ ràng Giao diện Modbus RTU Đầu ra tỷ lệ 4-20 mA Phạm vi đo:400…2000ppm/0...50°C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-Duct-D

CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-Duct-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-Duct-D Đầu ra riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 và T) Tính năng bù đắp cho phép hiệu chuẩn trường cho từng tham số đo (CO 2 , T) Gắn mặt bích Màn hình có đèn nền rõ ràng Giao diện Modbus RTU Đầu ra tỷ lệ 4-20 mA Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-Duct

CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-Duct

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-Duct Đầu ra riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 và T) Tính năng bù đắp cho phép hiệu chuẩn trường cho từng tham số đo (CO 2 , T) Gắn mặt bích Màn hình có đèn nền rõ ràng Giao diện Modbus RTU Đầu ra tỷ lệ 4-20 mA Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-1R-rH-D

CDT2000 Cảm biến khí CO2 ống gió CDT2000-1R-rH-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-1R-rH-D Đầu ra riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 và T) Tính năng bù đắp cho phép hiệu chuẩn trường cho từng tham số đo (CO 2 , T) Gắn mặt bích Màn hình có đèn nền rõ ràng Giao diện Modbus RTU Đầu ra: 0…90%Rh Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT Cảm biến khí CO2 phòng CDT-MOD-2000-D

CDT Cảm biến khí CO2 phòng CDT-MOD-2000-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT-MOD-2000-D Đầu ra có thể xác định trường riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 , rH, T) Điện áp (0–10 V, 2–10 V) Dòng điện (4–20 mA) Cho phép hiệu chỉnh cho từng thông số đo (CO 2 , rH, T) Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT Cảm biến khí CO2 phòng CDT-MOD-2000-1R-D

CDT Cảm biến khí CO2 phòng CDT-MOD-2000-1R-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT-MOD-2000-1R-D Đầu ra có thể xác định trường riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 , rH, T) Điện áp (0–10 V, 2–10 V) Dòng điện (4–20 mA) Cho phép hiệu chỉnh cho từng thông số đo (CO 2 , rH, T) Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT Cảm biến khí CO2 phòng CDT2000-D

CDT Cảm biến khí CO2 phòng CDT2000-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-D Đầu ra có thể xác định trường riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 , rH, T) Điện áp (0–10 V, 2–10 V) Dòng điện (4–20 mA) Cho phép hiệu chỉnh cho từng thông số đo (CO 2 , rH, T) Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT Cảm biến khí CO2 phòng CDT2000-1R-D

CDT Cảm biến khí CO2 phòng CDT2000-1R-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000-1R-D Đầu ra có thể xác định trường riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 , rH, T) Điện áp (0–10 V, 2–10 V) Dòng điện (4–20 mA) Cho phép hiệu chỉnh cho từng thông số đo (CO 2 , rH, T) Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
CDT Cảm biến khí CO2 phòng CDT2000

CDT Cảm biến khí CO2 phòng CDT2000

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: CDT2000 Đầu ra có thể xác định trường riêng biệt cho từng thông số đo (CO 2 , rH, T) Điện áp (0–10 V, 2–10 V) Dòng điện (4–20 mA) Cho phép hiệu chỉnh cho từng thông số đo (CO 2 , rH, T) Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến vận tốc ống gió AVT-D-R

Cảm biến vận tốc ống gió AVT-D-R

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AVT-D-R Cảm biến vận tốc ống gió AVT-D-R có dải đo 0-20m/s, đầu ra 4-20ma/0-10V/Relay và màn hình hiển thị tích hợp sẵn. Cảm biến vận tốc gió dải đo 0-20m/s AVT-D-R Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến vận tốc ống gió AVT-D

Cảm biến vận tốc ống gió AVT-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AVT-D Cảm biến vận tốc ống gió AVT-D có dải đo 0-20m/s, đầu ra 4-20ma/0-10V/Relay và màn hình hiển thị tích hợp sẵn. Cảm biến vận tốc gió dải đo 0-20m/s AVT-D Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến vận tốc ống gió AVT

Cảm biến vận tốc ống gió AVT

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: AVT Cảm biến vận tốc ống thông gió AVT có dải đo 0-20m/s, đầu ra 4-20ma/0-10V Cảm biến vận tốc gió dải đo 0-20m/s Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Pt1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Pt1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-Pt1000 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Pt1000 ± 0,3 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-NTC20 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-NTC20 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-NTC20 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 20 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC20k ± 0.25 °C @ 25 °C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-NTC10 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-NTC10 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-NTC10 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 10 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC10k ± 0.25 °C @ 25 °C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Ni1000-LG HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Ni1000-LG HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-Ni1000-LG Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Ni1000-LG ± 0,4 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Ni1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Ni1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-Ni1000 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Ni1000 ± 0,4 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-Pt1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-Pt1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-O-Pt1000 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Pt1000 ± 0,3 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +50 ° C Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-NTC20 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-NTC20 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-O-NTC20 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 20 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC20k ± 0,25 ° C @ 25 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +50 ° C Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-NTC10 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-NTC10 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-O-NTC10 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 10 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC10k ± 0,25 ° C @ 25 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +50 ° C Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-Ni1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-Ni1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-O-Ni1000 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Ni1000 ± 0,4 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +50 ° C Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-Pt1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-Pt1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Duct-Pt1000 Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Pt1000 ± 0,3 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +100 ° C Chiều dài ống cảm biến: 190 mm Đường kính ngoài ống cảm biến: 7 mm Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-NTC20 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-NTC20 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Duct-NTC10 Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive Cảm biến: 20 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC20k ± 0,25 ° C @ 25 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +100 ° C Chiều dài ống cảm biến: 190 mm Đường kính ngoài ống cảm biến: 7 mm Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-NTC10 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-NTC10 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Duct-NTC10 Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive Cảm biến: 10 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC10k ± 0,25 ° C @ 25 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +100 ° C Chiều dài ống cảm biến: 190 mm Đường kính ngoài ống cảm biến: 7 mm Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu