Cảm Biến HK Instruments

(96 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cảm biến nhiệt độ cable Passive PTE-Cable-Ni1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ cable Passive PTE-Cable-Ni1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Cable-Ni1000 Cảm biến nhiệt độ cable Passive Cảm biến: 1000 kΩ @ 0 ° C Sự chính xác: Ni1000 ± 0,3 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +180 ° C Nhiệt độ ngắn hạn: lên đến +250 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ cable Passive PTE-Cable-Pt1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ cable Passive PTE-Cable-Pt1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Cable-Pt1000 Cảm biến nhiệt độ cable Passive Cảm biến: 1000 kΩ @ 0 ° C Sự chính xác: Pt1000 ± 0,3 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +180 ° C Nhiệt độ ngắn hạn: lên đến +250 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ cable Passive PTE-Cable-NTC20 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ cable Passive PTE-Cable-NTC20 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Cable-NTC20 Cảm biến nhiệt độ cable Passive Cảm biến: 20 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC20k ± 0,25 ° C @ 25 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +180 ° C Nhiệt độ ngắn hạn: lên đến +250 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ cable Passive PTE-Cable-NTC10 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ cable Passive PTE-Cable-NTC10 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Cable-NTC10 Cảm biến nhiệt độ cable Passive Cảm biến: 10 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC10k ± 0,25 ° C @ 25 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +180 ° C Nhiệt độ ngắn hạn: lên đến +250 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-Ni1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-Ni1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-O-Ni1000 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Ni1000 ± 0,4 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +50 ° C Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-Pt1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-Pt1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-O-Pt1000 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Pt1000 ± 0,3 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +50 ° C Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-NTC20 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-NTC20 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-O-NTC20 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 20 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC20k ± 0,25 ° C @ 25 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +50 ° C Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-NTC10 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-NTC10 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-O-NTC10 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 10 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC10k ± 0,25 ° C @ 25 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +50 ° C Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Ni1000-LG HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Ni1000-LG HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-Ni1000-LG Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Ni1000-LG ± 0,4 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Ni1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Ni1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-Ni1000 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Ni1000 ± 0,4 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Pt1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Pt1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-Pt1000 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Pt1000 ± 0,3 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-NTC20 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-NTC20 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-NTC20 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 20 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC20k ± 0.25 °C @ 25 °C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-NTC10 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-NTC10 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-NTC10 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 10 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC10k ± 0.25 °C @ 25 °C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-Ni1000-LG HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-Ni1000-LG HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Duct-Ni1000-LG Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Ni1000-LG ± 0,4 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +100 ° C Chiều dài ống cảm biến: 190 mm Đường kính ngoài ống cảm biến: 7 mm Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-Ni1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-Ni1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Duct-Ni1000 Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Ni1000 ± 0,4 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +100 ° C Chiều dài ống cảm biến: 190 mm Đường kính ngoài ống cảm biến: 7 mm Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-Pt1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-Pt1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Duct-Pt1000 Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Pt1000 ± 0,3 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +100 ° C Chiều dài ống cảm biến: 190 mm Đường kính ngoài ống cảm biến: 7 mm Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-NTC20 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-NTC20 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Duct-NTC10 Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive Cảm biến: 20 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC20k ± 0,25 ° C @ 25 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +100 ° C Chiều dài ống cảm biến: 190 mm Đường kính ngoài ống cảm biến: 7 mm Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-NTC10 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive PTE-Duct-NTC10 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Duct-NTC10 Cảm biến nhiệt độ ống gió Passive Cảm biến: 10 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC10k ± 0,25 ° C @ 25 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +100 ° C Chiều dài ống cảm biến: 190 mm Đường kính ngoài ống cảm biến: 7 mm Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến chênh áp nước DPTL-6-V HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-6-V HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-6-V Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..6 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến chênh áp nước DPTL-6-A HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-6-A HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-6-A Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..6 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến chênh áp nước DPTL-4-V HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-4-V HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-4-V Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..4 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến chênh áp nước DPTL-4-A HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-4-A HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-4-A Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..4 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến chênh áp nước DPTL-2,5-A HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-2,5-A HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-2,5-A Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..2,5 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến chênh áp nước DPTL-2,5-V HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-2,5-V HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-2,5-V Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..2,5 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến chênh áp nước DPTL-1-A HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-1-A HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-1-A Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..1 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-25-A HK Instruments

Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-25-A HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTL-HEAT-25-A Cảm biến áp suất nước Phạm vi đo: 0..25 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 15 ... 24 VDC / VAC Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65, bảo vệ hai lớp chống ngưng tụ Đầu nối áp suất: G1 / 4 ” Nhiệt độ môi trường: 0...10 °C, không ngưng tụ Nhiệt độ của môi trường: 0...125°C Xuất xứ Trung quốc Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-25-V HK Instruments

Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-25-V HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTL-HEAT-25-V Cảm biến áp suất nước Phạm vi đo: 0..25 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 15 ... 24 VDC / VAC Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65, bảo vệ hai lớp chống ngưng tụ Đầu nối áp suất: G1 / 4 ” Nhiệt độ môi trường: 0...10 °C, không ngưng tụ Nhiệt độ của môi trường: 0...125°C Xuất xứ Trung quốc Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-16-A HK Instruments

Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-16-A HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTL-HEAT-16-A Cảm biến áp suất nước Phạm vi đo: 0..16 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 15 ... 24 VDC / VAC Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65, bảo vệ hai lớp chống ngưng tụ Đầu nối áp suất: G1 / 4 ” Nhiệt độ môi trường: 0...10 °C, không ngưng tụ Nhiệt độ của môi trường: 0...125°C Xuất xứ Trung quốc Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-16-V HK Instruments

Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-16-V HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTL-HEAT-16-V Cảm biến áp suất nước Phạm vi đo: 0..16 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 15 ... 24 VDC / VAC Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65, bảo vệ hai lớp chống ngưng tụ Đầu nối áp suất: G1 / 4 ” Nhiệt độ môi trường: 0...10 °C, không ngưng tụ Nhiệt độ của môi trường: 0...125°C Xuất xứ Trung quốc Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-10-A HK Instruments

Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-10-A HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTL-HEAT-10-A Cảm biến áp suất nước Phạm vi đo: 0..10 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 15 ... 24 VDC / VAC Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65, bảo vệ hai lớp chống ngưng tụ Đầu nối áp suất: G1 / 4 ” Nhiệt độ môi trường: 0...10 °C, không ngưng tụ Nhiệt độ của môi trường: 0...125°C Xuất xứ Trung quốc Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-10-V HK Instruments

Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-10-V HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTL-HEAT-10-V Cảm biến áp suất nước Phạm vi đo: 0..10 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 15 ... 24 VDC / VAC Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65, bảo vệ hai lớp chống ngưng tụ Đầu nối áp suất: G1 / 4 ” Nhiệt độ môi trường: 0...10 °C, không ngưng tụ Nhiệt độ của môi trường: 0...125°C Xuất xứ Trung quốc Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-6-A HK Instruments

Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-6-A HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTL-HEAT-6-A Cảm biến áp suất nước Phạm vi đo: 0..6 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 15 ... 24 VDC / VAC Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65, bảo vệ hai lớp chống ngưng tụ Đầu nối áp suất: G1 / 4 ” Nhiệt độ môi trường: 0...10 °C, không ngưng tụ Nhiệt độ của môi trường: 0...125°C Xuất xứ Trung quốc Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-6-V HK Instruments

Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-6-V HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTL-HEAT-6-V Cảm biến áp suất nước Phạm vi đo: 0..6 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 15 ... 24 VDC / VAC Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65, bảo vệ hai lớp chống ngưng tụ Đầu nối áp suất: G1 / 4 ” Nhiệt độ môi trường: 0...10 °C, không ngưng tụ Nhiệt độ của môi trường: 0...125°C Xuất xứ Trung quốc Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-4-A HK Instruments

Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-4-A HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTL-HEAT-4-A Cảm biến áp suất nước Phạm vi đo: 0..4 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 15 ... 24 VDC / VAC Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65, bảo vệ hai lớp chống ngưng tụ Đầu nối áp suất: G1 / 4 ” Nhiệt độ môi trường: 0...10 °C, không ngưng tụ Nhiệt độ của môi trường: 0...125°C Xuất xứ Trung quốc Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-4-V HK Instruments

Cảm biến áp suất nước PTL-HEAT-4-V HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTL-HEAT-4-V Cảm biến áp suất nước Phạm vi đo: 0..4 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 15 ... 24 VDC / VAC Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65, bảo vệ hai lớp chống ngưng tụ Đầu nối áp suất: G1 / 4 ” Nhiệt độ môi trường: 0...10 °C, không ngưng tụ Nhiệt độ của môi trường: 0...125°C Xuất xứ Trung quốc Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ báo lọc bẩn DPG1,5KPS1500 HK Instruments

Bộ báo lọc bẩn DPG1,5KPS1500 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG1,5KPS1500 Độ chính xác của máy đo (FS 20°C): ± 2% Sự khác biệt khi chuyển đổi: DPG1,5KPS1500: 80 Pa Độ chính xác giới hạn thấp:DPG1,5KPS1500: 100 Pa ± 10 Pa Độ chính xác giới hạn cao: DPG1,5KPS1500: 1500 Pa ± 50 Pa Đánh giá điện (tải điện trở): 3A / 250 VAC Đánh giá điện (tải cảm ứng): 2 A / 250 VAC Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu