Tủ điện T

(8 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Tủ điện âm tường chứa MCB T6

Tủ điện âm tường chứa MCB T6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T6 Mã Hàng: T6 Tủ điện âm tường chứa MCB 6 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 5-6 Cực Kích thước:200 x 216 x 180 x 190 x 96 x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T40

Tủ điện âm tường chứa MCB T40

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T40 Mã Hàng: T40 Tủ điện âm tường chứa MCB 40 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 33-40 Cực Kích thước: 470 mm x 500 mm x 440 mm x 460 mm x 105 mm x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T4

Tủ điện âm tường chứa MCB T4

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T4 Mã Hàng: T4 Tủ điện âm tường chứa MCB 4 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 2-4 Cực Kích thước:148 x 160 x 128 x 148 x 90 x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T32

Tủ điện âm tường chứa MCB T32

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T32 Mã Hàng: T32 Tủ điện âm tường chứa MCB 32 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 25-32 Cực Kích thước: 398 mm x 500 mm x 365 mm x 460 mm x 105 mm x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T24

Tủ điện âm tường chứa MCB T24

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T24 Mã Hàng: T24 Tủ điện âm tường chứa MCB 24 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 21-24 Cực Kích thước: 323 mm x 382 mm x 300 mm x 355 mm x 95 mm x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T20

Tủ điện âm tường chứa MCB T20

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T20 Mã Hàng: T20 Tủ điện âm tường chứa MCB 20 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 15-20 Cực Kích thước: 470 mm x 248 mm x 440 mm x 216 mm x 95 mm x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T14

Tủ điện âm tường chứa MCB T14

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T14 Mã Hàng: T14 Tủ điện âm tường chứa MCB 14 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 11-14 Cực Kích thước: 362 mm x 248 mm x 330 mm x 216 mm x 89 mm x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB T10

Tủ điện âm tường chứa MCB T10

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB T10 Mã Hàng: T10 Tủ điện âm tường chứa MCB 10 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 7-10 Cực Kích thước: 287 mm x 213 mm x 258 mm x 185 mm x 89 mm x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu