Thiết bị đóng cắt (CB)

(89 sản phẩm)
Sắp xếp theo
RCBO 2P 6A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE20631CNV

RCBO 2P 6A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE20631CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

RCBO 2P 6A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE20631CNV Mã hàng: BBDE20631CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
RCBO 2P 63A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE26331CNV

RCBO 2P 63A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE26331CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

RCBO 2P 63A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE26331CNV Mã hàng: BBDE26331CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
RCBO 2P 50A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE25031CNV

RCBO 2P 50A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE25031CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

RCBO 2P 50A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE25031CNV Mã hàng: BBDE25031CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
RCBO 2P 40A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE24031CNV

RCBO 2P 40A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE24031CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

RCBO 2P 40A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE24031CNV Mã hàng: BBDE24031CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
RCBO 2P 32A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE23231CNV

RCBO 2P 32A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE23231CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

RCBO 2P 32A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE23231CNV Mã hàng: BBDE23231CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
RCBO 2P 25A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE22531CNV

RCBO 2P 25A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE22531CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

RCBO 2P 25A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE22531CNV Mã hàng: BBDE22531CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
RCBO 2P 20A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE22031CNV

RCBO 2P 20A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE22031CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

RCBO 2P 20A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE22031CNV Mã hàng: BBDE22031CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
RCBO 2P 16A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE21631CNV

RCBO 2P 16A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE21631CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

RCBO 2P 16A 30mA 6kA 240VAC - Model BBDE21631CNV Mã hàng: BBDE21631CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 4P 80A 10KA 400VAC - Model BBD408041C

MCB 4P 80A 10KA 400VAC - Model BBD408041C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 4P 80A 10KA 400VAC - Model BBD408041C Mã hàng: BBD408041C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 4P 6A 6kA 415VAC - Model BBD4064CA

MCB 4P 6A 6kA 415VAC - Model BBD4064CA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 4P 6A 6kA 415VAC - Model BBD4064CA Mã hàng: BBD4064CA Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 4P 63A 6kA 415VAC - Model BBD4634CNV

MCB 4P 63A 6kA 415VAC - Model BBD4634CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 4P 63A 6kA 415VAC - Model BBD4634CNV Mã hàng: BBD4634CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 4P 50A 6kA 415VAC - Model BBD4504CNV

MCB 4P 50A 6kA 415VAC - Model BBD4504CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 4P 50A 6kA 415VAC - Model BBD4504CNV Mã hàng: BBD4504CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 4P 40A 6kA 415VAC - Model BBD4404CNV

MCB 4P 40A 6kA 415VAC - Model BBD4404CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 4P 40A 6kA 415VAC - Model BBD4404CNV Mã hàng: BBD4404CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 4P 32A 6kA 415VAC - Model BBD4324CNV

MCB 4P 32A 6kA 415VAC - Model BBD4324CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 4P 32A 6kA 415VAC - Model BBD4324CNV Mã hàng: BBD4324CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 4P 25A 6kA 415VAC - Model BBD4254CNV

MCB 4P 25A 6kA 415VAC - Model BBD4254CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 4P 25A 6kA 415VAC - Model BBD4254CNV Mã hàng: BBD4254CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 4P 20A 6kA 415VAC - Model BBD4204CNV

MCB 4P 20A 6kA 415VAC - Model BBD4204CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 4P 20A 6kA 415VAC - Model BBD4204CNV Mã hàng: BBD4204CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 4P 16A 6kA 415VAC - Model BBD4164CNV

MCB 4P 16A 6kA 415VAC - Model BBD4164CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 4P 16A 6kA 415VAC - Model BBD4164CNV Mã hàng: BBD4164CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 4P 10A 6kA 415VAC - Model BBD4104CA

MCB 4P 10A 6kA 415VAC - Model BBD4104CA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 4P 10A 6kA 415VAC - Model BBD4104CA Mã hàng: BBD4104CA Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 4P 100A 10KA 400VAC - Model BBD410041C

MCB 4P 100A 10KA 400VAC - Model BBD410041C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 4P 100A 10KA 400VAC - Model BBD410041C Mã hàng: BBD410041C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 3P 80A 10KA 400VAC - Model BBD308031C

MCB 3P 80A 10KA 400VAC - Model BBD308031C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 3P 80A 10KA 400VAC - Model BBD308031C Mã hàng: BBD308031C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 3P 6A 6KA 415VAC - Model BBD3063CNV

MCB 3P 6A 6KA 415VAC - Model BBD3063CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 3P 6A 6KA 415VAC - Model BBD3063CNV Mã hàng: BBD3063CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 3P 63A 6KA 415VAC - Model BBD3633CNV

MCB 3P 63A 6KA 415VAC - Model BBD3633CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 3P 63A 6KA 415VAC - Model BBD3633CNV Mã hàng: BBD3633CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 3P 50A 6KA 415VAC - Model BBD3503CNV

MCB 3P 50A 6KA 415VAC - Model BBD3503CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 3P 50A 6KA 415VAC - Model BBD3503CNV Mã hàng: BBD3503CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 3P 40A 6KA 415VAC - Model BBD3403CNV

MCB 3P 40A 6KA 415VAC - Model BBD3403CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 3P 40A 6KA 415VAC - Model BBD3403CNV Mã hàng: BBD3403CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 3P 32A 6KA 415VAC - Model BBD3323CNV

MCB 3P 32A 6KA 415VAC - Model BBD3323CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 3P 32A 6KA 415VAC - Model BBD3323CNV Mã hàng: BBD3323CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 3P 25A 6KA 415VAC - Model BBD3253CNV

MCB 3P 25A 6KA 415VAC - Model BBD3253CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 3P 25A 6KA 415VAC - Model BBD3253CNV Mã hàng: BBD3253CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 3P 20A 6KA 415VAC - Model BBD3203CNV

MCB 3P 20A 6KA 415VAC - Model BBD3203CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 3P 20A 6KA 415VAC - Model BBD3203CNV Mã hàng: BBD3203CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 3P 16A 6KA 415VAC - Model BBD3163CNV

MCB 3P 16A 6KA 415VAC - Model BBD3163CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 3P 16A 6KA 415VAC - Model BBD3163CNV Mã hàng: BBD3163CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 3P 10A 6KA 415VAC - Model BBD3103CNV

MCB 3P 10A 6KA 415VAC - Model BBD3103CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 3P 10A 6KA 415VAC - Model BBD3103CNV Mã hàng: BBD3103CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 3P 100A 10KA 400VAC - Model BBD310031C

MCB 3P 100A 10KA 400VAC - Model BBD310031C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 3P 100A 10KA 400VAC - Model BBD310031C Mã hàng: BBD310031C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 2P 80A 10KA 400VAC - Model BBD208021C

MCB 2P 80A 10KA 400VAC - Model BBD208021C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 2P 80A 10KA 400VAC - Model BBD208021C Mã hàng: BBD208021C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 2P 6A 10KA 240VAC - Model BBD2062CNV

MCB 2P 6A 10KA 240VAC - Model BBD2062CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 2P 6A 10KA 240VAC - Model BBD2062CNV Mã hàng: BBD2062CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 2P 63A 6KA 415VAC - Model BBD2632CNV

MCB 2P 63A 6KA 415VAC - Model BBD2632CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 2P 63A 6KA 415VAC - Model BBD2632CNV Mã hàng: BBD2632CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 2P 50A 6KA 415VAC - Model BBD2502CNV

MCB 2P 50A 6KA 415VAC - Model BBD2502CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 2P 50A 6KA 415VAC - Model BBD2502CNV Mã hàng: BBD2502CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 2P 40A 6KA 415VAC - Model BBD2402CNV

MCB 2P 40A 6KA 415VAC - Model BBD2402CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 2P 40A 6KA 415VAC - Model BBD2402CNV Mã hàng: BBD2402CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 2P 32A 6KA 415VAC - Model BBD2322CNV

MCB 2P 32A 6KA 415VAC - Model BBD2322CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 2P 32A 6KA 415VAC - Model BBD2322CNV Mã hàng: BBD2322CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 2P 25A 10KA 240VAC - Model BBD2252CNV

MCB 2P 25A 10KA 240VAC - Model BBD2252CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 2P 25A 10KA 240VAC - Model BBD2252CNV Mã hàng: BBD2252CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 2P 20A 10KA 240VAC - Model BBD2202CNV

MCB 2P 20A 10KA 240VAC - Model BBD2202CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 2P 20A 10KA 240VAC - Model BBD2202CNV Mã hàng: BBD2202CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 2P 16A 10KA 240VAC - Model BBD2162CNV

MCB 2P 16A 10KA 240VAC - Model BBD2162CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 2P 16A 10KA 240VAC - Model BBD2162CNV Mã hàng: BBD2162CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 2P 10A 10KA 240VAC - Model BBD2102CNV

MCB 2P 10A 10KA 240VAC - Model BBD2102CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 2P 10A 10KA 240VAC - Model BBD2102CNV Mã hàng: BBD2102CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 2P 100A 10KA 400VAC - Model BBD210021C

MCB 2P 100A 10KA 400VAC - Model BBD210021C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 2P 100A 10KA 400VAC - Model BBD210021C Mã hàng: BBD210021C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 1P 80A 10KA 240VAC - Model BBD108011C

MCB 1P 80A 10KA 240VAC - Model BBD108011C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 1P 80A 10KA 240VAC - Model BBD108011C Mã hàng: BBD108011C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 1P 6A 6KA 240VAC - Model BBD1061CNV

MCB 1P 6A 6KA 240VAC - Model BBD1061CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 1P 6A 6KA 240VAC - Model BBD1061CNV Mã hàng: BBD1061CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 1P 63A 6KA 240VAC - Model BBD1631CNV

MCB 1P 63A 6KA 240VAC - Model BBD1631CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 1P 63A 6KA 240VAC - Model BBD1631CNV Mã hàng: BBD1631CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 1P 50A 6KA 240VAC - Model BBD1501CNV

MCB 1P 50A 6KA 240VAC - Model BBD1501CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 1P 50A 6KA 240VAC - Model BBD1501CNV Mã hàng: BBD1501CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 1P 40A 6KA 240VAC - Model BBD1401CNV

MCB 1P 40A 6KA 240VAC - Model BBD1401CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 1P 40A 6KA 240VAC - Model BBD1401CNV Mã hàng: BBD1401CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 1P 32A 6KA 240VAC - Model BBD1321CNV

MCB 1P 32A 6KA 240VAC - Model BBD1321CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 1P 32A 6KA 240VAC - Model BBD1321CNV Mã hàng: BBD1321CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 1P 25A 6KA 240VAC - Model BBD1251CNV

MCB 1P 25A 6KA 240VAC - Model BBD1251CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 1P 25A 6KA 240VAC - Model BBD1251CNV Mã hàng: BBD1251CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 1P 20A 6KA 240VAC - Model BBD1201CNV

MCB 1P 20A 6KA 240VAC - Model BBD1201CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 1P 20A 6KA 240VAC - Model BBD1201CNV Mã hàng: BBD1201CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 1P 16A 6KA 240VAC - Model BBD1161CNV

MCB 1P 16A 6KA 240VAC - Model BBD1161CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 1P 16A 6KA 240VAC - Model BBD1161CNV Mã hàng: BBD1161CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 1P 10A 6KA 240VAC - Model BBD1101CNV

MCB 1P 10A 6KA 240VAC - Model BBD1101CNV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 1P 10A 6KA 240VAC - Model BBD1101CNV Mã hàng: BBD1101CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB 1P 100A 10KA 240VAC - Model BBD110011C

MCB 1P 100A 10KA 240VAC - Model BBD110011C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB 1P 100A 10KA 240VAC - Model BBD110011C Mã hàng: BBD110011C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 75A 25KA 415VAC - BBW375SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 75A 25KA 415VAC - BBW375SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 75A 25KA 415VAC - BBW375SKY Mã hàng: BBW375SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 60A 2.5KA 415VAC - BBW360SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 60A 2.5KA 415VAC - BBW360SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 60A 2.5KA 415VAC - BBW360SKY Mã hàng: BBW360SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 50A 2.5KA 415VAC - BBW350SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 50A 2.5KA 415VAC - BBW350SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 50A 2.5KA 415VAC - BBW350SKY Mã hàng: BBW350SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 40A 2.5KA 415VAC - BBW340SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 40A 2.5KA 415VAC - BBW340SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 40A 2.5KA 415VAC - BBW340SKY Mã hàng: BBW340SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 400A 25KA 415VAC - BBW3400KY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 400A 25KA 415VAC - BBW3400KY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 400A 25KA 415VAC - BBW3400KY Mã hàng: BBW3400KY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 30A 1.5KA 415VAC - BBW330Y

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 30A 1.5KA 415VAC - BBW330Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 30A 1.5KA 415VAC - BBW330Y Mã hàng: BBW330Y Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 250A 25KA 415VAC - BBW3250KY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 250A 25KA 415VAC - BBW3250KY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 250A 25KA 415VAC - BBW3250KY Mã hàng: BBW3250KY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 225A 25KA 415VAC - BBW3225KY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 225A 25KA 415VAC - BBW3225KY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 225A 25KA 415VAC - BBW3225KY Mã hàng: BBW3225KY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 20A 1.5KA 415VAC - BBW320Y

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 20A 1.5KA 415VAC - BBW320Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 20A 1.5KA 415VAC - BBW320Y Mã hàng: BBW320Y Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 200A 25KA 415VAC - BBW3200KY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 200A 25KA 415VAC - BBW3200KY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 200A 25KA 415VAC - BBW3200KY Mã hàng: BBW3200KY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 175A 25KA 415VAC - BBW3175KY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 175A 25KA 415VAC - BBW3175KY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 175A 25KA 415VAC - BBW3175KY Mã hàng: BBW3175KY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 15A 1.5KA 415VAC - BBW315Y

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 15A 1.5KA 415VAC - BBW315Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 15A 1.5KA 415VAC - BBW315Y Mã hàng: BBW315Y Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 150A 25KA 415VAC - BBW3150SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 150A 25KA 415VAC - BBW3150SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 150A 25KA 415VAC - BBW3150SKY Mã hàng: BBW3150SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 125A 25KA 415VAC - BBW3125SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 125A 25KA 415VAC - BBW3125SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 125A 25KA 415VAC - BBW3125SKY Mã hàng: BBW3125SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 10A 1.5KA 415VAC - BBW310Y

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 10A 1.5KA 415VAC - BBW310Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 10A 1.5KA 415VAC - BBW310Y Mã hàng: BBW310Y Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 100A 25KA 415VAC - BBW3100SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 100A 25KA 415VAC - BBW3100SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 100A 25KA 415VAC - BBW3100SKY Mã hàng: BBW3100SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu