Thiết bị đóng cắt (CB)

(89 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 40A 10KA 200VAC - BBW240SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 40A 10KA 200VAC - BBW240SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 40A 10KA 200VAC - BBW240SKY Mã hàng: BBW240SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 50A 10KA 200VAC - BBW250SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 50A 10KA 200VAC - BBW250SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 50A 10KA 200VAC - BBW250SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 60A 5KA 200VAC - BBW260Y

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 60A 5KA 200VAC - BBW260Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 60A 5KA 200VAC - BBW260Y Mã hàng: BBW260Y Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 75A 50KA 200VAC - BBW275SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 75A 50KA 200VAC - BBW275SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 75A 50KA 200VAC - BBW275SKY Mã hàng: BBW275SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 100A 50KA 200VAC - BBW2100SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 100A 50KA 200VAC - BBW2100SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 2P 100A 50KA 200VAC - BBW2100SKY Mã hàng: BBW2100SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 10A 1.5KA 415VAC - BBW310Y

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 10A 1.5KA 415VAC - BBW310Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 10A 1.5KA 415VAC - BBW310Y Mã hàng: BBW310Y Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 15A 1.5KA 415VAC - BBW315Y

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 15A 1.5KA 415VAC - BBW315Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 15A 1.5KA 415VAC - BBW315Y Mã hàng: BBW315Y Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 20A 1.5KA 415VAC - BBW320Y

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 20A 1.5KA 415VAC - BBW320Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 20A 1.5KA 415VAC - BBW320Y Mã hàng: BBW320Y Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 30A 1.5KA 415VAC - BBW330Y

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 30A 1.5KA 415VAC - BBW330Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 30A 1.5KA 415VAC - BBW330Y Mã hàng: BBW330Y Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 40A 2.5KA 415VAC - BBW340SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 40A 2.5KA 415VAC - BBW340SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 40A 2.5KA 415VAC - BBW340SKY Mã hàng: BBW340SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 50A 2.5KA 415VAC - BBW350SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 50A 2.5KA 415VAC - BBW350SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 50A 2.5KA 415VAC - BBW350SKY Mã hàng: BBW350SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 60A 2.5KA 415VAC - BBW360SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 60A 2.5KA 415VAC - BBW360SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 60A 2.5KA 415VAC - BBW360SKY Mã hàng: BBW360SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 75A 25KA 415VAC - BBW375SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 75A 25KA 415VAC - BBW375SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 75A 25KA 415VAC - BBW375SKY Mã hàng: BBW375SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 100A 25KA 415VAC - BBW3100SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 100A 25KA 415VAC - BBW3100SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 100A 25KA 415VAC - BBW3100SKY Mã hàng: BBW3100SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 125A 25KA 415VAC - BBW3125SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 125A 25KA 415VAC - BBW3125SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 125A 25KA 415VAC - BBW3125SKY Mã hàng: BBW3125SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 150A 25KA 415VAC - BBW3150SKY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 150A 25KA 415VAC - BBW3150SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 150A 25KA 415VAC - BBW3150SKY Mã hàng: BBW3150SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 175A 25KA 415VAC - BBW3175KY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 175A 25KA 415VAC - BBW3175KY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 175A 25KA 415VAC - BBW3175KY Mã hàng: BBW3175KY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 200A 25KA 415VAC - BBW3200KY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 200A 25KA 415VAC - BBW3200KY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 200A 25KA 415VAC - BBW3200KY Mã hàng: BBW3200KY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 225A 25KA 415VAC - BBW3225KY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 225A 25KA 415VAC - BBW3225KY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 225A 25KA 415VAC - BBW3225KY Mã hàng: BBW3225KY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 250A 25KA 415VAC - BBW3250KY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 250A 25KA 415VAC - BBW3250KY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 250A 25KA 415VAC - BBW3250KY Mã hàng: BBW3250KY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 400A 25KA 415VAC - BBW3400KY

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 400A 25KA 415VAC - BBW3400KY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB 3P 400A 25KA 415VAC - BBW3400KY Mã hàng: BBW3400KY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 6A 1KA 240VAC - BS11106TV

Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 6A 1KA 240VAC - BS11106TV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 6A 1KA 240VAC - BS11106TV Mã hàng: BS11106TV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 10A 1.5KA 240VAC - BS1110TV

Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 10A 1.5KA 240VAC - BS1110TV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 10A 1.5KA 240VAC - BS1110TV Mã hàng: BS1110TV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 15A 1.5KA 240VAC - BS1111TV

Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 15A 1.5KA 240VAC - BS1111TV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 15A 1.5KA 240VAC - BS1111TV Mã hàng: BS1111TV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 20A 1.5KA 240VAC - BS1112TV

Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 20A 1.5KA 240VAC - BS1112TV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 20A 1.5KA 240VAC - BS1112TV Mã hàng: BS1112TV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 30A 1.5KA 240VAC - BS1113TV

Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 30A 1.5KA 240VAC - BS1113TV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 30A 1.5KA 240VAC - BS1113TV Mã hàng: BS1113TV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 40A 1.5KA 240VAC - BS1114TV

Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 40A 1.5KA 240VAC - BS1114TV

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn MCCB 2P 40A 1.5KA 240VAC - BS1114TV Mã hàng: BS1114TV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 15mA 1.5KA 240VAC - BJS3020NA2

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 15mA 1.5KA 240VAC - BJS3020NA2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 15mA 1.5KA 240VAC - BJS3020NA2 Mã hàng: BJS3020NA2 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 15mA 1.5KA 240VAC - BJS30208A2

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 15mA 1.5KA 240VAC - BJS30208A2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 15mA 1.5KA 240VAC - BJS30208A2 Mã hàng: BJS30208A2 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 30mA 1.5KA 240VAC - BJS3030NA2

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 30mA 1.5KA 240VAC - BJS3030NA2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 30mA 1.5KA 240VAC - BJS3030NA2 Mã hàng: BJS3030NA2 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 30mA 1.5KA 240VAC - BJS30308A2

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 30mA 1.5KA 240VAC - BJS30308A2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 30mA 1.5KA 240VAC - BJS30308A2 Mã hàng: BJS30308A2 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 30mA 2.5KA 240VAC - BJJ23030-8

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 30mA 2.5KA 240VAC - BJJ23030-8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 30mA 2.5KA 240VAC - BJJ23030-8 Mã hàng: BJJ23030-8 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 15mA 1.5KA 240VAC - Model BJJ23022-8

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 15mA 1.5KA 240VAC - Model BJJ23022-8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 15mA 1.5KA 240VAC - Model BJJ23022-8 Mã hàng: BJJ23022-8 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 30mA 1.5KA 240VAC - Model BJJ23032-8

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 30mA 1.5KA 240VAC - Model BJJ23032-8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 30A 30mA 1.5KA 240VAC - Model BJJ23032-8 Mã hàng: BJJ23032-8 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn 2P 50A 30mA 2.5KA 240VAC - Model BKW2503Y

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 50A 30mA 2.5KA 240VAC - Model BKW2503Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 50A 30mA 2.5KA 240VAC - Model BKW2503Y Mã hàng: BKW2503Y Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ngắt mạch an toàn 2P 60A 30mA 10KA 240VAC - Model BKW2603SKY

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 60A 30mA 10KA 240VAC - Model BKW2603SKY

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ngắt mạch an toàn 2P 60A 30mA 10KA 240VAC - Model BKW2603SKY Mã hàng: BKW2603SKY Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu