Bộ báo lọc bẩn

(5 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ báo lọc bẩn DPG600/PS600 HK Instruments

Bộ báo lọc bẩn DPG600/PS600 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG600/PS600 Độ chính xác của máy đo (FS 20°C): ± 2% Sự khác biệt khi chuyển đổi: DPG600/PS600: 30 Pa Độ chính xác giới hạn thấp:DPG600/PS600: 40 Pa ± 5 Pa Độ chính xác giới hạn cao: DPG600/PS600: 600 Pa ± 30 Pa Đánh giá điện (tải điện trở): 3A / 250 VAC Đánh giá điện (tải cảm ứng): 2 A / 250 VAC Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ báo lọc bẩn DPG500/PS500 HK Instruments

Bộ báo lọc bẩn DPG500/PS500 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG500/PS500 Độ chính xác của máy đo (FS 20°C): ± 2% Sự khác biệt khi chuyển đổi: DPG500 / PS500: 20 Pa Độ chính xác giới hạn thấp:DPG500 / PS500: 30 Pa ± 5 Pa Độ chính xác giới hạn cao: DPG500 / PS500: 500 Pa ± 30 Pa Đánh giá điện (tải điện trở): 3A / 250 VAC Đánh giá điện (tải cảm ứng): 2 A / 250 VAC Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ báo lọc bẩn DPG300PS300 HK Instruments

Bộ báo lọc bẩn DPG300PS300 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG300PS300 Độ chính xác của máy đo (FS 20°C): ± 2% Sự khác biệt khi chuyển đổi: DPG300 / PS300: 20 Pa Độ chính xác giới hạn thấp:DPG300 / PS300: 30 Pa ± 5 Pa Độ chính xác giới hạn cao: DPG300 / PS300: 300 Pa ± 30 Pa Đánh giá điện (tải điện trở): 3A / 250 VAC Đánh giá điện (tải cảm ứng): 2 A / 250 VAC Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ báo lọc bẩn DPG200PS200 HK Instruments

Bộ báo lọc bẩn DPG200PS200 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG200PS200 Độ chính xác của máy đo (FS 20°C): ± 2% Sự khác biệt khi chuyển đổi: DPG200 / PS200: 20 Pa Độ chính xác giới hạn thấp:DPG200 / PS200: 20 Pa ± 5 Pa Độ chính xác giới hạn cao: DPG200 / PS200: 200 Pa ± Đánh giá điện (tải điện trở): 3A / 250 VAC Đánh giá điện (tải cảm ứng): 2 A / 250 VAC Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ báo lọc bẩn DPG1,5KPS1500 HK Instruments

Bộ báo lọc bẩn DPG1,5KPS1500 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPG1,5KPS1500 Độ chính xác của máy đo (FS 20°C): ± 2% Sự khác biệt khi chuyển đổi: DPG1,5KPS1500: 80 Pa Độ chính xác giới hạn thấp:DPG1,5KPS1500: 100 Pa ± 10 Pa Độ chính xác giới hạn cao: DPG1,5KPS1500: 1500 Pa ± 50 Pa Đánh giá điện (tải điện trở): 3A / 250 VAC Đánh giá điện (tải cảm ứng): 2 A / 250 VAC Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu