Phích cắm và Ổ cắm công nghiệp PCE

(132 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Ổ cắm gắn nổi màu đen 15A - 2P+Ground - 125VAC - Model WK2315K

Ổ cắm gắn nổi màu đen 15A - 2P+Ground - 125VAC - Model WK2315K

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm gắn nổi màu đen 15A - 2P+Ground - 125VAC - Model WK2315K Mã hàng: WK2315K Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm gắn nổi màu đen 20A - 3P - 250VAC - Model WK2320K

Ổ cắm gắn nổi màu đen 20A - 3P - 250VAC - Model WK2320K

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm gắn nổi màu đen 20A - 3P - 250VAC - Model WK2320K Mã hàng: WK2320K Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm gắn nổi màu đen 30A - 2P+Ground - 250VAC - Model WK2330

Ổ cắm gắn nổi màu đen 30A - 2P+Ground - 250VAC - Model WK2330

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm gắn nổi màu đen 30A - 2P+Ground - 250VAC - Model WK2330 Mã hàng: WK2330 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm gắn nổi màu đen 20A - 3P+Ground - 250VAC - Model WK2420K

Ổ cắm gắn nổi màu đen 20A - 3P+Ground - 250VAC - Model WK2420K

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm gắn nổi màu đen 20A - 3P+Ground - 250VAC - Model WK2420K Mã hàng: WK2420K Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm gắn nổi màu đen 30A - 3P+Ground - 250VAC - Model WK2430

Ổ cắm gắn nổi màu đen 30A - 3P+Ground - 250VAC - Model WK2430

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm gắn nổi màu đen 30A - 3P+Ground - 250VAC - Model WK2430 Mã hàng: WK2430 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm chuyên dùng 3P - 30A - 250VAC - Model WK1330

Ổ cắm chuyên dùng 3P - 30A - 250VAC - Model WK1330

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm chuyên dùng 3P - 30A - 250VAC - Model WK1330 Mã hàng: WK1330 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm Locking kín bụi 30A - 2P+Ground - 250VAC - Model WK6330

Ổ cắm Locking kín bụi 30A - 2P+Ground - 250VAC - Model WK6330

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm Locking kín bụi 30A - 2P+Ground - 250VAC - Model WK6330 Mã hàng: WK6330 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm Locking kín bụi 30A - 3P+Ground - 250VAC - Model WK6430

Ổ cắm Locking kín bụi 30A - 3P+Ground - 250VAC - Model WK6430

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm Locking kín bụi 30A - 3P+Ground - 250VAC - Model WK6430 Mã hàng: WK6430 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm Locking 15A - 2P+Ground - 125VAC - Model WF2315WK

Ổ cắm Locking 15A - 2P+Ground - 125VAC - Model WF2315WK

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm Locking 15A - 2P+Ground - 125VAC - Model WF2315WK Mã hàng: WF2315WK Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm Locking 20A - 3P - 250VAC - Model WF2320WK

Ổ cắm Locking 20A - 3P - 250VAC - Model WF2320WK

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm Locking 20A - 3P - 250VAC - Model WF2320WK Mã hàng: WF2320WK Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm Locking 30A - 2P+Ground - 250VAC - Model WF2330B

Ổ cắm Locking 30A - 2P+Ground - 250VAC - Model WF2330B

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm Locking 30A - 2P+Ground - 250VAC - Model WF2330B Mã hàng: WF2330B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm Looking - Model WF2420BK

Ổ cắm Looking - Model WF2420BK

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm Looking - Model WF2420BK Mã hàng: WF2420BK Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm Looking - Model WF2430B

Ổ cắm Looking - Model WF2430B

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm Looking - Model WF2430B Mã hàng: WF2430B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm Looking - Model WF2420WK

Ổ cắm Looking - Model WF2420WK

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm Looking - Model WF2420WK Mã hàng: WF2420WK Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm đôi có dây nối đất - Model WN1518R

Ổ cắm đôi có dây nối đất - Model WN1518R

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm đôi có dây nối đất - Model WN1518R Mã hàng: WN1518R Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mặt nhôm lỗ tròn - Model WN9513/WN9514

Mặt nhôm lỗ tròn - Model WN9513/WN9514

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mặt nhôm lỗ tròn - Model WN9513/WN9514 Mã hàng: WN9513/WN9514 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đai kim loại - Model WN37008

Đai kim loại - Model WN37008

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đai kim loại - Model WN37008 Mã hàng: WN37008 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Trạm nối đất - Model WN3040K / WN3040K-8

Trạm nối đất - Model WN3040K / WN3040K-8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Trạm nối đất - Model WN3040K / WN3040K-8 Mã hàng: WN3040K / WN3040K-8 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm - Model WF6315

Phích cắm - Model WF6315

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm - Model WF6315 Mã hàng: WF6315 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm - Model WF6320

Phích cắm - Model WF6320

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm - Model WF6320 Mã hàng: WF6320 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm - Model WF6330

Phích cắm - Model WF6330

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm - Model WF6330 Mã hàng: WF6330 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm - Model WF6420

Phích cắm - Model WF6420

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm - Model WF6420 Mã hàng: WF6420 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm - Model WF6430

Phích cắm - Model WF6430

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm - Model WF6430 Mã hàng: WF6430 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm kín nước - Model WF4330

Phích cắm kín nước - Model WF4330

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm kín nước - Model WF4330 Mã hàng: WF4330 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc thẻ (3 tiếp điểm) - Model WNH5611-801

Công tắc thẻ (3 tiếp điểm) - Model WNH5611-801

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc thẻ (3 tiếp điểm) - Model WNH5611-801 Mã hàng: WNH5611-801 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm di động loại kín nước - Model F0132-6

Phích cắm di động loại kín nước - Model F0132-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm di động loại kín nước - Model F0132-6 Mã hàng: F0132-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm di động loại kín nước - Model F0142-6

Phích cắm di động loại kín nước - Model F0142-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm di động loại kín nước - Model F0142-6 Mã hàng: F0142-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm di động loại kín nước - Model F0152-6

Phích cắm di động loại kín nước - Model F0152-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm di động loại kín nước - Model F0152-6 Mã hàng: F0152-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm di động loại kín nước - Model F0232-6

Phích cắm di động loại kín nước - Model F0232-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm di động loại kín nước - Model F0232-6 Mã hàng: F0232-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm di động loại kín nước - Model F0242-6

Phích cắm di động loại kín nước - Model F0242-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm di động loại kín nước - Model F0242-6 Mã hàng: F0242-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm di động loại kín nước - Model F0252-6

Phích cắm di động loại kín nước - Model F0252-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm di động loại kín nước - Model F0252-6 Mã hàng: F0252-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm di động loại kín nước - Model F033-6

Phích cắm di động loại kín nước - Model F033-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm di động loại kín nước - Model F033-6 Mã hàng: F033-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm di động loại kín nước - Model F034-6

Phích cắm di động loại kín nước - Model F034-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm di động loại kín nước - Model F034-6 Mã hàng: F034-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm di động loại kín nước - Model F035-6

Phích cắm di động loại kín nước - Model F035-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm di động loại kín nước - Model F035-6 Mã hàng: F035-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm di động loại kín nước - Model F043-6

Phích cắm di động loại kín nước - Model F043-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm di động loại kín nước - Model F043-6 Mã hàng: F043-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Phích cắm di động loại kín nước - Model F044-6

Phích cắm di động loại kín nước - Model F044-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Phích cắm di động loại kín nước - Model F044-6 Mã hàng: F044-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu