Cầu dao chống giật MCCB

(11 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao chống giật MCCB NXB 700-800A - Model NM7-800S 3P (50KA)

Cầu dao chống giật MCCB NXB 700-800A - Model NM7-800S 3P (50KA)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống giật MCCB NXB 700-800A - Model NM7-800S 3P (50KA) Mã hàng: NM7-800S 3P (50KA) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống giật MCCB NXB 700-1250A - Model NM1-1250H 3P (65KA)

Cầu dao chống giật MCCB NXB 700-1250A - Model NM1-1250H 3P (65KA)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống giật MCCB NXB 700-1250A - Model NM1-1250H 3P (65KA) Mã hàng: NM1-1250H 3P (65KA) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống giật MCCB NXB 500-630A - Model NM7-630S 3P (50KA)

Cầu dao chống giật MCCB NXB 500-630A - Model NM7-630S 3P (50KA)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống giật MCCB NXB 500-630A - Model NM7-630S 3P (50KA) Mã hàng: NM7-630S 3P (50KA) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống giật MCCB NXB 315-400A - Model NM7-400S 3P (35KA)

Cầu dao chống giật MCCB NXB 315-400A - Model NM7-400S 3P (35KA)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống giật MCCB NXB 315-400A - Model NM7-400S 3P (35KA) Mã hàng: NM7-400S 3P (35KA) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống giật MCCB NXB 25-125A - Model NM1-125H 2P (50KA)

Cầu dao chống giật MCCB NXB 25-125A - Model NM1-125H 2P (50KA)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống giật MCCB NXB 25-125A - Model NM1-125H 2P (50KA) Mã hàng: NM1-125H 2P (50KA) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống giật MCCB NXB 25-125A - Model NM1-125C 3P (20KA)

Cầu dao chống giật MCCB NXB 25-125A - Model NM1-125C 3P (20KA)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống giật MCCB NXB 25-125A - Model NM1-125C 3P (20KA) Mã hàng: NM1-125C 3P (20KA) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống giật MCCB NXB 100-250A - Model NM1-250S 3P (25KA)

Cầu dao chống giật MCCB NXB 100-250A - Model NM1-250S 3P (25KA)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống giật MCCB NXB 100-250A - Model NM1-250S 3P (25KA) Mã hàng: NM1-250S 3P (25KA) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống giật MCCB NXB 100-250A - Model NM1-250H 2P (50KA)

Cầu dao chống giật MCCB NXB 100-250A - Model NM1-250H 2P (50KA)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống giật MCCB NXB 100-250A - Model NM1-250H 2P (50KA) Mã hàng: NM1-250H 2P (50KA) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống giật MCCB NXB - Model NM8-1250S 3P (50KA)

Cầu dao chống giật MCCB NXB - Model NM8-1250S 3P (50KA)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống giật MCCB NXB - Model NM8-1250S 3P (50KA) Mã hàng: NM8-1250S 3P (50KA) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống giật MCCB NXB - 50KA -70KA - Model NXM NM7

Cầu dao chống giật MCCB NXB - 50KA -70KA - Model NXM NM7

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống giật MCCB NXB - 50KA -70KA - Model NXM NM7 Mã hàng: NXM NM7 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống giật MCCB NXB - 25KA -50KA - Model NXM NM1

Cầu dao chống giật MCCB NXB - 25KA -50KA - Model NXM NM1

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống giật MCCB NXB - 25KA -50KA - Model NXM NM1 Mã hàng: NXB-125 4P 125A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu