Cảm biến chênh áp nước

(7 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cảm biến chênh áp nước DPTL-6-V HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-6-V HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-6-V Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..6 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến chênh áp nước DPTL-6-A HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-6-A HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-6-A Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..6 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến chênh áp nước DPTL-4-V HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-4-V HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-4-V Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..4 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến chênh áp nước DPTL-4-A HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-4-A HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-4-A Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..4 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến chênh áp nước DPTL-2,5-V HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-2,5-V HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-2,5-V Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..2,5 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến chênh áp nước DPTL-2,5-A HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-2,5-A HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-2,5-A Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..2,5 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến chênh áp nước DPTL-1-A HK Instruments

Cảm biến chênh áp nước DPTL-1-A HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: DPTL-1-A Cảm biến chênh áp nước Phạm vi đo: 0..1 Độ chính xác (từ FS): ± 1,0% Cung cấp hiệu điện thế: 24 VDC / VAC (+ 20%) Tín hiệu đầu ra: 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 Nhiệt độ môi trường: -20 ... 80 ° C Nhiệt độ của môi trường: -20 ... 80 ° C Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu