Bộ khởi động mềm

(15 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ khởi động mềm cho động cơ 90kW - Model NJR2-90D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 90kW - Model NJR2-90D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 90kW - Model NJR2-90D * Mã hàng: NJR2-90D * Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 75kW - Model NJR2-75D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 75kW - Model NJR2-75D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 75kW - Model NJR2-75D Mã hàng: NJR2-75D Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 7.5kW/11kW- Model NJR2-7.5D/11D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 7.5kW/11kW- Model NJR2-7.5D/11D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 7.5kW/11kW- Model NJR2-7.5D/11D Mã hàng: NJR2-7.5D/11D Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 55kW - Model NJR2-55D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 55kW - Model NJR2-55D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 55kW - Model NJR2-55D Mã hàng: NJR2-55D Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 45kW - Model NJR2-45D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 45kW - Model NJR2-45D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 45kW - Model NJR2-45D * Mã hàng: NJR2-45D * Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 37kW - Model NJR2-37D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 37kW - Model NJR2-37D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 37kW - Model NJR2-37D Mã hàng: NJR2-37D Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 315kW - Model NJR2-315D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 315kW - Model NJR2-315D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 315kW - Model NJR2-315D * Mã hàng: NJR2-315D * Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 280kW - Model NJR2-280D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 280kW - Model NJR2-280D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 280kW - Model NJR2-280D * Mã hàng: NJR2-280D * Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 250kW - Model NJR2-250D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 250kW - Model NJR2-250D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 250kW - Model NJR2-250D Mã hàng: NJR2-250D Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 22kW/30kW - Model NJR2-22D/30D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 22kW/30kW - Model NJR2-22D/30D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 22kW/30kW - Model NJR2-22D/30D Mã hàng: NJR2-22D/30D Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 220kW - Model NJR2-220D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 220kW - Model NJR2-220D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 220kW - Model NJR2-220D * Mã hàng: NJR2-220D * Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 160kW/185kW - Model NJR2-160D/185D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 160kW/185kW - Model NJR2-160D/185D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 160kW/185kW - Model NJR2-160D/185D * Mã hàng: NJR2-160D/185D * Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 15kW/18.5kW- Model NJR2-15D/18.5D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 15kW/18.5kW- Model NJR2-15D/18.5D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 15kW/18.5kW- Model NJR2-15D/18.5D Mã hàng: NJR2-15D/18.5D Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 132kW - Model NJR2-132D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 132kW - Model NJR2-132D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 132kW - Model NJR2-132D * Mã hàng: NJR2-132D * Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ khởi động mềm cho động cơ 110kW - Model NJR2-110D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 110kW - Model NJR2-110D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm cho động cơ 110kW - Model NJR2-110D * Mã hàng: NJR2-110D * Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu