Thiết bị điện People

(152 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Tụ bù BSMJ0.45-60-3 60kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-60-3 60kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-60-3 60kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-60-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-55-3 55kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-55-3 55kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-55-3 55kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-55-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-50-3 50kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-50-3 50kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-50-3 50kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-50-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-45-3 45kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-45-3 45kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-45-3 45kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-45-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-40-3 40kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-40-3 40kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-40-3 40kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-40-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-35-3 35kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-35-3 35kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-35-3 35kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-35-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-30-3 30kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-30-3 30kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-30-3 30kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-30-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-28-3 28kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-28-3 28kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-28-3 28kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-28-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-25-3 25kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-25-3 25kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-25-3 25kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-25-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-24-3 24kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-24-3 24kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-24-3 24kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-24-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-22-3 22kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-22-3 22kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-22-3 22kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-22-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-20-3 20kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-20-3 20kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-20-3 20kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-20-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-18-3 18kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-18-3 18kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-18-3 18kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-18-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-16-3 16kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-16-3 16kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-16-3 16kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-16-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-15-3 15kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-15-3 15kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-15-3 15kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-15-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-14-3 14kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-14-3 14kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-14-3 14kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-14-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-12-3 12kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-12-3 12kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-12-3 12kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-12-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-10-3 10kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-10-3 10kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-10-3 10kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-10-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết bị chống sét lan truyền RDS6P-DC 3P +N

Thiết bị chống sét lan truyền RDS6P-DC 3P +N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết bị chống sét lan truyền RDS6P-DC 3P +N Mã hàng: RDS6P-DC Icu(kA): 15kA Điện áp: 420V Phù hợp tiêu chuẩn IEC61643 Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết bị chống sét lan truyền RDS6P-DC 1P +N

Thiết bị chống sét lan truyền RDS6P-DC 1P +N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết bị chống sét lan truyền RDS6P-DC Mã hàng: RDS6P-DC Icu(kA): 15kA Số pha: 1P +N Điện áp: 275V Phù hợp tiêu chuẩn IEC61643 Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết bị chống sét lan truyền RDS6P-AC 3P +N

Thiết bị chống sét lan truyền RDS6P-AC 3P +N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết bị chống sét lan truyền RDS6P-AC 3P +N Mã hàng: RDS6P-AC Icu(kA): 15kA Điện áp: 420V Phù hợp tiêu chuẩn IEC61643 Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Thiết bị chống sét lan truyền RDS6P-AC 1P +N

Thiết bị chống sét lan truyền RDS6P-AC 1P +N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Thiết bị chống sét lan truyền RDS6P-AC Mã hàng: RDS6P-AC Icu(kA): 15kA Số pha: 1P +N Điện áp: 275V Phù hợp tiêu chuẩn IEC61643 Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
RCBO tủ điện phòng - RDX40LE-63 1P+N

RCBO tủ điện phòng - RDX40LE-63 1P+N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

RCBO tủ điện phòng - RDX40LE-63 1P+N Mã hàng: RDX40LE-63 Số pha: 1P +N Dòng định mức: 6~63A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61 009-1 Bảo vệ chống rò, quá tải, ngắn mạch Điện áp: 230/400vac Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M32

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M32

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M32 Mã hàng: PGV3-M32 Số cực: 3P Dải dòng bảo vệ 0,1 đến 32A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-1, 60947-2 &60947-4-1 Điện áp: 400/415VAC Tần số: 50/60Hz Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M22

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M22

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M22 Mã hàng: PGV3-M22 Số cực: 3P Dải dòng bảo vệ 0,1 đến 32A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-1, 60947-2 &60947-4-1 Điện áp: 400/415VAC Tần số: 50/60Hz Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M21

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M21

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M21 Mã hàng: PGV3-M21 Số cực: 3P Dải dòng bảo vệ 0,1 đến 32A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-1, 60947-2 &60947-4-1 Điện áp: 400/415VAC Tần số: 50/60Hz Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M20

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M20

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M20 Mã hàng: PGV3-M20 Số cực: 3P Dải dòng bảo vệ 0,1 đến 32A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-1, 60947-2 &60947-4-1 Điện áp: 400/415VAC Tần số: 50/60Hz Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M18

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M18

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M18 Mã hàng: PGV3-M18 Số cực: 3P Dải dòng bảo vệ 0,1 đến 32A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-1, 60947-2 &60947-4-1 Điện áp: 400/415VAC Tần số: 50/60Hz Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M16

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M16

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M16 Mã hàng: PGV3-M16 Số cực: 3P Dải dòng bảo vệ 0,1 đến 32A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-1, 60947-2 &60947-4-1 Điện áp: 400/415VAC Tần số: 50/60Hz Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M14

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M14

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M14 Mã hàng: PGV3-M14 Số cực: 3P Dải dòng bảo vệ 0,1 đến 32A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-1, 60947-2 &60947-4-1 Điện áp: 400/415VAC Tần số: 50/60Hz Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M10

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M10

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M10 Mã hàng: PGV3-M08 Số cực: 3P Dải dòng bảo vệ 0,1 đến 32A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-1, 60947-2 &60947-4-1 Điện áp: 400/415VAC Tần số: 50/60Hz Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M08

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M08

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M08 Mã hàng: PGV3-M08 Số cực: 3P Dải dòng bảo vệ 0,1 đến 32A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-1, 60947-2 &60947-4-1 Điện áp: 400/415VAC Tần số: 50/60Hz Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M07

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M07

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M07 Mã hàng: PGV3-M07 Số cực: 3P Dải dòng bảo vệ 0,1 đến 32A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-1, 60947-2 &60947-4-1 Điện áp: 400/415VAC Tần số: 50/60Hz Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M06

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M06

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Motor Protector - CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ PGV3-M06 Mã hàng: PGV3-M06 Số cực: 3P Dải dòng bảo vệ 0,1 đến 32A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-1, 60947-2 &60947-4-1 Điện áp: 400/415VAC Tần số: 50/60Hz Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-800L 3P 4P 50kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-800L 3P 4P 50kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-800L 3P 4P 50kA Mã hàng: RDM5-800L Icu(kA): 50kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 800A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V: 35kA đến 100kA Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-630L 3P 4P 50kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-630L 3P 4P 50kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-630L 3P 4P 50kA Mã hàng: RDM5-630L Icu(kA): 50kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 800A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V: 35kA đến 100kA Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-250L 3P 4P 50kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-250L 3P 4P 50kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-250L 3P 4P 50kA Mã hàng: RDM5-400L Icu(kA): 50kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 800A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V: 35kA đến 100kA Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-250L 3P 4P 35kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-250L 3P 4P 35kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-250L 3P 4P 35kA Mã hàng: RDM5-250L Icu(kA): 35kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 800A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V: 35kA đến 100kA Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-125L 3P 4P 35kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-125L 3P 4P 35kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM5-125L 3P 4P 35kA Mã hàng: RDM5-125L Icu(kA): 35kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 800A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V: 35kA đến 100kA Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-800L 3P 4P 50kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-800L 3P 4P 50kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-800L 3P 4P 50kA Mã hàng: RDM1-800L Icu(kA): 50kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-630L 3P 4P 50kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-630L 3P 4P 50kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-630L 3P 4P 50kA Mã hàng: RDM1-630L Icu(kA): 50kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-400L 3P 4P 50kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-400L 3P 4P 50kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-400L 3P 4P 50kA Mã hàng: RDM1-400L Icu(kA): 50kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-250L 3P 4P 35kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-250L 3P 4P 35kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-250L 3P 4P 35kA Mã hàng: RDM1-215L Icu(kA): 35kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-1600L 3P 4P 65kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-1600L 3P 4P 65kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-1600L 3P 4P 65kA Mã hàng: RDM1-1600L Icu(kA): 65kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-125L 3P 4P 35kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-125L 3P 4P 35kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-125L 3P 4P 35kA Mã hàng: RDM1-215L Icu(kA): 35kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-1250L 3P 4P 65kA

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-1250L 3P 4P 65kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB thiết bị đóng cắt - RDM1-1250L 3P 4P 65kA Mã hàng: RDM1-1250L Icu(kA): 65kA Số cực: 3P, 4P Dòng định mức: 10A đến 1600A Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB14048.2 Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB Dòng cắt 6000A - RDB5-63 - RDB5-125 4P 6kA

MCCB Dòng cắt 6000A - RDB5-63 - RDB5-125 4P 6kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB Dòng cắt 6000A - RDB5-63 - RDB5-125 4P 6kA Mã hàng: RDB5-63 & RDB5-125 Icu(KA): 4P Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 6000A Loại đường cong C Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB Dòng cắt 6000A - RDB5-63 - RDB5-125 3P 6kA

MCCB Dòng cắt 6000A - RDB5-63 - RDB5-125 3P 6kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB Dòng cắt 6000A - RDB5-63 - RDB5-125 3P 6kA Mã hàng: RDB5-63 & RDB5-125 Icu(KA): 3P Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 6000A Loại đường cong C Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB Dòng cắt 6000A - RDB5-63 - RDB5-125 2P 6kA

MCCB Dòng cắt 6000A - RDB5-63 - RDB5-125 2P 6kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB Dòng cắt 6000A - RDB5-63 - RDB5-125 2P 6kA Mã hàng: RDB5-63 & RDB5-125 Icu(KA): 2P Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 6000A Loại đường cong C Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB Dòng cắt 6000A - RDB5-63 - RDB5-125 1P 6kA

MCCB Dòng cắt 6000A - RDB5-63 - RDB5-125 1P 6kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB Dòng cắt 6000A - RDB5-63 - RDB5-125 1P 6kA Mã hàng: RDB5-63 & RDB5-125 Icu(KA): 1P Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 6000A Loại đường cong C Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB Dòng cắt 10000A RDX6-63 3P 10kA

MCCB Dòng cắt 10000A RDX6-63 3P 10kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB Dòng cắt 10000A RDX6-63 3P 10kA Mã hàng: RDX6-63 Icu(KA): 3P Dòng định mức: 6-63A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB Dòng cắt 10000A RDX6-63 2P 10kA

MCCB Dòng cắt 10000A RDX6-63 2P 10kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB Dòng cắt 10000A RDX6-63 2P 10kA Mã hàng: RDX6-63 Icu(KA): 2P Dòng định mức: 6-63A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB Dòng cắt 10000A RDX6-63 1P 10kA

MCCB Dòng cắt 10000A RDX6-63 1P 10kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCCB Dòng cắt 10000A RDX6-63 1P 10kA Mã hàng: RDX6-63 Icu(KA): 1P Dòng định mức: 6-63A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C80 80A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C80 80A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C80 80A Mã hàng: RDX2-125 3P C80 Icu(KA): 3P Dòng định mức: 80A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C63 63A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C63 63A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C63 63A Mã hàng: RDX2-125 3P C63 Icu(KA): 3P Dòng định mức: 63A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C125 125A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C125 125A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C125 125A Mã hàng: RDX2-125 3P C125 Icu(KA): 3P Dòng định mức: 125A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C100 100A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C100 100A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 3P C100 100A Mã hàng: RDX2-125 3P C100 Icu(KA): 3P Dòng định mức: 100A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C80 80A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C80 80A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C80 80A Mã hàng: RDX2-125 2P C80 Icu(KA): 2P Dòng định mức: 80A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C63 63A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C63 63A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C63 63A Mã hàng: RDX2-125 2P C63 Icu(KA): 2P Dòng định mức: 63A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C125 125A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C125 125A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C125 125A Mã hàng: RDX2-125 2P C125 Icu(KA): 2P Dòng định mức: 125A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C100 100A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C100 100A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 2P C100 100A Mã hàng: RDX2-125 2P C100 Icu(KA): 2P Dòng định mức: 100A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C80 80A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C80 80A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C80 80A Mã hàng: RDX2-125 1P C80 Icu(KA): 1P Dòng định mức: 80A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C63 63A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C63 63A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C63 63A Mã hàng: RDX2-125 1P C63 Icu(KA): 1P Dòng định mức: 63A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C100 125A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C100 125A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C100 125A Mã hàng: RDX2-125 1P C125 Icu(KA): 1P Dòng định mức: 125A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C100 100A

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C100 100A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB dòng cắt 10000A - RDX2-125 1P C100 100A Mã hàng: RDX2-125 1P C100 Icu(KA): 1P Dòng định mức: 100A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898-1 Khả năng cắt ngắn mạch 10000A Loại đường cong C, đóng cắt nhanh Điện áp 230/400VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB DC dòng cắt 6000A RDX6-63DC 1P 2P 3P 4P 6kA

MCB DC dòng cắt 6000A RDX6-63DC 1P 2P 3P 4P 6kA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB DC dòng cắt 6000A RDX6-63DC 1P 2P 3P 4P 6kA Mã hàng: RDX6-63DC Icu(KA): 1P 2P 3P 4P Dòng định mức: 6-63A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60898 Khả năng cắt ngắn mạch 6000A Loại đường cong B,C Điện áp 230/400/1000VDC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB chống rò và quá tải RCBO - RDB5LE & RDX2LE-125 3P +N

MCB chống rò và quá tải RCBO - RDB5LE & RDX2LE-125 3P +N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB chống rò và quá tải RCBO - RDB5LE & RDX2LE-125 3P +N Mã hàng: RDB5LE & RDX2LE-125 Icu(KA): 3P +N Dòng định mức: 1~125A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61 009-1 Dòng cắt ngắn mạch 6000A Bảo vệ chống rò, quá tải, ngắn mạch Điện áp: 230/400vac Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB chống rò và quá tải RCBO - RDB5LE & RDX2LE-125 2P

MCB chống rò và quá tải RCBO - RDB5LE & RDX2LE-125 2P

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB chống rò và quá tải RCBO - RDB5LE & RDX2LE-125 2P Mã hàng: RDB5LE & RDX2LE-125 Icu(KA): 2P Dòng định mức: 1~125A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61 009-1 Dòng cắt ngắn mạch 6000A Bảo vệ chống rò, quá tải, ngắn mạch Điện áp: 230/400vac Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu