Thiết bị điện People

(152 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-320

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-320

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-320 Mã hàng: RDJR6-320 Động cơ(KW): 320 kW Dòng định mức (A): 579 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-280

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-280

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-280 Mã hàng: RDJR6-280 Động cơ(KW): 280 kW Dòng định mức (A): 514 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-250

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-250

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-250 Mã hàng: RDJR6-250 Động cơ(KW): 250 kW Dòng định mức (A): 459 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-200

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-200

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-200 Mã hàng: RDJR6-200 Động cơ(KW): 200 kW Dòng định mức (A): 390 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-185

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-185

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-185 Mã hàng: RDJR6-185 Động cơ(KW): 185 kW Dòng định mức (A): 349 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-160

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-160

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-160 Mã hàng: RDJR6-160 Động cơ(KW): 160 kW Dòng định mức (A): 300 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-132

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-132

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-132 Mã hàng: RDJR6-132 Động cơ(KW): 132 kW Dòng định mức (A): 248 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-115

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-115

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-115 Mã hàng: RDJR6-115 Động cơ(KW): 115 kW Dòng định mức (A): 210 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-90

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-90

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-90 Mã hàng: RDJR6-90 Động cơ(KW): 90 kW Dòng định mức (A): 167 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-75

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-75

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-75 Mã hàng: RDJR6-75 Động cơ(KW): 75 kW Dòng định mức (A): 140 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-55

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-55

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-55 Mã hàng: RDJR6-55 Động cơ(KW): 55 kW Dòng định mức (A): 103 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-45

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-45

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-45 Mã hàng: RDJR6-45 Động cơ(KW): 45 kW Dòng định mức (A): 84 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-37

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-37

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-37 Mã hàng: RDJR6-37 Động cơ(KW): 37 kW Dòng định mức (A): 70 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-30

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-30

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-30 Mã hàng: RDJR6-30 Động cơ(KW): 30 kW Dòng định mức (A): 57 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-18.5/22

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-18.5/22

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-18.5/22 Mã hàng: RDJR6-18.5/22 Động cơ(KW): 18.5/22 kW Dòng định mức (A): 36/42 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-5.5/7.5/11/15

Bộ khởi động mềm - Model RDJR6-5.5/7.5/11/15

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động mềm - RDJR6-5.5/7.5/11/15 Mã hàng: RDJR6-5.5/7.5/11/15 Động cơ(KW): 5.5/7.5/11/15 kW Dòng định mức (A): 12/15/22/29 A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-95

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-95

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-95 Mã hàng: QCX2/LE1-95 Động cơ(KW): 30kW Dòng chỉnh định(A): 55-70A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-80

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-80

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-80 Mã hàng: QCX2/LE1-80 Động cơ(KW): 22kW Dòng chỉnh định(A): 37-50A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-65

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-65

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-65 Mã hàng: QCX2/LE1-65 Động cơ(KW): 18,5kW Dòng chỉnh định(A): 30-40A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-50

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-50

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-50 Mã hàng: QCX2/LE1-50 Động cơ(KW): 15kW Dòng chỉnh định(A): 23-32A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-40

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-40

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-40 Mã hàng: QCX2/LE1-40 Động cơ(KW): 11kW Dòng chỉnh định(A): 17-25A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-32

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-32

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-32 Mã hàng: QCX2/LE1-32 Động cơ(KW): 7,5kW Dòng chỉnh định(A): 12-18A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-25

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-25

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-25 Mã hàng: QCX2/LE1-25 Động cơ(KW): 5,5kW Dòng chỉnh định(A): 9-13A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-18

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-18

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-18 Mã hàng: QCX2/LE1-18 Động cơ(KW): 4kW Dòng chỉnh định(A): 7-10A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-12

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-12

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-12 Mã hàng: QCX2/LE1-12 Động cơ(KW): 2,2kW Dòng chỉnh định(A): 4-6A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-09

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-09

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-09 Mã hàng: QCX2/LE1-09 Động cơ(KW): 1,5kW Dòng chỉnh định(A): 2.5-4A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJ20-630 3P 630A

Khởi động từ Contactor loại CJ20-630 3P 630A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJ20-630 3P 630A Mã hàng: CJ20-400 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJ20-400 3P 400A

Khởi động từ Contactor loại CJ20-400 3P 400A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJ20-400 3P 400A Mã hàng: CJ20-400 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJ20-250 3P 315A

Khởi động từ Contactor loại CJ20-250 3P 315A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJ20-250 3P 315A Mã hàng: CJ20-250 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJ20-160 3P 200A

Khởi động từ Contactor loại CJ20-160 3P 200A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJ20-160 3P 200A Mã hàng: CJ20-160 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJ20-100 3P 125A

Khởi động từ Contactor loại CJ20-100 3P 125A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJ20-100 3P 125A Mã hàng: CJ20-100 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-9511 3P 95A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-9511 3P 95A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-8011 3P 95A Mã hàng: RDC5-9511 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-8011 3P 80A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-8011 3P 80A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-8011 3P 80A Mã hàng: RDC5-8011 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-6511 3P 65A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-6511 3P 65A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-6511 3P 65A Mã hàng: RDC5-5011 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-5011 3P 50A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-5011 3P 50A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-5011 3P 50A Mã hàng: RDC5-5011 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-4011 3P 40A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-4011 3P 40A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-4011 3P 40A Mã hàng: RDC5-4011 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu