Relay Nhiệt

(11 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-38 (23~38A)

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-38 (23~38A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-38 (23~38A) Mã hàng: NXR-38 (23~38A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-25 (1~25A)

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-25 (1~25A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-25 (1~25A) Mã hàng: NXR-25 (1~25A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (80-100)

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (80-100)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (80-100) Mã hàng: NXR-100 (80-100) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (63-80, 80-93)

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (63-80, 80-93)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (63-80, 80-93) Mã hàng: NXR-100 (63-80, 80-93) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (23~70A)

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (23~70A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay nhiệt NXR gắn cho Contactor NXC - Model NXR-100 (23~70A) Mã hàng: NXR-100 (23~70A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-93G (23A~93A)

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-93G (23A~93A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-93G (23A~93A) Mã hàng: NR2-93G (23A~93A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-630G (23A~93A)

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-630G (23A~93A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-630G (23A~93A) Mã hàng: NR2-630G (23A~93A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-36G (23A~36A)

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-36G (23A~36A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-36G (23A~36A) Mã hàng: NR2-36G (23A~36A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-25G (1.6A~25A)

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-25G (1.6A~25A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-25G (1.6A~25A) Mã hàng: NR2-25G (1.6A~25A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-200G (23A~93A)

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-200G (23A~93A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-200G (23A~93A) Mã hàng: NR2-200G (23A~93A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-150G (23A~93A)

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-150G (23A~93A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Relay Nhiệt NR2 lắp cho Contactor NC1 - Model NR2-150G (23A~93A) Mã hàng: NR2-150G (23A~93A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu