Thiết bị điện OMRON

(178 sản phẩm)
Sắp xếp theo
CAM điện tử - Model H8PS

CAM điện tử - Model H8PS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CAM điện tử - Model H8PS Mã hàng: H8PS Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
CAM điện tử - Model 3F88L

CAM điện tử - Model 3F88L

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CAM điện tử - Model 3F88L Mã hàng: 3F88L Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đếm - Counter - Model CSK4 đếm tổng 4 số cơ (Discontinued)

Bộ đếm - Counter - Model CSK4 đếm tổng 4 số cơ (Discontinued)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm - Counter - Model CSK4 đếm tổng 4 số cơ (Discontinued) Mã hàng: CSK4 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đếm - Counter - Model CSKE Đếm tổng 6 số cơ (Discontinued)

Bộ đếm - Counter - Model CSKE Đếm tổng 6 số cơ (Discontinued)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm - Counter - Model CSKE Đếm tổng 6 số cơ (Discontinued) Mã hàng: CSKE Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đếm - Counter - Model H7AN phím cơ size 72x72

Bộ đếm - Counter - Model H7AN phím cơ size 72x72

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm - Counter - Model H7AN phím cơ size 72x72 Mã hàng: H7AN Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đếm - Counter - Model H7BX Đa Năng Size 72x72

Bộ đếm - Counter - Model H7BX Đa Năng Size 72x72

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm - Counter - Model H7BX Đa Năng Size 72x72 Mã hàng: H7BX Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đếm - Counter - Model H7CZ Kinh Tế Size 48x48

Bộ đếm - Counter - Model H7CZ Kinh Tế Size 48x48

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm - Counter - Model H7CZ Kinh Tế Size 48x48 Mã hàng: H7CZ Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đếm - Counter - Model H7CX Thông Dụng Size 48x48

Bộ đếm - Counter - Model H7CX Thông Dụng Size 48x48

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm - Counter - Model H7CX Thông Dụng Size 48x48 Mã hàng: H7CX Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đếm - Counter - Model H8GN bộ đếm có truyền thông RS485

Bộ đếm - Counter - Model H8GN bộ đếm có truyền thông RS485

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm - Counter - Model H8GN bộ đếm có truyền thông RS485 Mã hàng: H8GN Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đếm - Counter - Model H7CN bộ đếm cơ size 48x48

Bộ đếm - Counter - Model H7CN bộ đếm cơ size 48x48

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm - Counter - Model H7CN bộ đếm cơ size 48x48 Mã hàng: H7CN Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đếm - Counter - Model H7HP đến tổng 6-8 số

Bộ đếm - Counter - Model H7HP đến tổng 6-8 số

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm - Counter - Model H7HP đến tổng 6-8 số Mã hàng: H7HP Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ đếm - Counter - Model H7EC đếm tổng không nguồn cấp

Bộ đếm - Counter - Model H7EC đếm tổng không nguồn cấp

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm - Counter - Model H7EC đếm tổng không nguồn cấp Mã hàng: H7EC Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển mức nước - Model Điện Cực F03-60

Điều khiển mức nước - Model Điện Cực F03-60

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển mức nước - Model Điện Cực F03-60 Mã hàng: F03-60 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển mức nước - Model Đế Giữ Đặc Biệt BS BF

Điều khiển mức nước - Model Đế Giữ Đặc Biệt BS BF

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển mức nước - Model Đế Giữ Đặc Biệt BS BF Mã hàng: BS BF Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển mức nước - Model PS Loại Đế Giữ Thông Dụng

Điều khiển mức nước - Model PS Loại Đế Giữ Thông Dụng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển mức nước - Model PS Loại Đế Giữ Thông Dụng Mã hàng: PS Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển mức nước - Model 61F-G Loại Thông Dụng

Điều khiển mức nước - Model 61F-G Loại Thông Dụng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển mức nước - Model 61F-G Loại Thông Dụng Mã hàng: 61F-G Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển mức nước - Model 61F-GP Loại Gắn đế

Điều khiển mức nước - Model 61F-GP Loại Gắn đế

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển mức nước - Model 61F-GP Loại Gắn đế Mã hàng: 61F-GP Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model D4V loại kinh tế đa năng

Công tắc hành trình - Model D4V loại kinh tế đa năng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model D4V loại kinh tế đa năng Mã hàng: D4V Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model Z Loại Thông Dụng Phổ Biến

Công tắc hành trình - Model Z Loại Thông Dụng Phổ Biến

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model Z Loại Thông Dụng Phổ Biến Mã hàng: Z Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model WL Loại Phổ Biến Size Lớn

Công tắc hành trình - Model WL Loại Phổ Biến Size Lớn

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model WL Loại Phổ Biến Size Lớn Mã hàng: WL Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model HL Loại Thông Dụng Size Nhỏ

Công tắc hành trình - Model HL Loại Thông Dụng Size Nhỏ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model HL Loại Thông Dụng Size Nhỏ Mã hàng: HL Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model D4MC Loại Đơn Giản Kín

Công tắc hành trình - Model D4MC Loại Đơn Giản Kín

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model D4MC Loại Đơn Giản Kín Mã hàng: D4MC Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model D4A loại chống bụi, rung, va đập

Công tắc hành trình - Model D4A loại chống bụi, rung, va đập

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model D4A loại chống bụi, rung, va đập Mã hàng: D4A Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model D4C loại mỏng kín nước ra dây sẵn

Công tắc hành trình - Model D4C loại mỏng kín nước ra dây sẵn

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model D4C loại mỏng kín nước ra dây sẵn Mã hàng: D4C Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp nối - Connecter - Model USB Cáp lập trình, chuyển đổi

Cáp nối - Connecter - Model USB Cáp lập trình, chuyển đổi

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cáp nối - Connecter - Model USB Cáp lập trình, chuyển đổi Mã hàng: USB Cáp Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp nối - Connecter - Model XS2C đầu nối cảm biến

Cáp nối - Connecter - Model XS2C đầu nối cảm biến

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cáp nối - Connecter - Model XS2C đầu nối cảm biến Mã hàng: XS2C Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp nối - Connecter - Model XS2F Cáp nối cảm biến M12, M8

Cáp nối - Connecter - Model XS2F Cáp nối cảm biến M12, M8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cáp nối - Connecter - Model XS2F Cáp nối cảm biến M12, M8 Mã hàng: XS2F Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến siêu âm - Model E4PA hình trụ Analog

Cảm biến siêu âm - Model E4PA hình trụ Analog

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến siêu âm - Model E4PA hình trụ Analog Mã hàng: E4PA Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến siêu âm - Model E4C-UDA hình trụ Ø18mm kim loại

Cảm biến siêu âm - Model E4C-UDA hình trụ Ø18mm kim loại

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến siêu âm - Model E4C-UDA hình trụ Ø18mm kim loại Mã hàng: E4C-UDA Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến siêu âm - Model E4C hình trụ Ø18mm nhựa (Discontinued)

Cảm biến siêu âm - Model E4C hình trụ Ø18mm nhựa (Discontinued)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến siêu âm - Model E4C hình trụ Ø18mm nhựa (Discontinued) Mã hàng: E4C Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến siêu âm - Model E4B phát hiện vật thể nhỏ (Discontinued)

Cảm biến siêu âm - Model E4B phát hiện vật thể nhỏ (Discontinued)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến siêu âm - Model E4B phát hiện vật thể nhỏ (Discontinued) Mã hàng: E4B Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến siêu âm - Model E4A-3K loại ON/OFF 3m

Cảm biến siêu âm - Model E4A-3K loại ON/OFF 3m

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến siêu âm - Model E4A-3K loại ON/OFF 3m Mã hàng: E4A-3K Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến siêu âm - Model E4E2 loại thu phát riêng

Cảm biến siêu âm - Model E4E2 loại thu phát riêng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến siêu âm - Model E4E2 loại thu phát riêng Mã hàng: E4E2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến điện dung - Model E2KQ-X loại dùng trong môi trường hóa dầu

Cảm biến điện dung - Model E2KQ-X loại dùng trong môi trường hóa dầu

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến điện dung - Model E2KQ-X loại dùng trong môi trường hóa dầu Mã hàng: E2KQ-X Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến điện dung - Model E2K-X hình trụ Ø12-30mm

Cảm biến điện dung - Model E2K-X hình trụ Ø12-30mm

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến điện dung - Model E2K-X hình trụ Ø12-30mm Mã hàng: E2K-X Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến điện dung - Model E2K-L loại báo mức chất lỏng

Cảm biến điện dung - Model E2K-L loại báo mức chất lỏng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến điện dung - Model E2K-L loại báo mức chất lỏng Mã hàng: E2K-L Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu