Thiết bị điện OMRON

(179 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Servo - Motor Driver - Model Smart step

Servo - Motor Driver - Model Smart step

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Servo - Motor Driver - Model Smart step Mã hàng: Smart step Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Servo - Motor Driver - Model Smart step Junio

Servo - Motor Driver - Model Smart step Junio

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Servo - Motor Driver - Model Smart step Junio Mã hàng: Smart step Junio Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Servo - Motor Driver - Model Servo G series

Servo - Motor Driver - Model Servo G series

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Servo - Motor Driver - Model Servo G series Mã hàng: G Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-ME01

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-ME01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-ME01 bộ nhớ dự phòng Mã hàng: ZEN-ME01 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-CIF01

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-CIF01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-CIF01 Cáp nạp chương trình Mã hàng: ZEN-CIF01 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-BAT01

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-BAT01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-BAT01 nguồn bộ nhớ Mã hàng: ZEN-BAT01 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-8E1DR

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-8E1DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-8E1DR: Loại mở rộng 4 ngõ vào DC, 4 ngõ ra rơle Mã hàng: ZEN-8E1DR Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-8E1AR

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-8E1AR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-8E1AR: Loại mở rộng, 4 ngõ vào AC, 4 ngõ ra rơle Mã hàng: ZEN-8E1AR Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C3DR-D-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C3DR-D-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C3DR-D-V2: Loại 12 ngõ vào 8 ngõ ra, nguồn DC, không mở rộng Mã hàng: ZEN-20C3DR-D-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C3AR-A-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C3AR-A-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C3AR-A-V2: Loại 12 ngõ vào 8 ngõ ra, nguồn AC, không mở rộng Mã hàng: ZEN-20C3AR-A-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C1DR-D-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C1DR-D-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C1DR-D-V2: Loại 12 ngõ vào 8 ngõ ra, nguồn DC, mở rộng được Mã hàng: ZEN-20C1DR-D-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C1AR-A-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C1AR-A-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C1AR-A-V2: Loại 12 ngõ vào 8 ngõ ra, nguồn AC, mở rộng được Mã hàng: ZEN-20C1AR-A-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3DR-D-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3DR-D-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3DR-D-V2: Loại 6 ngõ vào 4 ngõ ra, nguồn DC, không mở rộng. Mã hàng: ZEN-10C3DR-D-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3AR-A-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3AR-A-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3AR-A-V2: Loại 6 ngõ vào 4 ngõ ra, nguồn AC, không mở rộng. Mã hàng: ZEN-10C3AR-A-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1DR-D-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1DR-D-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1DR-D-V2: Loại 6 ngõ vào 4 ngõ ra, nguồn DC, mở rộng được. Mã hàng: ZEN-10C1DR-D-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1AR-A-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1AR-A-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1AR-A-V2: Loại 6 ngõ vào 4 ngõ ra, nguồn AC, mở rộng được Mã hàng: ZEN-10C1AR-A-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN Rơ le thông minh

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN Rơ le thông minh

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN Rơ le thông minh Mã hàng: ZEN Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ nguồn - Model SE bảo vệ motor

Rơ le bảo vệ nguồn - Model SE bảo vệ motor

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ nguồn - Model SE bảo vệ motor Mã hàng: SE Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-VW giám sát áp 1pha

Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-VW giám sát áp 1pha

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-VW giám sát áp 1pha Mã hàng: K8AB-VW Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-VS giám sát áp 1pha

Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-VS giám sát áp 1pha

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-VS giám sát áp 1pha Mã hàng: K8AB-VS Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-PW giám sát áp 3 pha

Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-PW giám sát áp 3 pha

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ nguồn - Model SE bảo vệ motor Mã hàng: K8AB-PW Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-PM giám sát hệ thống 3 pha

Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-PM giám sát hệ thống 3 pha

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-PM giám sát hệ thống 3 pha Mã hàng: K8AB-PM Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-PH giám sát hệ thống 3 pha

Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-PH giám sát hệ thống 3 pha

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-PH giám sát hệ thống 3 pha Mã hàng: K8AB-PH Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-AS giám sát dòng 1pha

Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-AS giám sát dòng 1pha

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ nguồn - Model K8AB-AS giám sát dòng 1pha Mã hàng: K8AB-AS Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Màn hình điều khiển - HMI - Model NV loại cảm ứng màu nhỏ

Màn hình điều khiển - HMI - Model NV loại cảm ứng màu nhỏ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Màn hình điều khiển - HMI - Model NV loại cảm ứng màu nhỏ Mã hàng: NV Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Màn hình điều khiển - HMI - Model NT21 Loại cảm ứng đơn sắc (Discontinued)

Màn hình điều khiển - HMI - Model NT21 Loại cảm ứng đơn sắc (Discontinued)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Màn hình điều khiển - HMI - Model NT21 Loại cảm ứng đơn sắc (Discontinued) Mã hàng: NT21 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Màn hình điều khiển - HMI - Model NT11 Loại Phím Cơ Và Số

Màn hình điều khiển - HMI - Model NT11 Loại Phím Cơ Và Số

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Màn hình điều khiển - HMI - Model NT11 Loại Phím Cơ Và Số Mã hàng: NT11 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Màn hình điều khiển - HMI - Model NS Màn hình HMI màu cao cấp

Màn hình điều khiển - HMI - Model NS Màn hình HMI màu cao cấp

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Màn hình điều khiển - HMI - Model NS Màn hình HMI màu cao cấp Mã hàng: NS Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Màn hình điều khiển - HMI - Model NB Màn hình HMI màu kinh tế

Màn hình điều khiển - HMI - Model NB Màn hình HMI màu kinh tế

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Màn hình điều khiển - HMI - Model NB Màn hình HMI màu kinh tế Mã hàng: NB Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mã hóa xung - Encorder - Model E6H Loại trục âm thân 40mm

Mã hóa xung - Encorder - Model E6H Loại trục âm thân 40mm

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hóa xung - Encorder - Model E6H Loại trục âm thân 40mm Mã hàng: E6H Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mã hóa xung - Encorder - Model E6D loại độ phân giải cao

Mã hóa xung - Encorder - Model E6D loại độ phân giải cao

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hóa xung - Encorder - Model E6D loại độ phân giải cao Mã hàng: E6D Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mã hóa xung - Encorder - Model E6CP Loại Absolute 8 bit kinh tế

Mã hóa xung - Encorder - Model E6CP Loại Absolute 8 bit kinh tế

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hóa xung - Encorder - Model E6CP Loại Absolute 8 bit kinh tế Mã hàng: E6CP Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mã hóa xung - Encorder - Model E6C3 Loại Absolute cao cấp

Mã hóa xung - Encorder - Model E6C3 Loại Absolute cao cấp

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hóa xung - Encorder - Model E6C3 Loại Absolute cao cấp Mã hàng: E6C3 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mã hóa xung - Encorder - Model E6C2 Loại thông dụng thân 50mm

Mã hóa xung - Encorder - Model E6C2 Loại thông dụng thân 50mm

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hóa xung - Encorder - Model E6C2 Loại thông dụng thân 50mm Mã hàng: E6C2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mã hóa xung - Encorder - Model E6B2 Loại Thông dụng thân 40mm

Mã hóa xung - Encorder - Model E6B2 Loại Thông dụng thân 40mm

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hóa xung - Encorder - Model E6B2 Loại Thông dụng thân 40mm Mã hàng: E6B2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mã hóa xung - Encorder - Model E6A2 loại nhỏ Kinh tế thân 25mm

Mã hóa xung - Encorder - Model E6A2 loại nhỏ Kinh tế thân 25mm

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hóa xung - Encorder - Model E6A2 loại nhỏ Kinh tế thân 25mm Mã hàng: E6A2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển mức nước - Model PS Loại Đế Giữ Thông Dụng

Điều khiển mức nước - Model PS Loại Đế Giữ Thông Dụng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển mức nước - Model PS Loại Đế Giữ Thông Dụng Mã hàng: PS Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển mức nước - Model Điện Cực F03-60

Điều khiển mức nước - Model Điện Cực F03-60

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển mức nước - Model Điện Cực F03-60 Mã hàng: F03-60 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển mức nước - Model Đế Giữ Đặc Biệt BS BF

Điều khiển mức nước - Model Đế Giữ Đặc Biệt BS BF

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển mức nước - Model Đế Giữ Đặc Biệt BS BF Mã hàng: BS BF Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển mức nước - Model 61F-GP Loại Gắn đế

Điều khiển mức nước - Model 61F-GP Loại Gắn đế

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển mức nước - Model 61F-GP Loại Gắn đế Mã hàng: 61F-GP Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển mức nước - Model 61F-G Loại Thông Dụng

Điều khiển mức nước - Model 61F-G Loại Thông Dụng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển mức nước - Model 61F-G Loại Thông Dụng Mã hàng: 61F-G Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model Z Loại Thông Dụng Phổ Biến

Công tắc hành trình - Model Z Loại Thông Dụng Phổ Biến

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model Z Loại Thông Dụng Phổ Biến Mã hàng: Z Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model WL Loại Phổ Biến Size Lớn

Công tắc hành trình - Model WL Loại Phổ Biến Size Lớn

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model WL Loại Phổ Biến Size Lớn Mã hàng: WL Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model HL Loại Thông Dụng Size Nhỏ

Công tắc hành trình - Model HL Loại Thông Dụng Size Nhỏ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model HL Loại Thông Dụng Size Nhỏ Mã hàng: HL Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model D4V loại kinh tế đa năng

Công tắc hành trình - Model D4V loại kinh tế đa năng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model D4V loại kinh tế đa năng Mã hàng: D4V Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model D4MC Loại Đơn Giản Kín

Công tắc hành trình - Model D4MC Loại Đơn Giản Kín

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model D4MC Loại Đơn Giản Kín Mã hàng: D4MC Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model D4C loại mỏng kín nước ra dây sẵn

Công tắc hành trình - Model D4C loại mỏng kín nước ra dây sẵn

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model D4C loại mỏng kín nước ra dây sẵn Mã hàng: D4C Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model D4A loại chống bụi, rung, va đập

Công tắc hành trình - Model D4A loại chống bụi, rung, va đập

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model D4A loại chống bụi, rung, va đập Mã hàng: D4A Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp nối - Connecter - Model XS2F Cáp nối cảm biến M12, M8

Cáp nối - Connecter - Model XS2F Cáp nối cảm biến M12, M8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cáp nối - Connecter - Model XS2F Cáp nối cảm biến M12, M8 Mã hàng: XS2F Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp nối - Connecter - Model XS2C đầu nối cảm biến

Cáp nối - Connecter - Model XS2C đầu nối cảm biến

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cáp nối - Connecter - Model XS2C đầu nối cảm biến Mã hàng: XS2C Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp nối - Connecter - Model USB Cáp lập trình, chuyển đổi

Cáp nối - Connecter - Model USB Cáp lập trình, chuyển đổi

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cáp nối - Connecter - Model USB Cáp lập trình, chuyển đổi Mã hàng: USB Cáp Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
CAM điện tử - Model H8PS

CAM điện tử - Model H8PS

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CAM điện tử - Model H8PS Mã hàng: H8PS Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
CAM điện tử - Model 3F88L

CAM điện tử - Model 3F88L

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

CAM điện tử - Model 3F88L Mã hàng: 3F88L Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model TL-W loại khối dẹp

Cảm biến tiệm cận - Model TL-W loại khối dẹp

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model TL-W loại khối dẹp Mã hàng: TL-W Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model TL-T loại khối mỏng

Cảm biến tiệm cận - Model TL-T loại khối mỏng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model TL-T loại khối mỏng Mã hàng: TL-T Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model TL-M loại khối đầu gù

Cảm biến tiệm cận - Model TL-M loại khối đầu gù

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model TL-M loại khối đầu gù Mã hàng: TL-M Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model TL loại khối thông dụng

Cảm biến tiệm cận - Model TL loại khối thông dụng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model TL loại khối thông dụng Mã hàng: TL Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2S loại nhỏ tần số cao

Cảm biến tiệm cận - Model E2S loại nhỏ tần số cao

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2S loại nhỏ tần số cao Mã hàng: E2S Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2FQ môi trường hóa chất

Cảm biến tiệm cận - Model E2FQ môi trường hóa chất

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2FQ môi trường hóa chất Mã hàng: E2FQ Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2F vỏ nhựa

Cảm biến tiệm cận - Model E2F vỏ nhựa

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2F vỏ nhựa Mã hàng: E2F Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2EY vật thể không từ tính

Cảm biến tiệm cận - Model E2EY vật thể không từ tính

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2EY vật thể không từ tính Mã hàng: E2EY Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2EM khoảng cách phát hiện xa

Cảm biến tiệm cận - Model E2EM khoảng cách phát hiện xa

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2EM khoảng cách phát hiện xa Mã hàng: E2EM Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2EH nhiệt độ cao

Cảm biến tiệm cận - Model E2EH nhiệt độ cao

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2EH nhiệt độ cao Mã hàng: E2EH Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2EC loại KD rời độ nhạy cao

Cảm biến tiệm cận - Model E2EC loại KD rời độ nhạy cao

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2EC loại KD rời độ nhạy cao Mã hàng: E2EC Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2E2 thân dài

Cảm biến tiệm cận - Model E2E2 thân dài

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2E2 thân dài Mã hàng: E2E2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2E Loại Thông Dụng

Cảm biến tiệm cận - Model E2E Loại Thông Dụng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2E Loại Thông Dụng Mã hàng: E2E Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2CY loại KD rời đa năng

Cảm biến tiệm cận - Model E2CY loại KD rời đa năng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2CY loại KD rời đa năng Mã hàng: E2CY Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2C loại KD rời nhiệt độ cao

Cảm biến tiệm cận - Model E2C loại KD rời nhiệt độ cao

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2C loại KD rời nhiệt độ cao Mã hàng: E2C Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu