Contactor loại RDC5

(12 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Khởi động từ Contactor loại RDC5-9511 3P 95A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-9511 3P 95A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-8011 3P 95A Mã hàng: RDC5-9511 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-8011 3P 80A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-8011 3P 80A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-8011 3P 80A Mã hàng: RDC5-8011 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-6511 3P 65A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-6511 3P 65A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-6511 3P 65A Mã hàng: RDC5-5011 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-5011 3P 50A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-5011 3P 50A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-5011 3P 50A Mã hàng: RDC5-5011 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-4011 3P 40A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-4011 3P 40A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-4011 3P 40A Mã hàng: RDC5-4011 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-3810 3P 38A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-3810 3P 38A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-3810 3P 38A Mã hàng: RDC5-3810 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-3210 3P 32A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-3210 3P 32A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-3210 3P 32A Mã hàng: RDC5-3210 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-2510 3P 25A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-2510 3P 25A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-2510 3P 25A Mã hàng: RDC5-2510 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-1810 3P 18A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-1810 3P 18A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-1810 3P 18A Mã hàng: RDC5-1810 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-1210 3P 12A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-1210 3P 12A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-1210 3P 12A Mã hàng: RDC5-1210 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-0910 3P 9A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-0910 3P 9A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-0910 3P 9A Mã hàng: RDC5-0910 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại RDC5-0610 3P 6A

Khởi động từ Contactor loại RDC5-0610 3P 6A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại RDC5-0610 3P 6A Mã hàng: RDC5-0610 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu