Bộ nguồn Simatic S7-400

(55 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Call Thanh Rack PLC s7-400-6ES7401-1DA01-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7401-1DA01-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7401-1DA01-0AA0 Hãng sản xuất CR3 RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCall Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-2JA10-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-2JA10-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7400-2JA10-0AA0 Hãng sản xuất UR2-H RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCall Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-2JA00-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-2JA00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7400-2JA00-0AA0 Hãng sản xuất UR2-H RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCall Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1TA01- 0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1TA01- 0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7400-1TA01- 0AA0 Hãng sản xuất UR1 RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCall Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1JA11-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1JA11-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7400-1JA11-0AA0 Hãng sản xuất UR2 RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCall Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1JA01-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1JA01-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7400-1JA01-0AA0 Hãng sản xuất UR2 RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM432 AO-6ES7432-1HF00-0AB0

Module PLC s7-400 SM432 AO-6ES7432-1HF00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7432-1HF00-0AB0 Hãng sản xuất SM432 AO : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7QH00-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7QH00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-7QH00-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7KF10-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7KF10-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-7KF10-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7KF00-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7KF00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-7KF00-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF20-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF20-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-1KF20-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF10-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF10-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-1KF10-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF00-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-1KF00-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7431-0HH00-0AB0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7431-0HH00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-0HH00-0AB0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-7BL00-0AB0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-7BL00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7422-7BL00-0AB0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1HH00-0AA0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1HH00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7422-1HH00-0AA0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1FH00-0AA0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1FH00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7422-1FH00-0AA0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1BL00-0AA0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1BL00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7422-1BL00-0AA0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1BH11-0AA0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1BH11-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7422-1BH11-0AA0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-7DH00-0AB0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-7DH00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7421-7DH00-0AB0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-7BH01-0AB0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-7BH01-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7421-7BH01-0AB0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1FH20-0AA0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1FH20-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7421-1FH20-0AA0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1EL00-0AA0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1EL00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7421-1EL00-0AA0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1BL01-0AA0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1BL01-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7421-1BL01-0AA0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-3AA01-0AA0

Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-3AA01-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7461-3AA01-0AA0 Hãng sản xuất IM461 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-3AA00-7AA0

Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-3AA00-7AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7461-3AA00-7AA0 Hãng sản xuất IM461 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-1BA01-0AA0

Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-1BA01-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7461-1BA01-0AA0 Hãng sản xuất IM461 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 IM460-6ES7461-0AA01-0AA0

Module PLC s7-400 IM460-6ES7461-0AA01-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7461-0AA01-0AA0 Hãng sản xuất IM460 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-3AA01-0AB0

Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-3AA01-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7460-3AA01-0AB0 Hãng sản xuất IM460 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-1BA01-0AB0

Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-1BA01-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7460-1BA01-0AB0 Hãng sản xuất IM460 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu