Bộ nguồn Simatic S7-400

(55 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Thanh Rack PLC s7-400-6ES7401-1DA01-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7401-1DA01-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7401-1DA01-0AA0 Hãng sản xuất CR3 RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-2JA10-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-2JA10-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7400-2JA10-0AA0 Hãng sản xuất UR2-H RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-2JA00-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-2JA00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7400-2JA00-0AA0 Hãng sản xuất UR2-H RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1TA01- 0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1TA01- 0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7400-1TA01- 0AA0 Hãng sản xuất UR1 RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1JA11-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1JA11-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7400-1JA11-0AA0 Hãng sản xuất UR2 RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1JA01-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1JA01-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7400-1JA01-0AA0 Hãng sản xuất UR2 RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM432 AO-6ES7432-1HF00-0AB0

Module PLC s7-400 SM432 AO-6ES7432-1HF00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7432-1HF00-0AB0 Hãng sản xuất SM432 AO : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7QH00-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7QH00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-7QH00-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7KF10-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7KF10-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-7KF10-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7KF00-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7KF00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-7KF00-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF20-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF20-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-1KF20-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF10-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF10-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-1KF10-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF00-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-1KF00-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7431-0HH00-0AB0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7431-0HH00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7431-0HH00-0AB0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-7BL00-0AB0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-7BL00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7422-7BL00-0AB0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1HH00-0AA0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1HH00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7422-1HH00-0AA0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1FH00-0AA0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1FH00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7422-1FH00-0AA0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1BL00-0AA0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1BL00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7422-1BL00-0AA0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1BH11-0AA0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1BH11-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7422-1BH11-0AA0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-7DH00-0AB0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-7DH00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7421-7DH00-0AB0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-7BH01-0AB0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-7BH01-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7421-7BH01-0AB0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1FH20-0AA0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1FH20-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7421-1FH20-0AA0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1EL00-0AA0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1EL00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7421-1EL00-0AA0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1BL01-0AA0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1BL01-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7421-1BL01-0AA0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-3AA01-0AA0

Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-3AA01-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7461-3AA01-0AA0 Hãng sản xuất IM461 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-3AA00-7AA0

Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-3AA00-7AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7461-3AA00-7AA0 Hãng sản xuất IM461 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-1BA01-0AA0

Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-1BA01-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7461-1BA01-0AA0 Hãng sản xuất IM461 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 IM460-6ES7461-0AA01-0AA0

Module PLC s7-400 IM460-6ES7461-0AA01-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7461-0AA01-0AA0 Hãng sản xuất IM460 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-3AA01-0AB0

Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-3AA01-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7460-3AA01-0AB0 Hãng sản xuất IM460 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-1BA01-0AB0

Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-1BA01-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7460-1BA01-0AB0 Hãng sản xuất IM460 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-0AA01-0AB0

Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-0AA01-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7460-0AA01-0AB0 Hãng sản xuất IM460 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 FM 451-6ES7451-3AL00-0AE0

Module PLC s7-400 FM 451-6ES7451-3AL00-0AE0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7451-3AL00-0AE0 Hãng sản xuất FM 451 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-400 FM 450-1-6ES7450-1AP01-0AE0

Module PLC s7-400 FM 450-1-6ES7450-1AP01-0AE0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7450-1AP01-0AE0 Hãng sản xuất FM 450-1 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Front connector PLC s7-400-6ES7492-1BL00-0AA0

Front connector PLC s7-400-6ES7492-1BL00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7492-1BL00-0AA0 Hãng sản xuất FRONT CONNECTOR : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Front connector PLC s7-400-6ES7492-1AL00-0AA0

Front connector PLC s7-400-6ES7492-1AL00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7492-1AL00-0AA0 Hãng sản xuất FRONT CONNECTOR : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp kết nối PLC s7-403-6ES7468-1DB00-0AA0

Cáp kết nối PLC s7-403-6ES7468-1DB00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7468-1DB00-0AA0 Hãng sản xuất IM CABLE : Siemens Xuất xứ: Hungary – HU Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp kết nối PLC s7-402-6ES7468-1CB00-0AA0

Cáp kết nối PLC s7-402-6ES7468-1CB00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7468-1CB00-0AA0 Hãng sản xuất IM CABLE : Siemens Xuất xứ: Hungary – HU Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp kết nối PLC s7-401-6ES7468-1BF00-0AA0

Cáp kết nối PLC s7-401-6ES7468-1BF00-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7468-1BF00-0AA0 Hãng sản xuất IM CABLE : Siemens Xuất xứ: Hungary – HU Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp kết nối PLC s7-400-6ES7468-1BB50-0AA0

Cáp kết nối PLC s7-400-6ES7468-1BB50-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7468-1BB50-0AA0 Hãng sản xuất IM CABLE : Siemens Xuất xứ: Hungary – HU Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ nguồn PLC s7-400 PS 407-6ES7407-0KR02-0AA0

Bộ nguồn PLC s7-400 PS 407-6ES7407-0KR02-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7407-0KR02-0AA0 Hãng sản xuất PS 407 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ nguồn PLC s7-400 PS 407-6ES7407-0KA02-0AA0

Bộ nguồn PLC s7-400 PS 407-6ES7407-0KA02-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7407-0KA02-0AA0 Hãng sản xuất PS 407 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ nguồn PLC s7-400 PS 407-6ES7407-0DA02-0AA0

Bộ nguồn PLC s7-400 PS 407-6ES7407-0DA02-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7407-0DA02-0AA0 Hãng sản xuất PS 407 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ nguồn PLC s7-400 PS 405-6ES7405-0KA02-0AA0

Bộ nguồn PLC s7-400 PS 405-6ES7405-0KA02-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7405-0KA02-0AA0 Hãng sản xuất PS 405 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ nguồn PLC s7-400 PS 405-6ES7405-0DA02-0AA0

Bộ nguồn PLC s7-400 PS 405-6ES7405-0DA02-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7405-0DA02-0AA0 Hãng sản xuất PS 405 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 417-4-6ES7417-4XT05-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 417-4-6ES7417-4XT05-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7417-4XT05-0AB0 Hãng sản xuất CPU 417-4 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 416F-2-6ES7416-2FN05-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 416F-2-6ES7416-2FN05-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7416-2FN05-0AB0 Hãng sản xuất CPU 416F-2 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 416-3-6ES7416-3XR05-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 416-3-6ES7416-3XR05-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7416-3XR05-0AB0 Hãng sản xuất CPU 416-3 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 416-2-6ES7416-2XN05-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 416-2-6ES7416-2XN05-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7416-2XN05-0AB0 Hãng sản xuất CPU 416-2 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 414-5H-6ES7414-5HM06-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 414-5H-6ES7414-5HM06-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7414-5HM06-0AB0 Hãng sản xuất CPU 414-5H : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 414-3PN/DP-6ES7414-3EM06-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 414-3PN/DP-6ES7414-3EM06-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7414-3EM06-0AB0 Hãng sản xuất CPU 414-3PN/DP : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 414-3-6ES7414-3XM05-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 414-3-6ES7414-3XM05-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7414-3XM05-0AB0 Hãng sản xuất CPU 414-3 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 414-2-6ES7414-2XK05-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 414-2-6ES7414-2XK05-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7414-2XK05-0AB0 Hãng sản xuất CPU 414-2 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 412-2PN-6ES7412-2EK06-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 412-2PN-6ES7412-2EK06-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7412-2EK06-0AB0 Hãng sản xuất CPU 412-2PN : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 412-2-6ES7412-2XJ05-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 412-2-6ES7412-2XJ05-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7412-2XJ05-0AB0 Hãng sản xuất CPU 412-2 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 412-1-6ES7412-1XJ05-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-400 CPU 412-1-6ES7412-1XJ05-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7412-1XJ05-0AB0 Hãng sản xuất CPU 412-1 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu