Cầu dao tự động MCB-RCBO

(141 sản phẩm)
Sắp xếp theo
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 6A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 6A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 6A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 63A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 63A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 63A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 63A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức:63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 50A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 50A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 50A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 50A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 50A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 4A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 4A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 4A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 4A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 4A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 40A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 40A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 40A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 40A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 40A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 3A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 3A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 3A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 3A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 3A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 32A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 32A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 32A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 32A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 32A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 2A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 2A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 2A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 2A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 2A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 25A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 25A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 25A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 25A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 25A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 20A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 20A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 20A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 20A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 20A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 1A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 1A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 1A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 1A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 1A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 16A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 16A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 16A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 16A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 16A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 13A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 13A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 13A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 13A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 13A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 10A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 10A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 10A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 10A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 10A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 1.6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 1.6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 1.6A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 1.6A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 1.6A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 0.5A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 0.5A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 4P 0.5A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 4P 0.5A 6kA C N Số cực: 4P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 0.5A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 6A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 6A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 6A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 63A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 63A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 63A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 63A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 63A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 50A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 50A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 50A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 50A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 50A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 4A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 4A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 4A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 4A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 4A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 40A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 40A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 40A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 40A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 40A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 3A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 3A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 3A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 3A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 3A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 32A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 32A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 32A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 32A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 32A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 2A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 2A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 2A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 2A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 2A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 25A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 25A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 25A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 25A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 25A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 20A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 20A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 20A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 20A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 20A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 1A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 1A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 1A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 1A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 1A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 16A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 16A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 16A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 16A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 16A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 13A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 13A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 13A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 13A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 13A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 10A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 10A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 10A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 10A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 10A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 1.6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 1.6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 1.6A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 1.6A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 1.6A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 0.5A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 0.5A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 3P 0.5A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 3P 0.5A 6kA C N Số cực: 3P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 0.5A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 6A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 6A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 6A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 63A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 63A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 63A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 63A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 63A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 50A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 50A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 50A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 50A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 50A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 4A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 4A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 4A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 4A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 4A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 40A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 40A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 40A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 40A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 40A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 3A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 3A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 3A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 3A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 3A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 32A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 32A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 32A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 32A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 32A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 2A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 2A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 2A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 2A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 2A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 25A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 25A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 25A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 25A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 25A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 20A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 20A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 20A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 20A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 20A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 1A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 1A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 1A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 1A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 1A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 16A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 16A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 16A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 16A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 16A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 13A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 13A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 13A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 13A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 13A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 10A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 10A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 10A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 10A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 10A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 1.6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 1.6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 1.6A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 1.6A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 1.6A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 0.5A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 0.5A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 2P 0.5A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 2P 0.5A 6kA C N Số cực: 2P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 0.5A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 6A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1PN 6A 6kA C N Số cực: 1P+N Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 6A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 4A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 4A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 4A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1PN 4A 6kA C N Số cực: 1P+N Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 4A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 40A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 40A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 40A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1PN 40A 6kA C N Số cực: 1P+N Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 40A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 3A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 3A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 3A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1PN 3A 6kA C N Số cực: 1P+N Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 3A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 32A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 32A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 32A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1PN 32A 6kA C N Số cực: 1P+N Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 32A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 2A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 2A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 2A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1PN 2A 6kA C N Số cực: 1P+N Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 2A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 25A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 25A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 25A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1PN 25A 6kA C N Số cực: 1P+N Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 25A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 20A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 20A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 20A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1PN 20A 6kA C N Số cực: 1P+N Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 20A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 1A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 1A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 1A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1PN 1A 6kA C N Số cực: 1P+N Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 1A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 13A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 13A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 13A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1PN 13A 6kA C N Số cực: 1P+N Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 13A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 10A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 10A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 10A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1PN 10A 6kA C N Số cực: 1P+N Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 10A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 1.6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 1.6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 1.6A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1PN 1.6A 6kA C N Số cực: 1P+N Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 1.6A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 0.5A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 0.5A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1PN 0.5A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1PN 0.5A 6kA C N Số cực: 1P+N Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 0.5A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 6A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 6A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1P 6A 6kA C N Số cực: 1P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 6A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 63A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 63A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 63A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1P 63A 6kA C N Số cực: 1P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 63A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 50A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 50A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 50A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1P 50A 6kA C N Số cực: 1P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 50A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 4A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 4A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 4A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1P 4A 6kA C N Số cực: 1P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 4A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 40A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 40A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 40A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1P 40A 6kA C N Số cực: 1P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 40A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 3A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 3A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 3A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1P 3A 6kA C N Số cực: 1P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 3A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 32A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 32A 6kA C N DÒNG BH-D MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 1P 32A 6kA C N DÒNG BH-D Mã hàng: BH-D6 1P 32A 6kA C N Số cực: 1P Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Dòng định mức: 32A Sản xuất: Trung Quốc Dòng định mức đến 63A Điện áp làm việc 230/400VAC Tiêu chuẩn IEC 60898 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu