Cầu dao bảo vệ dòng rò (RCCB)

(8 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/463

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/463

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/463 Mã Hàng: MEL-30/463 Cầu dao bảo vệ dòng rò Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 63A Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/440

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/440

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/440 Mã Hàng: MEL-30/440 Cầu dao bảo vệ dòng rò Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 40A Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/432

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/432

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/432 Mã Hàng: MEL-30/432 Cầu dao bảo vệ dòng rò Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 32A Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/425

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/425

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/425 Mã Hàng: MEL-30/425 Cầu dao bảo vệ dòng rò Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 25A Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/263

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/263

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/263 Mã Hàng: MEL-30/263 Cầu dao bảo vệ dòng rò Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 63A Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/240

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/240

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/240 Mã Hàng: MEL-30/240 Cầu dao bảo vệ dòng rò Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 40A Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/232

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/232

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/232 Mã Hàng: MEL-30/232 Cầu dao bảo vệ dòng rò Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 32A Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/225

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/225

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/225 Mã Hàng: MEL-30/225 Cầu dao bảo vệ dòng rò Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 25A Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu