Cảm biến tiệm cận

(16 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cảm biến tiệm cận - Model TL-W loại khối dẹp

Cảm biến tiệm cận - Model TL-W loại khối dẹp

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model TL-W loại khối dẹp Mã hàng: TL-W Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model TL-T loại khối mỏng

Cảm biến tiệm cận - Model TL-T loại khối mỏng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model TL-T loại khối mỏng Mã hàng: TL-T Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model TL-M loại khối đầu gù

Cảm biến tiệm cận - Model TL-M loại khối đầu gù

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model TL-M loại khối đầu gù Mã hàng: TL-M Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model TL loại khối thông dụng

Cảm biến tiệm cận - Model TL loại khối thông dụng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model TL loại khối thông dụng Mã hàng: TL Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2S loại nhỏ tần số cao

Cảm biến tiệm cận - Model E2S loại nhỏ tần số cao

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2S loại nhỏ tần số cao Mã hàng: E2S Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2FQ môi trường hóa chất

Cảm biến tiệm cận - Model E2FQ môi trường hóa chất

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2FQ môi trường hóa chất Mã hàng: E2FQ Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2F vỏ nhựa

Cảm biến tiệm cận - Model E2F vỏ nhựa

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2F vỏ nhựa Mã hàng: E2F Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2EY vật thể không từ tính

Cảm biến tiệm cận - Model E2EY vật thể không từ tính

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2EY vật thể không từ tính Mã hàng: E2EY Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2EM khoảng cách phát hiện xa

Cảm biến tiệm cận - Model E2EM khoảng cách phát hiện xa

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2EM khoảng cách phát hiện xa Mã hàng: E2EM Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2EH nhiệt độ cao

Cảm biến tiệm cận - Model E2EH nhiệt độ cao

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2EH nhiệt độ cao Mã hàng: E2EH Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2EC loại KD rời độ nhạy cao

Cảm biến tiệm cận - Model E2EC loại KD rời độ nhạy cao

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2EC loại KD rời độ nhạy cao Mã hàng: E2EC Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2E2 thân dài

Cảm biến tiệm cận - Model E2E2 thân dài

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2E2 thân dài Mã hàng: E2E2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2E Loại Thông Dụng

Cảm biến tiệm cận - Model E2E Loại Thông Dụng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2E Loại Thông Dụng Mã hàng: E2E Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2CY loại KD rời đa năng

Cảm biến tiệm cận - Model E2CY loại KD rời đa năng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2CY loại KD rời đa năng Mã hàng: E2CY Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2C loại KD rời nhiệt độ cao

Cảm biến tiệm cận - Model E2C loại KD rời nhiệt độ cao

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2C loại KD rời nhiệt độ cao Mã hàng: E2C Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cảm biến tiệm cận - Model E2A Loại Kinh Tế Đa Năng

Cảm biến tiệm cận - Model E2A Loại Kinh Tế Đa Năng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cảm biến tiệm cận - Model E2A Loại Kinh Tế Đa Năng Mã hàng: E2A Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu