Rơ le lập trình - ZEN

(14 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-ME01

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-ME01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-ME01 bộ nhớ dự phòng Mã hàng: ZEN-ME01 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-CIF01

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-CIF01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-CIF01 Cáp nạp chương trình Mã hàng: ZEN-CIF01 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-BAT01

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-BAT01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-BAT01 nguồn bộ nhớ Mã hàng: ZEN-BAT01 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-8E1DR

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-8E1DR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-8E1DR: Loại mở rộng 4 ngõ vào DC, 4 ngõ ra rơle Mã hàng: ZEN-8E1DR Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-8E1AR

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-8E1AR

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-8E1AR: Loại mở rộng, 4 ngõ vào AC, 4 ngõ ra rơle Mã hàng: ZEN-8E1AR Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C3DR-D-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C3DR-D-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C3DR-D-V2: Loại 12 ngõ vào 8 ngõ ra, nguồn DC, không mở rộng Mã hàng: ZEN-20C3DR-D-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C3AR-A-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C3AR-A-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C3AR-A-V2: Loại 12 ngõ vào 8 ngõ ra, nguồn AC, không mở rộng Mã hàng: ZEN-20C3AR-A-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C1DR-D-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C1DR-D-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C1DR-D-V2: Loại 12 ngõ vào 8 ngõ ra, nguồn DC, mở rộng được Mã hàng: ZEN-20C1DR-D-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C1AR-A-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C1AR-A-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-20C1AR-A-V2: Loại 12 ngõ vào 8 ngõ ra, nguồn AC, mở rộng được Mã hàng: ZEN-20C1AR-A-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3DR-D-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3DR-D-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3DR-D-V2: Loại 6 ngõ vào 4 ngõ ra, nguồn DC, không mở rộng. Mã hàng: ZEN-10C3DR-D-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3AR-A-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3AR-A-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C3AR-A-V2: Loại 6 ngõ vào 4 ngõ ra, nguồn AC, không mở rộng. Mã hàng: ZEN-10C3AR-A-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1DR-D-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1DR-D-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1DR-D-V2: Loại 6 ngõ vào 4 ngõ ra, nguồn DC, mở rộng được. Mã hàng: ZEN-10C1DR-D-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1AR-A-V2

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1AR-A-V2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN-10C1AR-A-V2: Loại 6 ngõ vào 4 ngõ ra, nguồn AC, mở rộng được Mã hàng: ZEN-10C1AR-A-V2 Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN Rơ le thông minh

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN Rơ le thông minh

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le lập trình - ZEN - Model ZEN Rơ le thông minh Mã hàng: ZEN Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Nhật Bản Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu