Tụ bù và Bộ điều khiển tụ bù

(16 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Call Bộ điều khiển khiển tụ bù 6 bước - Model JKF8-6

Bộ điều khiển khiển tụ bù 6 bước - Model JKF8-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển khiển tụ bù 6 bước - Model JKF8-6 Mã hàng: JKF8-6 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCall Bộ điều khiển khiển tụ bù 12 bước - Model JKF8-12

Bộ điều khiển khiển tụ bù 12 bước - Model JKF8-12

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển khiển tụ bù 12 bước - Model JKF8-12 Mã hàng: JKF8-12 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCall Tụ bù 60KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-60-3

Tụ bù 60KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-60-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 60KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-60-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-60-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCall Tụ bù 50KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-50-3

Tụ bù 50KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-50-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 50KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-50-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-50-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCall Tụ bù 40KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-40-3

Tụ bù 40KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-40-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 40KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-40-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-40-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCall Tụ bù 30KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-30-3

Tụ bù 30KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-30-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 30KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-30-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-30-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCall Tụ bù 25KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-25-3

Tụ bù 25KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-25-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 25KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-25-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-25-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCall Tụ bù 20KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-20-3

Tụ bù 20KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-20-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 20KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-20-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-20-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCall Tụ bù 15KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-15-3

Tụ bù 15KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-15-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 15KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-15-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-15-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Tụ bù 60KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-60-3

Tụ bù 60KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-60-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 60KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-60-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-60-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Tụ bù 50KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-50-3

Tụ bù 50KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-50-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 50KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-50-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-50-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Tụ bù 40KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-40-3

Tụ bù 40KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-40-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 40KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-40-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-40-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Tụ bù 30KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-30-3

Tụ bù 30KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-30-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 30KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-30-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-30-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Tụ bù 25KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-25-3

Tụ bù 25KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-25-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 25KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-25-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-25-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Tụ bù 20KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-20-3

Tụ bù 20KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-20-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 20KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-20-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-20-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Tụ bù 15KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-15-3

Tụ bù 15KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-15-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù 15KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-15-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-15-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu