Cầu dao tự động MCB (CB tép)

(35 sản phẩm)
Sắp xếp theo
MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 4P (32,40A)

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 4P (32,40A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 4P (32,40A) Mã hàng: NXB-63 4P (32,40A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 4P (10,16,20,25A)

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 4P (10,16,20,25A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 4P (10,16,20,25A) Mã hàng: NXB-63 4P (10,16,20,25A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 4P (1,2,3,4,5,6,50,63A)

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 4P (1,2,3,4,5,6,50,63A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 4P (1,2,3,4,5,6,50,63A) Mã hàng: NXB-63 4P (1,2,3,4,5,6,50,63A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 3P (32,40A)

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 3P (32,40A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 3P (32,40A) Mã hàng: NXB-63 3P (32,40A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 3P (10,16,20,25A)

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 3P (10,16,20,25A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 3P (10,16,20,25A) Mã hàng: NXB-63 3P (10,16,20,25A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 3P (1,2,3,4,5,6,50,63A)

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 3P (1,2,3,4,5,6,50,63A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 3P (1,2,3,4,5,6,50,63A) Mã hàng: NXB-63 3P (1,2,3,4,5,6,50,63A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 2P (32,40A)

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 2P (32,40A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 2P (32,40A) Mã hàng: NXB-63 2P (32,40A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 2P (10,16,20,25A)

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 2P (10,16,20,25A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 2P (10,16,20,25A) Mã hàng: NXB-63 2P (10,16,20,25A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 2P (1,2,3,4,5,6,50,63A)

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 2P (1,2,3,4,5,6,50,63A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 2P (1,2,3,4,5,6,50,63A) Mã hàng: NXB-63 2P (1,2,3,4,5,6,50,63A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 1P (32,40)

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 1P (32,40)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 1P (32,40) Mã hàng: NXB-63 1P (32,40) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 1P (10,16,20,25)

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 1P (10,16,20,25)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 1P (10,16,20,25) Mã hàng: NXB-63 1P (10,16,20,25) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 1P (1,2,3,4,5,6,50,63A)

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 1P (1,2,3,4,5,6,50,63A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 6kA - Model NXB-63 1P (1,2,3,4,5,6,50,63A) Mã hàng: NXB-63 1P (1,2,3,4,5,6,50,63A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 4P 125A

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 4P 125A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 4P 125A Mã hàng: NXB-125 4P 125A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 4P (63,80,100A)

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 4P (63,80,100A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 4P (63,80,100A) Mã hàng: NXB-125 4P (63,80,100A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 3P 125A

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 3P 125A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 3P 125A Mã hàng: NXB-125 3P 125A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 3P (63,80,100A)

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 3P (63,80,100A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 3P (63,80,100A) Mã hàng: NXB-125 3P (63,80,100A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 2P 125A

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 2P 125A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 2P 125A Mã hàng: NXB-125 2P 125A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 2P (63,80,100A)

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 2P (63,80,100A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 2P (63,80,100A) Mã hàng: NXB-125 2P (63,80,100A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 1P 125A

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 1P 125A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 1P 125A Mã hàng: NXB-125 1P 125A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 1P (63,80,100A)

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 1P (63,80,100A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

MCB NXB - 10kA - Model NXB-125 1P (63,80,100A) Mã hàng: NXB-125 1P (63,80,100A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 4P (6A-40A)

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 4P (6A-40A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 4P (6A-40A) Mã hàng: eB 4P (6A-40A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 4P (50A-63A)

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 4P (50A-63A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 4P (50A-63A) Mã hàng: eB 4P (50A-63A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 3P (6A-40A)

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 3P (6A-40A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 3P (6A-40A) Mã hàng: eB 3P (6A-40A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 3P (50A-63A)

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 3P (50A-63A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 3P (50A-63A) Mã hàng: eB 3P (50A-63A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 2P (6A-40A)

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 2P (6A-40A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 2P (6A-40A) Mã hàng: eB 2P (6A-40A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 2P (50A-63A)

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 2P (50A-63A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 2P (50A-63A) Mã hàng: eB 2P (50A-63A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 1P (6A-40A)

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 1P (6A-40A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA Mã hàng: eB 1P (6A-40A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 1P (50A-63A)

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA - Model eB 1P (50A-63A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MCB Chint eB 4,5kA Mã hàng: eB 1P (50A-63A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống rò MCB Chint 30mA - 6kA - Model DZ47LE-1P+N (50-60A)

Cầu dao chống rò MCB Chint 30mA - 6kA - Model DZ47LE-1P+N (50-60A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống rò MCB Chint 30mA - 6kA - Model DZ47LE-1P+N (50-60A) Mã hàng: DZ47LE-1P+N (50-60A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống rò MCB Chint 30mA - 6kA - Model DZ47LE-1P+N (40A)

Cầu dao chống rò MCB Chint 30mA - 6kA - Model DZ47LE-1P+N (40A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống rò MCB Chint 30mA - 6kA - Model DZ47LE-1P+N (40A) Mã hàng: DZ47LE-1P+N (40A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống rò MCB Chint 30mA - 6kA - Model DZ47LE-1P+N (16-32A)

Cầu dao chống rò MCB Chint 30mA - 6kA - Model DZ47LE-1P+N (16-32A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống rò MCB Chint 30mA - 6kA - Model DZ47LE-1P+N (16-32A) Mã hàng: DZ47LE-1P+N (16-32A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống rò Chint 30mA - 6kA - Model DZ158LE-4P (63A-100A)

Cầu dao chống rò Chint 30mA - 6kA - Model DZ158LE-4P (63A-100A)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống rò Chint 30mA - 6kA - Model DZ158LE-4P (63A-100A) Mã hàng: DZ158LE-4P (63A-100A) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống rò Chint 30mA - 6kA - Model DZ158LE-3P+N 80A

Cầu dao chống rò Chint 30mA - 6kA - Model DZ158LE-3P+N 80A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống rò Chint 30mA - 6kA - Model DZ158LE-3P+N 80A Mã hàng: DZ158LE-3P+N 80A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống rò Chint 30mA - 6kA - Model DZ158LE-3P+N 63A

Cầu dao chống rò Chint 30mA - 6kA - Model DZ158LE-3P+N 63A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống rò Chint 30mA - 6kA - Model DZ158LE-3P+N 63A Mã hàng: DZ158LE-3P+N 63A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu dao chống rò Chint 30mA - 6kA - Model DZ158LE-3P+N 100A

Cầu dao chống rò Chint 30mA - 6kA - Model DZ158LE-3P+N 100A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao chống rò Chint 30mA - 6kA - Model DZ158LE-3P+N 100A Mã hàng: DZ158LE-3P+N 100A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu