Cảm biến nhiệt độ phòng Passive

(9 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Pt1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Pt1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-Pt1000 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Pt1000 ± 0,3 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-NTC20 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-NTC20 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-NTC20 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 20 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC20k ± 0.25 °C @ 25 °C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-NTC10 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-NTC10 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-NTC10 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 10 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC10k ± 0.25 °C @ 25 °C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Ni1000-LG HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Ni1000-LG HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-Ni1000-LG Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Ni1000-LG ± 0,4 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Ni1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-Room-Ni1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-Room-Ni1000 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Ni1000 ± 0,4 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -10… +50 ° C Kích thước nhà ở: 85,0 x 85,0 x 27,5 mm Lớp bảo vệ: IP20 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-Pt1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-Pt1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-O-Pt1000 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Pt1000 ± 0,3 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +50 ° C Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-NTC20 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-NTC20 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-O-NTC20 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 20 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC20k ± 0,25 ° C @ 25 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +50 ° C Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-NTC10 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-NTC10 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-O-NTC10 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 10 kΩ @ 25 ° C Sự chính xác: NTC10k ± 0,25 ° C @ 25 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +50 ° C Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-Ni1000 HK Instruments

Cảm biến nhiệt độ phòng Passive PTE-O-Ni1000 HK Instruments

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: PTE-O-Ni1000 Cảm biến nhiệt độ phòng Passive Cảm biến: 1000 Ω @ 0 ° C Sự chính xác: Ni1000 ± 0,4 ° C @ 0 ° C Nhiệt độ hoạt động: -50… +50 ° C Lớp bảo vệ: IP54 Xuất xứ Phần lan Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu