Bộ nguồn Simatic S7-200

(68 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Thẻ nhớ PLC s7-200 64Kb-6ES7291-8GF23-0XA0

Thẻ nhớ PLC s7-200 64Kb-6ES7291-8GF23-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7291-8GF23-0XA0 Hãng sản xuất Battery / EEPROM : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Thẻ nhớ PLC s7-200 256Kb-6ES7291-8GH23-0XA0

Thẻ nhớ PLC s7-200 256Kb-6ES7291-8GH23-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7291-8GH23-0XA0 Hãng sản xuất Battery / EEPROM : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Pin PLC s7-200-6ES7291-8BA20-0XA0

Pin PLC s7-200-6ES7291-8BA20-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7291-8BA20-0XA0 Hãng sản xuất Battery / EEPROM : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PROFIBUS PLC s7-200 EM277-6ES7277-0AA22-0XA0

Module PROFIBUS PLC s7-200 EM277-6ES7277-0AA22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7253-1AA22-0XA0 Hãng sản xuất S7-200 Other : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog T/C PLC s7-200 EM 231 8AI T/C-6ES7231-7PF22-0XA0

Module Analog T/C PLC s7-200 EM 231 8AI T/C-6ES7231-7PF22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-7PF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 231 Thermocouple : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog T/C PLC s7-200 EM 231 4AI T/C-6ES7231-7PD22-0XA0

Module Analog T/C PLC s7-200 EM 231 4AI T/C-6ES7231-7PD22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-7PD22-0XA0 Hãng sản xuất EM 231 Thermocouple : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog RTD PLC s7-200 EM 231 4AI PT100-6ES7231-7PC22-0XA0

Module Analog RTD PLC s7-200 EM 231 4AI PT100-6ES7231-7PC22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-7PC22-0XA0 Hãng sản xuất EM 231 RTD : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog RTD PLC s7-200 EM 231 2AI PT100-6ES7231-7PB22-0XA0

Module Analog RTD PLC s7-200 EM 231 2AI PT100-6ES7231-7PB22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-7PB22-0XA0 Hãng sản xuất EM 231 RTD : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 khác-6ES7253-1AA22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 khác-6ES7253-1AA22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7253-1AA22-0XA0 Hãng sản xuất S7-200 Other : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 khác-6ES7241-1AA22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 khác-6ES7241-1AA22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7241-1AA22-0XA0 Hãng sản xuất S7-200 Other : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 235 4AI/1AO-6ES7235-0KD22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 235 4AI/1AO-6ES7235-0KD22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7235-0KD22-0XA0 Hãng sản xuất EM 235 AI/AO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 235 4AI/1AO(CN)-6ES7235-0KD22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 235 4AI/1AO(CN)-6ES7235-0KD22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7235-0KD22-0XA8 Hãng sản xuất EM 235 AI/AO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 232 4AO-6ES7232-0HD22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 232 4AO-6ES7232-0HD22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7232-0HD22-0XA0 Hãng sản xuất EM 232 AO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 232 2AO-6ES7232-0HB22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 232 2AO-6ES7232-0HB22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7232-0HB22-0XA0 Hãng sản xuất EM 232 AO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 232 2AO(CN)-6ES7232-0HB22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 232 2AO(CN)-6ES7232-0HB22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7232-0HB22-0XA8 Hãng sản xuất EM 232 AO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 231 8AI 0-10V-6ES7231-0HF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 231 8AI 0-10V-6ES7231-0HF22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-0HF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 231 AI : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI(CN)-6ES7231-7PD22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI(CN)-6ES7231-7PD22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-7PD22-0XA8 Hãng sản xuất EM 231 AI(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI(CN)-6ES7231-0HC22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI(CN)-6ES7231-0HC22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-0HC22-0XA8 Hãng sản xuất EM 231 AI(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI 0-10V-6ES7231-0HC22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI 0-10V-6ES7231-0HC22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-0HC22-0XA0 Hãng sản xuất EM 231 AI : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 231 2AI(CN)-6ES7231-7PB22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 231 2AI(CN)-6ES7231-7PB22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-7PB22-0XA8 Hãng sản xuất EM 231 AI(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO-6ES7223-1PH22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO-6ES7223-1PH22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PH22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO-6ES7223-1BH22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO-6ES7223-1BH22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BH22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO(CN)-6ES7223-1PH22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO(CN)-6ES7223-1PH22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PH22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO(CN)-6ES7223-1BH22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO(CN)-6ES7223-1BH22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BH22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO-6ES7223-1HF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO-6ES7223-1HF22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1HF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO-6ES7223-1BF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO-6ES7223-1BF22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO(CN)-6ES7223-1HF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO(CN)-6ES7223-1HF22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1HF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO(CN)-6ES7223-1BF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO(CN)-6ES7223-1BF22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 32DI/32DO(CN)-6ES7223-1PM22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 32DI/32DO(CN)-6ES7223-1PM22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PM22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 32DI/32DO(CN)-6ES7223-1BM22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 32DI/32DO(CN)-6ES7223-1BM22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BM22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 32 DI/32 DO-6ES7223-1PM22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 32 DI/32 DO-6ES7223-1PM22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PM22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 32 DI/32 DO-6ES7223-1BM22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 32 DI/32 DO-6ES7223-1BM22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BM22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO-6ES7223-1PL22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO-6ES7223-1PL22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PL22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO-6ES7223-1BL22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO-6ES7223-1BL22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BL22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO(CN)-6ES7223-1PL22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO(CN)-6ES7223-1PL22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PL22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1HF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1HF22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1HF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 222 D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1EF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1EF22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1EF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 222 D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1BF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1BF22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1BF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 222 D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO(CN)-6ES7222-1HF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO(CN)-6ES7222-1HF22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1HF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 222 DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO(CN)-6ES7222-1BF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO(CN)-6ES7222-1BF22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1BF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 222 DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 222 4DO-6ES7222-1HD22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 222 4DO-6ES7222-1HD22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1HD22-0XA0 Hãng sản xuất EM 222 D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 222 4DO-6ES7222-1BD22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 222 4DO-6ES7222-1BD22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1BD22-0XA0 Hãng sản xuất EM 222 D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 221 8DI-6ES7221-1EF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 221 8DI-6ES7221-1EF22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7221-1EF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 221 DI : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 221 8DI-6ES7221-1BF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 221 8DI-6ES7221-1BF22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7221-1BF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 221 DI : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 221 8DI(CN)-6ES7221-1BF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 221 8DI(CN)-6ES7221-1BF22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7221-1BF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 221 DI(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 221 16DI-6ES7221-1BH22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 221 16DI-6ES7221-1BH22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7221-1BH22-0XA0 Hãng sản xuất EM 221 DI : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module Analog PLC s7-200 EM 221 16DI(CN)-6ES7221-1BH22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 221 16DI(CN)-6ES7221-1BH22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7221-1BH22-0XA8 Hãng sản xuất EM 221 DI(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp lập trình PLC s7-200 USB/PPI-6ES7901-3DB30-0XA0

Cáp lập trình PLC s7-200 USB/PPI-6ES7901-3DB30-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7901-3DB30-0XA0 Hãng sản xuất USB/PPI Cable : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cáp lập trình PLC s7-200 PC/PPI-6ES7901-3CB30-0XA0

Cáp lập trình PLC s7-200 PC/PPI-6ES7901-3CB30-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7901-3CB30-0XA0 Hãng sản xuất PC/PPI Cable : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ nguồn Sitop-6EP1332-1SH31

Bộ nguồn Sitop-6EP1332-1SH31

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6EP1332-1SH31 Hãng sản xuất Power Supplies : Siemens Xuất xứ: România – RO Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 226(CN) AC-6ES7216-2BD23-0XB8

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 226(CN) AC-6ES7216-2BD23-0XB8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7216-2BD23-0XB8 Hãng sản xuất CPU 226(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 226 DC-6ES7216-2AD23-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 226 DC-6ES7216-2AD23-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7216-2AD23-0XB0 Hãng sản xuất CPU 226 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 226 AC-6ES7216-2BD23-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 226 AC-6ES7216-2BD23-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7216-2BD23-0XB0 Hãng sản xuất CPU 226 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224XP(CN) DC-6ES7214-2AD23-0XB8

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224XP(CN) DC-6ES7214-2AD23-0XB8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7214-2AD23-0XB8 Hãng sản xuất CPU 224XP(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224XP(CN) AC-6ES7214-2BD23-0XB8

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224XP(CN) AC-6ES7214-2BD23-0XB8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7214-2BD23-0XB8 Hãng sản xuất CPU 224XP(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224XP DC-6ES7214-2AD23-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224XP DC-6ES7214-2AD23-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7214-2AD23-0XB0 Hãng sản xuất CPU 224XP : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224XP AC-6ES7214-2BD23-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224XP AC-6ES7214-2BD23-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7214-2BD23-0XB0 Hãng sản xuất CPU 224XP : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224(CN) DC-6ES7214-1AD23-0XB8

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224(CN) DC-6ES7214-1AD23-0XB8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7214-1AD23-0XB8 Hãng sản xuất CPU 224(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224(CN) AC-6ES7214-1BD23-0XB8

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224(CN) AC-6ES7214-1BD23-0XB8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7214-1BD23-0XB8 Hãng sản xuất CPU 224(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224 DC-6ES7214-1AD23-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224 DC-6ES7214-1AD23-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7214-1AD23-0XB0 Hãng sản xuất CPU 224 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224 AC-6ES7214-1BD23-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 224 AC-6ES7214-1BD23-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7214-1BD23-0XB0 Hãng sản xuất CPU 224 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 222(CN) DC-6ES7212-1AB23-0XB8

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 222(CN) DC-6ES7212-1AB23-0XB8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7212-1AB23-0XB8 Hãng sản xuất CPU 222(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 222(CN) AC-6ES7212-1BB23-0XB8

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 222(CN) AC-6ES7212-1BB23-0XB8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7212-1BB23-0XB8 Hãng sản xuất CPU 222(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 222 DC-6ES7212-1AB23-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 222 DC-6ES7212-1AB23-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7212-1AB23-0XB0 Hãng sản xuất CPU 222 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 222 DC-6ES7212-1AB23-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 222 DC-6ES7212-1AB23-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7212-1AB23-0XB0 Hãng sản xuất CPU 222 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 222 AC-6ES7212-1BB23-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 222 AC-6ES7212-1BB23-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7212-1BB23-0XB0 Hãng sản xuất CPU 222 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 221 DC-6ES7211-0AA23-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 221 DC-6ES7211-0AA23-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7211-0AA23-0XB0 Hãng sản xuất CPU 221 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 221 AC-6ES7211-0BA23-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-200 CPU 221 AC-6ES7211-0BA23-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7211-0BA23-0XB0 Hãng sản xuất CPU 221 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu