Bộ nguồn Simatic S7-200

(68 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Call Thẻ nhớ PLC s7-200 64Kb-6ES7291-8GF23-0XA0

Thẻ nhớ PLC s7-200 64Kb-6ES7291-8GF23-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7291-8GF23-0XA0 Hãng sản xuất Battery / EEPROM : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCall Thẻ nhớ PLC s7-200 256Kb-6ES7291-8GH23-0XA0

Thẻ nhớ PLC s7-200 256Kb-6ES7291-8GH23-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7291-8GH23-0XA0 Hãng sản xuất Battery / EEPROM : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCall Pin PLC s7-200-6ES7291-8BA20-0XA0

Pin PLC s7-200-6ES7291-8BA20-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7291-8BA20-0XA0 Hãng sản xuất Battery / EEPROM : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCall Module PROFIBUS PLC s7-200 EM277-6ES7277-0AA22-0XA0

Module PROFIBUS PLC s7-200 EM277-6ES7277-0AA22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7253-1AA22-0XA0 Hãng sản xuất S7-200 Other : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 khác-6ES7253-1AA22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 khác-6ES7253-1AA22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7253-1AA22-0XA0 Hãng sản xuất S7-200 Other : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 khác-6ES7241-1AA22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 khác-6ES7241-1AA22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7241-1AA22-0XA0 Hãng sản xuất S7-200 Other : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 235 4AI/1AO(CN)-6ES7235-0KD22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 235 4AI/1AO(CN)-6ES7235-0KD22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7235-0KD22-0XA8 Hãng sản xuất EM 235 AI/AO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 232 2AO(CN)-6ES7232-0HB22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 232 2AO(CN)-6ES7232-0HB22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7232-0HB22-0XA8 Hãng sản xuất EM 232 AO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI(CN)-6ES7231-7PD22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI(CN)-6ES7231-7PD22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-7PD22-0XA8 Hãng sản xuất EM 231 AI(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI(CN)-6ES7231-0HC22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI(CN)-6ES7231-0HC22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-0HC22-0XA8 Hãng sản xuất EM 231 AI(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 231 2AI(CN)-6ES7231-7PB22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 231 2AI(CN)-6ES7231-7PB22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-7PB22-0XA8 Hãng sản xuất EM 231 AI(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO(CN)-6ES7223-1PH22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO(CN)-6ES7223-1PH22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PH22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO(CN)-6ES7223-1BH22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO(CN)-6ES7223-1BH22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BH22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO(CN)-6ES7223-1HF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO(CN)-6ES7223-1HF22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1HF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO(CN)-6ES7223-1BF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO(CN)-6ES7223-1BF22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 32DI/32DO(CN)-6ES7223-1PM22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 32DI/32DO(CN)-6ES7223-1PM22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PM22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 32DI/32DO(CN)-6ES7223-1BM22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 32DI/32DO(CN)-6ES7223-1BM22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BM22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO(CN)-6ES7223-1PL22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO(CN)-6ES7223-1PL22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PL22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO-6ES7223-1PH22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO-6ES7223-1PH22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PH22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO-6ES7223-1BH22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO-6ES7223-1BH22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BH22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO-6ES7223-1HF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO-6ES7223-1HF22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1HF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO-6ES7223-1BF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO-6ES7223-1BF22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 32 DI/32 DO-6ES7223-1PM22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 32 DI/32 DO-6ES7223-1PM22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PM22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 32 DI/32 DO-6ES7223-1BM22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 32 DI/32 DO-6ES7223-1BM22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BM22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO-6ES7223-1PL22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO-6ES7223-1PL22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PL22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO-6ES7223-1BL22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO-6ES7223-1BL22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BL22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO(CN)-6ES7222-1HF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO(CN)-6ES7222-1HF22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1HF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 222 DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO(CN)-6ES7222-1BF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO(CN)-6ES7222-1BF22-0XA8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1BF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 222 DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1HF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1HF22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1HF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 222 D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1EF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1EF22-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1EF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 222 D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu