Thiết bị điện Selec

(82 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đồng hồ đo - Model MV205 Đồng hồ đo volt

Đồng hồ đo - Model MV205 Đồng hồ đo volt

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo - Model MV205 Đồng hồ đo volt Mã hàng: MV205 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo - Model MFM383C Đồng hồ đo volt

Đồng hồ đo - Model MFM383C Đồng hồ đo volt

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo - Model MFM383C Đồng hồ đo volt Mã hàng: MFM383C Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo - Model MF216 Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo - Model MF216 Đồng hồ đo tần số

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo - Model MF216 Đồng hồ đo tần số Mã hàng: MF216 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo - Model EM306-C Đồng hồ đo năng lượng

Đồng hồ đo - Model EM306-C Đồng hồ đo năng lượng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo - Model EM306-C Đồng hồ đo năng lượng Mã hàng: EM306-C Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo - Model MP214 Đồng hồ đo hệ số cosphi

Đồng hồ đo - Model MP214 Đồng hồ đo hệ số cosphi

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo - Model MP214 Đồng hồ đo hệ số cosphi Mã hàng: MP214 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo - Model MA202 Đồng hồ đo Ampe

Đồng hồ đo - Model MA202 Đồng hồ đo Ampe

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo - Model MA202 Đồng hồ đo Ampe Mã hàng: MA202 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo - Model RS 485 Đồng hồ đo AC

Đồng hồ đo - Model RS 485 Đồng hồ đo AC

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo - Model RS 485 Đồng hồ đo AC Mã hàng: RS 485 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo - Model EN-VIEW Phần mềm giám sát năng lượng

Đồng hồ đo - Model EN-VIEW Phần mềm giám sát năng lượng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo - Model EN-VIEW Phần mềm giám sát năng lượng Mã hàng: EN-VIEW Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển nhiệt độ - Model PIC101VI-T230

Điều khiển nhiệt độ - Model PIC101VI-T230

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển nhiệt độ - Model PIC101VI-T230 Mã hàng: PIC101VI-T230 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển nhiệt độ - Model PIC101A-T230

Điều khiển nhiệt độ - Model PIC101A-T230

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển nhiệt độ - Model PIC101A-T230 Mã hàng: PIC101A-T230 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển nhiệt độ - Model TC303

Điều khiển nhiệt độ - Model TC303

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển nhiệt độ - Model TC303 Mã hàng: TC303 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển nhiệt độ - Model TC344AX

Điều khiển nhiệt độ - Model TC344AX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển nhiệt độ - Model TC344AX Mã hàng: TC344AX Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển nhiệt độ - Model TC244AX

Điều khiển nhiệt độ - Model TC244AX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển nhiệt độ - Model TC244AX Mã hàng: TC244AX Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Điều khiển nhiệt độ - Model TC203AX

Điều khiển nhiệt độ - Model TC203AX

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Điều khiển nhiệt độ - Model TC203AX Mã hàng: TC203AX Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ - Model CBCT-70

Rơ le bảo vệ - Model CBCT-70

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ - Model CBCT-70 Mã hàng: CBCT-70 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ - Model CBCT-35

Rơ le bảo vệ - Model CBCT-35

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ - Model CBCT-35 Mã hàng: CBCT-35 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ - Model CBCT-120

Rơ le bảo vệ - Model CBCT-120

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ - Model CBCT-120 Mã hàng: CBCT-120 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ - Model 900VPR-3 Bảo vệ điện áp

Rơ le bảo vệ - Model 900VPR-3 Bảo vệ điện áp

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ - Model 900VPR-3 Bảo vệ điện áp Mã hàng: 900VPR-3 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ - Model 900VPR-2 Bảo vệ điện áp

Rơ le bảo vệ - Model 900VPR-2 Bảo vệ điện áp

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ - Model 900VPR-2 Bảo vệ điện áp Mã hàng: 900VPR-2 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ định thời gian - Model 800XC

Bộ định thời gian - Model 800XC

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ định thời gian - Model 800XC Mã hàng: 800XC Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ định thời gian - Model 800SD-2

Bộ định thời gian - Model 800SD-2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ định thời gian - Model 800SD-2 Mã hàng: 800SD-2 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ định thời gian - Model 800 SQ-A

Bộ định thời gian - Model 800 SQ-A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ định thời gian - Model 800 SQ-A Mã hàng: 800 SQ-A Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ định thời gian - Model 800 POD

Bộ định thời gian - Model 800 POD

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ định thời gian - Model 800 POD Mã hàng: 800 POD Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ định thời gian - Model 642SQ

Bộ định thời gian - Model 642SQ

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ định thời gian - Model 642SQ Mã hàng: 642SQ Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ định thời gian - Model 600U

Bộ định thời gian - Model 600U

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ định thời gian - Model 600U Mã hàng: 600U Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ định thời gian - Model 600ST-240

Bộ định thời gian - Model 600ST-240

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ định thời gian - Model 600ST-240 Mã hàng: 600ST-240 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ định thời gian - Model 600ST-24

Bộ định thời gian - Model 600ST-24

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ định thời gian - Model 600ST-24 Mã hàng: 600ST-24 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ định thời gian - Model 600ST-200

Bộ định thời gian - Model 600ST-200

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ định thời gian - Model 600ST-200 Mã hàng: 600ST-200 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ định thời gian - Model 600SD-2-230

Bộ định thời gian - Model 600SD-2-230

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ định thời gian - Model 600SD-2-230 Mã hàng: 600SD-2-230 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ định thời gian - Model 600SD-2-110

Bộ định thời gian - Model 600SD-2-110

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ định thời gian - Model 600SD-2-110 Mã hàng: 600SD-2-110 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ định thời gian - Model 600DT

Bộ định thời gian - Model 600DT

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ định thời gian - Model 600DT Mã hàng: 600DT Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng - Model TT412

Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng - Model TT412

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng - Model TT412 Mã hàng: TT412 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo - Model MFM383 Đồng hồ tủ điện đa năng

Đồng hồ đo - Model MFM383 Đồng hồ tủ điện đa năng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo - Model MFM383 Đồng hồ tủ điện đa năng Mã hàng: MFM383 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo - Model MFM309 Đồng hồ tủ điện đa năng

Đồng hồ đo - Model MFM309 Đồng hồ tủ điện đa năng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo - Model MFM309 Đồng hồ tủ điện đa năng Mã hàng: MFM309 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo - Model VAF36 Đồng hồ tủ điện đa năng

Đồng hồ đo - Model VAF36 Đồng hồ tủ điện đa năng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo - Model VAF36 Đồng hồ tủ điện đa năng Mã hàng: VAF36 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đồng hồ đo - Model EM306 Đồng hồ tủ điện đo điện năng

Đồng hồ đo - Model EM306 Đồng hồ tủ điện đo điện năng

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đồng hồ đo - Model EM306 Đồng hồ tủ điện đo điện năng Mã hàng: EM306 Hãng sản xuất: Selec Xuất xứ: Ấn Độ Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu