Rơ-le Chint

(25 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Rơ le trung gian 3 & 5A chân dẹt nhỏ - Model JZX-22FD/4Z

Rơ le trung gian 3 & 5A chân dẹt nhỏ - Model JZX-22FD/4Z

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le trung gian 3 & 5A chân dẹt nhỏ - Model JZX-22FD/4Z Mã hàng: JZX-22FD/4Z Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le trung gian 3 & 5A chân dẹt nhỏ - Model JZX-22FD/2Z

Rơ le trung gian 3 & 5A chân dẹt nhỏ - Model JZX-22FD/2Z

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le trung gian 3 & 5A chân dẹt nhỏ - Model JZX-22FD/2Z Mã hàng: JZX-22FD/2Z Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le trung gian 10A chân tròn - Model JQX 10F 3Z

Rơ le trung gian 10A chân tròn - Model JQX 10F 3Z

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le trung gian 10A chân tròn - Model JQX 10F 3Z Mã hàng: JQX 10F 3Z Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le trung gian 10A chân tròn - Model JQX 10F 2Z

Rơ le trung gian 10A chân tròn - Model JQX 10F 2Z

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le trung gian 10A chân tròn - Model JQX 10F 2Z Mã hàng: JQX 10F 2Z Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le trung gian 10A chân dẹt lớn - Model JQX-13F/2Z

Rơ le trung gian 10A chân dẹt lớn - Model JQX-13F/2Z

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le trung gian 10A chân dẹt lớn - Model JQX-13F/2Z Mã hàng: JQX-13F/2Z Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le thời gian - Model JSZ3Y

Rơ le thời gian - Model JSZ3Y

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le thời gian - Model JSZ3Y Mã hàng: JSZ3Y Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le thời gian - Model JSZ3F

Rơ le thời gian - Model JSZ3F

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le thời gian - Model JSZ3F Mã hàng: JSZ3F Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le thời gian - Model JSZ3A

Rơ le thời gian - Model JSZ3A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le thời gian - Model JSZ3A Mã hàng: JSZ3A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le thời gian - Model JSS48A-S

Rơ le thời gian - Model JSS48A-S

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le thời gian - Model JSS48A-S Mã hàng: JSS48A-S Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le thời gian - Model JSS48A-2Z

Rơ le thời gian - Model JSS48A-2Z

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le thời gian - Model JSS48A-2Z Mã hàng: JSS48A-2Z Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le điện tử thời gian thực - Model KG316T

Rơ le điện tử thời gian thực - Model KG316T

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le điện tử thời gian thực - Model KG316T Mã hàng: KG316T Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model XJ3-G

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model XJ3-G

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model XJ3-G Mã hàng: XJ3-G Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model XJ3-D

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model XJ3-D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model XJ3-D Mã hàng: XJ3-D Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model NJYB3-8 AC380V (mini type)

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model NJYB3-8 AC380V (mini type)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model NJYB3-8 AC380V (mini type) Mã hàng: NJYB3-8 AC380V (mini type) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model NJYB3-11 AC220V (mini type)

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model NJYB3-11 AC220V (mini type)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ pha & điện áp - Model NJYB3-11 AC220V (mini type) Mã hàng: NJYB3-11 AC220V (mini type) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ động cơ - Model NJBK7-50M (1A-5A for motor 0.5- 2.5kW)

Rơ le bảo vệ động cơ - Model NJBK7-50M (1A-5A for motor 0.5- 2.5kW)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ động cơ - Model NJBK7-50M (1A-5A for motor 0.5-2.5kW) Mã hàng: NJBK7-50M (1A-5A for motor 0.5-2.5kW) Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ động cơ - Model JD-5/5-20-80

Rơ le bảo vệ động cơ - Model JD-5/5-20-80

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ động cơ - Model JD-5/5-20-80 Mã hàng: JD-5/5-20-80 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rơ le bảo vệ động cơ - Model JD-5/200 (for Motor 40-100kW)

Rơ le bảo vệ động cơ - Model JD-5/200 (for Motor 40-100kW)

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Rơ le bảo vệ động cơ - Model JD-5/200 (for Motor 40-100kW) Mã hàng: JD-5/200 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đế rơ le trung gian - Model CZY14B

Đế rơ le trung gian - Model CZY14B

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đế rơ le trung gian - Model CZY14B Mã hàng: CZY14B Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đế rơ le trung gian - Model CZY08B-01

Đế rơ le trung gian - Model CZY08B-01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đế rơ le trung gian - Model CZY08B-01 Mã hàng: CZY08B-01 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đế rơ le trung gian - Model CZT08A-02

Đế rơ le trung gian - Model CZT08A-02

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đế rơ le trung gian - Model CZT08A-02 Mã hàng: CZT08A-02 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đế rơ le trung gian - Model CZF11A

Đế rơ le trung gian - Model CZF11A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đế rơ le trung gian - Model CZF11A Mã hàng: CZF11A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đế rơ le trung gian - Model CZF08A

Đế rơ le trung gian - Model CZF08A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đế rơ le trung gian - Model CZF08A Mã hàng: CZF08A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đế rơ le thời gian - Model CZS08X-E

Đế rơ le thời gian - Model CZS08X-E

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đế rơ le thời gian - Model CZS08X-E Mã hàng: CZS08X-E Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đế rơ le thời gian - Model CZS08C

Đế rơ le thời gian - Model CZS08C

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đế rơ le thời gian - Model CZS08C Mã hàng: CZS08C Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu