Thiết bị điện Hanyoung

(380 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC7-P62NA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC7-P62NA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC7-P62NA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 2 mức cài đặt

Kích thước: 72x72mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC7-P62CA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC7-P62CA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC7-P62CA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 2 mức cài đặt, RS485

Kích thước: 72x72mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC7-P61NA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC7-P61NA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC7-P61NA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 1 mức cài đặt

Kích thước: 72x72mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC7-P61CA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC7-P61CA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC7-P61CA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 1 mức cài đặt, RS485

Kích thước: 72x72mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC6-P62NA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC6-P62NA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC6-P62NA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 2 mức cài đặt

Kích thước: 72x36mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC6-P62CA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC6-P62CA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC6-P62CA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 2 mức cài đặt, RS485

Kích thước: 72x36mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC6-P61NA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC6-P61NA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC6-P61NA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 1 mức cài đặt

Kích thước: 72x36mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC6-P61CA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC6-P61CA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC6-P61CA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 1 mức cài đặt, RS485

Kích thước: 72x36mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC4-P62NA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC4-P62NA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC4-P62NA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 2 mức cài đặt

Kích thước: 48x48mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC4-P62CA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC4-P62CA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC4-P62CA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 2 mức cài đặt, RS485

Kích thước: 48x48mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC4-P61NA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC4-P61NA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC4-P61NA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 1 mức cài đặt

Kích thước: 48x48mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC4-P61CA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC4-P61CA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC4-P61CA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 1 mức cài đặt, RS485

Kích thước: 48x48mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model LC4-P42NA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model LC4-P42NA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số của Hanyoung

Mã hàng: LC4-P42NA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 4 số, 2 mức cài đặt

Kích thước: 48x48mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model LC4-P42CA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model LC4-P42CA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số của Hanyoung

Mã hàng: LC4-P42CA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 4 số, 2 mức cài đặt, RS485

Kích thước: 48x48mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model LC4-P41NA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model LC4-P41NA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số của Hanyoung

Mã hàng: LC4-P41NA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 4 số, 1 mức cài đặt

Kích thước: 48x48mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model LC4-P41CA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model LC4-P41CA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số của Hanyoung

Mã hàng: LC4-P41CA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 4 số, 1 mức cài đặt, RS485

Kích thước: 48x48mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC3-P62NA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC3-P62NA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC3-P62NA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 2 mức cài đặt

Kích thước: 96x48mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC3-P62CA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC3-P62CA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC3-P62CA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 2 mức cài đặt, RS485

Kích thước: 96x48mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC3-P61NA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC3-P61NA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC3-P61NA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 1 mức cài đặt

Kích thước: 96x48mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC3-P61CA

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model LC3-P61CA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: LC3-P61CA

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 1 mức cài đặt, RS485

Kích thước: 96x48mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model GF7-P62N

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model GF7-P62N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: GF7-P62N

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 2 mức cài đặt

Kích thước: 72x72mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model GF7-P62E

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model GF7-P62E

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: GF7-P62E

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 2 mức cài đặt, hỗ trợ Pre-scale

Kích thước: 72x72mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model GF7-P61N

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model GF7-P61N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: GF7-P61N

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 1 mức cài đặt

Kích thước: 72x72mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model GF7-P61E

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số Hanyoung - Model GF7-P61E

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 6 số của Hanyoung

Mã hàng: GF7-P61E

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 6 số, 1 mức cài đặt, hỗ trợ Pre-scale

Kích thước: 72x72mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model GF7-P42N

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model GF7-P42N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số của Hanyoung

Mã hàng: GF7-P42N

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 4 số, 2 mức cài đặt

Kích thước: 72x72mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model GF7-P42E

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model GF7-P42E

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số của Hanyoung

Mã hàng: GF7-P42E

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 4 số, 2 mức cài đặt, hỗ trợ Pre-scale

Kích thước: 72x72mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model GF7-P41N

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model GF7-P41N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số của Hanyoung

Mã hàng: GF7-P41N

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 4 số, 1 mức cài đặt

Kích thước: 72x72mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model GF7-P41E

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model GF7-P41E

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số của Hanyoung

Mã hàng: GF7-P41E

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: 4 số, 1 mức cài đặt, hỗ trợ Pre-scale

Kích thước: 72x72mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PPMR06

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PPMR06

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF4-PPMR06

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-200 độ C

Kích thước: 96x96mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model GF4-T40N

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model GF4-T40N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số của Hanyoung

Mã hàng: GF4-T40N

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Chỉ đếm, 4 số

Kích thước: 48x48mm

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model GF4-P41N

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số Hanyoung - Model GF4-P41N

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ đếm, Bộ định thời Hanyoung 4 số của Hanyoung

Mã hàng: GF4-P41N

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Đếm theo SV, 4 số

Kích thước: 48x48mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PPMR07

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PPMR07

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF4-PPMR07

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-400 độ C

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PKMR06

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PKMR06

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF4-PKMR06

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-400 độ C

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PKMR07

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF4-PKMR07

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF4-PKMR07

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: K. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-1200 độ C

Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF2-PPMNR07

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF2-PPMNR07

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF2-PPMNR07

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-400 độ C

Kích thước: 72x72mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF2-PPMNR06

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung - Model DF2-PPMNR06

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ điều khiển nhiệt độ Analog của Hanyoung

Mã hàng: DF2-PPMNR06

Hãng sản xuất: Hanyoung

Chức năng chính: Điều khiển Tỉ lệ ǁ Ngõ vào: PT100. Ngõ ra: Relay. ĐK nóng 0-200 độ C

Kích thước: 72x72mm

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu