Tụ bù

(18 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Tụ bù BSMJ0.45-60-3 60kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-60-3 60kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-60-3 60kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-60-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-55-3 55kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-55-3 55kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-55-3 55kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-55-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-50-3 50kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-50-3 50kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-50-3 50kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-50-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-45-3 45kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-45-3 45kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-45-3 45kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-45-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-40-3 40kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-40-3 40kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-40-3 40kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-40-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-35-3 35kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-35-3 35kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-35-3 35kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-35-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-30-3 30kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-30-3 30kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-30-3 30kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-30-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-28-3 28kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-28-3 28kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-28-3 28kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-28-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-25-3 25kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-25-3 25kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-25-3 25kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-25-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-24-3 24kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-24-3 24kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-24-3 24kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-24-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-22-3 22kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-22-3 22kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-22-3 22kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-22-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-20-3 20kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-20-3 20kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-20-3 20kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-20-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-18-3 18kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-18-3 18kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-18-3 18kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-18-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-16-3 16kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-16-3 16kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-16-3 16kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-16-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-15-3 15kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-15-3 15kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-15-3 15kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-15-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-14-3 14kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-14-3 14kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-14-3 14kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-14-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-12-3 12kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-12-3 12kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-12-3 12kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-12-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù BSMJ0.45-10-3 10kvar 3P 450V

Tụ bù BSMJ0.45-10-3 10kvar 3P 450V

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tụ bù BSMJ0.45-10-3 10kvar 3P 450V Mã hàng: BSMJ0.45-10-3 Số cực: 3P Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60831-996, GB/T 12747-2004 Điện áp 0,45Kv Công xuất từ: 1Kvar đến 60 Kvar Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu