Công tắc ổ cắm dòng Wide

(90 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Công tắc B, 1 chiều - Model WEV5001-7SW

Công tắc B, 1 chiều - Model WEV5001-7SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc B, 1 chiều - Model WEV5001-7SW Mã hàng: WEV5001-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc C, 2 chiều - Model WEV5002-7SW

Công tắc C, 2 chiều - Model WEV5002-7SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc C, 2 chiều - Model WEV5002-7SW Mã hàng: WEV5002-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc B, 1 chiều - Model WN11017WSW

Công tắc B, 1 chiều - Model WN11017WSW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc B, 1 chiều - Model WN11017WSW Mã hàng: WN11017WSW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc D, 2 tiếp điểm - Model WEG5003KSW

Công tắc D, 2 tiếp điểm - Model WEG5003KSW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc D, 2 tiếp điểm - Model WEG5003KSW Mã hàng: WEG5003KSW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc C, 2 chiều - Model WEV5002SW

Công tắc C, 2 chiều - Model WEV5002SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc C, 2 chiều - Model WEV5002SW Mã hàng: WEV5002SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc E, đảo chiều - Model WEG5004KSW

Công tắc E, đảo chiều - Model WEG5004KSW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc E, đảo chiều - Model WEG5004KSW Mã hàng: WEG5004KSW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG5151-51SWK

Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG5151-51SWK

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG5151-51SWK Mã hàng: WEG5151-51SWK Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG5152-51SWK

Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG5152-51SWK

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG5152-51SWK Mã hàng: WEG5152-51SWK Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG51517SW

Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG51517SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG51517SW Mã hàng: WEG51517SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG51527SW

Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG51527SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG51527SW Mã hàng: WEG51527SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm - Model WEV5033-7SW

Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm - Model WEV5033-7SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm - Model WEV5033-7SW Mã hàng: WEV5033-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm - Model WEV5033-7

Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm - Model WEV5033-7

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm - Model WEV5033-7 Mã hàng: WEV5033-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi ON - Model WEG5141

Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi ON - Model WEG5141

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi ON - Model WEG5141 Mã hàng: WEG5141 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm đơn có màn che - Model WEV1081SW

Ổ cắm đơn có màn che - Model WEV1081SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm đơn có màn che - Model WEV1081SW Mã hàng: WEV1081SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm đơn có màn che - Model WEV1081-7SW

Ổ cắm đơn có màn che - Model WEV1081-7SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm đơn có màn che - Model WEV1081-7SW Mã hàng: WEV1081-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất - Model WEV1181SW

Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất - Model WEV1181SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất - Model WEV1181SW Mã hàng: WEV1181SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất - Model WEV1181-7SW

Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất - Model WEV1181-7SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất - Model WEV1181-7SW Mã hàng: WEV1181-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất - Model WEV1582SW

Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất - Model WEV1582SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất - Model WEV1582SW Mã hàng: WEV1582SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất - Model WEV1582-7SW

Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất - Model WEV1582-7SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất - Model WEV1582-7SW Mã hàng: WEV1582-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm đơn không màn che - Model WEV1091SW

Ổ cắm đơn không màn che - Model WEV1091SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm đơn không màn che - Model WEV1091SW Mã hàng: WEV1091SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm anten TiVi - Model WEV2501SW

Ổ cắm anten TiVi - Model WEV2501SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm anten TiVi - Model WEV2501SW Mã hàng: WEV2501SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm anten TiVi - Model WEG2501SW

Ổ cắm anten TiVi - Model WEG2501SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm anten TiVi - Model WEG2501SW Mã hàng: WEG2501SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEG2364SW

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEG2364SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEG2364SW Mã hàng: WEG2364SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEV2364SW

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEV2364SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEV2364SW Mã hàng: WEV2364SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm Data CAT5 - Model WEG2488SW

Ổ cắm Data CAT5 - Model WEG2488SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm Data CAT5 - Model WEG2488SW Mã hàng: WEG2488SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm Data CAT5 - Model WEV2488SW

Ổ cắm Data CAT5 - Model WEV2488SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm Data CAT5 - Model WEV2488SW Mã hàng: WEV2488SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm Data CAT6 - Model WEG24886SW

Ổ cắm Data CAT6 - Model WEG24886SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm Data CAT6 - Model WEG24886SW Mã hàng: WEG24886SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm Data CAT6 - Model WEV24886SW

Ổ cắm Data CAT6 - Model WEV24886SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm Data CAT6 - Model WEV24886SW Mã hàng: WEV24886SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ổ cắm đa năng chuẩn A - Model WEGP1041SW-1

Bộ ổ cắm đa năng chuẩn A - Model WEGP1041SW-1

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ổ cắm đa năng chuẩn A - Model WEGP1041SW-1 Mã hàng: WEGP1041SW-1 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ ổ cắm đa năng chuẩn A - Model WEGP1041W-1

Bộ ổ cắm đa năng chuẩn A - Model WEGP1041W-1

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ ổ cắm đa năng chuẩn A - Model WEGP1041W-1 Mã hàng: WEGP1041W-1 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp) - Model WEG1001SW

Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp) - Model WEG1001SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp) - Model WEG1001SW Mã hàng: WEG1001SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm tròn) - Model WEG1090SW

Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm tròn) - Model WEG1090SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm tròn) - Model WEG1090SW Mã hàng: WEG1090SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút trống - Model WEG3020SW

Nút trống - Model WEG3020SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút trống - Model WEG3020SW Mã hàng: WEG3020SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm - Model WEG3023SW

Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm - Model WEG3023SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm - Model WEG3023SW Mã hàng: WEG3023SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEV68010SW

Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEV68010SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEV68010SW Mã hàng: WEV68010SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEV68020SW

Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEV68020SW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEV68020SW Mã hàng: WEV68020SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu