Nút nhấn, công tắc và phụ kiện Chint

(31 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Nút nhấn không đèn fi 22 - Model NP2-EA31/EA42/EA51

Nút nhấn không đèn fi 22 - Model NP2-EA31/EA42/EA51

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn không đèn fi 22 - Model NP2-EA31/EA42/EA51 Mã hàng: NP2-EA31/EA42/EA51 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút nhấn không đèn fi 22 - Model NP2-EA

Nút nhấn không đèn fi 22 - Model NP2-EA

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn không đèn fi 22 - Model NP2-EA Mã hàng: NP2-EA Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút nhấn kép ON-OFF fi 22 - Model NP2-EL8325

Nút nhấn kép ON-OFF fi 22 - Model NP2-EL8325

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn kép ON-OFF fi 22 - Model NP2-EL8325 Mã hàng: NP2-EL8325 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút nhấn dừng khẩn cấp fi 22 màu xanh - Model NP2-EC31

Nút nhấn dừng khẩn cấp fi 22 màu xanh - Model NP2-EC31

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn dừng khẩn cấp fi 22 màu xanh - Model NP2-EC31 Mã hàng: NP2-EC31 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút nhấn dừng khẩn cấp fi 22 - Model NP2-ES542

Nút nhấn dừng khẩn cấp fi 22 - Model NP2-ES542

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn dừng khẩn cấp fi 22 - Model NP2-ES542 Mã hàng: NP2-ES542 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút nhấn có đèn fi 22 - Model NP2-EW3361/3462/3561

Nút nhấn có đèn fi 22 - Model NP2-EW3361/3462/3561

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn có đèn fi 22 - Model NP2-EW3361/3462/3561 Mã hàng: NP2-EW3361/3462/3561 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút nhấn có đèn fi 22 - Model NP2-EW

Nút nhấn có đèn fi 22 - Model NP2-EW

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút nhấn có đèn fi 22 - Model NP2-EW Mã hàng: NP2-EW Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-4K

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-4K

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-4K Mã hàng: NP3-4K Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-3K

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-3K

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-3K Mã hàng: NP3-3K Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-3

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-3

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-3 Mã hàng: NP3-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2K

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2K

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2K Mã hàng: NP3-2K Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2A

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2A Mã hàng: NP3-2A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-2 Mã hàng: NP3-2 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1K

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1K

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1K Mã hàng: NP3-1K Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1A

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1A Mã hàng: NP3-1A Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Nút bấm điều khiển cầu trục cầu trục - Model NP3-1 Mã hàng: NP3-1 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Hộp 3 lỗ fi 22 chống thấm nước IP65 - Model NP2-B03

Hộp 3 lỗ fi 22 chống thấm nước IP65 - Model NP2-B03

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Hộp 3 lỗ fi 22 chống thấm nước IP65 - Model NP2-B03 Mã hàng: NP2-B03 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Hộp 2 lỗ fi 22 chống thấm nước IP65 - Model NP2-B02

Hộp 2 lỗ fi 22 chống thấm nước IP65 - Model NP2-B02

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Hộp 2 lỗ fi 22 chống thấm nước IP65 - Model NP2-B02 Mã hàng: NP2-B02 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Hộp 1 lỗ fi 22 chống thấm nước IP65 - Model NP2-B01

Hộp 1 lỗ fi 22 chống thấm nước IP65 - Model NP2-B01

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Hộp 1 lỗ fi 22 chống thấm nước IP65 - Model NP2-B01 Mã hàng: NP2-B01 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Đèn báo pha fi 22 - Model ND16-22C/2

Đèn báo pha fi 22 - Model ND16-22C/2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Đèn báo pha fi 22 - Model ND16-22C/2 Mã hàng: ND16-22C/2 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc xoay chuyển mạch 3 vị trí - Model NP2-EJ33/ED33

Công tắc xoay chuyển mạch 3 vị trí - Model NP2-EJ33/ED33

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc xoay chuyển mạch 3 vị trí - Model NP2-EJ33/ED33 Mã hàng: NP2-EJ33/ED33 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc xoay chuyển mạch 2 vị trí - Model NP2-EJ21/ED21

Công tắc xoay chuyển mạch 2 vị trí - Model NP2-EJ21/ED21

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc xoay chuyển mạch 2 vị trí - Model NP2-EJ21/ED21 Mã hàng: NP2-EJ21/ED21 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc máy tiện - Model HY2-8

Công tắc máy tiện - Model HY2-8

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc máy tiện - Model HY2-8 Mã hàng: HY2-8 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc máy tiện - Model HY2-20

Công tắc máy tiện - Model HY2-20

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc máy tiện - Model HY2-20 Mã hàng: HY2-20 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model YBLX-ME-N/E/D

Công tắc hành trình - Model YBLX-ME-N/E/D

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model YBLX-ME-N/E/D Mã hàng: YBLX-ME-N/E/D Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model YBLX-ME-5/11G2

Công tắc hành trình - Model YBLX-ME-5/11G2

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model YBLX-ME-5/11G2 Mã hàng: YBLX-ME-5/11G2 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model YBLX-ME-5/11G1

Công tắc hành trình - Model YBLX-ME-5/11G1

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model YBLX-ME-5/11G1 Mã hàng: YBLX-ME-5/11G1 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model YBLX-ME/8111

Công tắc hành trình - Model YBLX-ME/8111

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model YBLX-ME/8111 Mã hàng: YBLX-ME/8111 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model YBLX-ME/8108

Công tắc hành trình - Model YBLX-ME/8108

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model YBLX-ME/8108 Mã hàng: YBLX-ME/8108 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Công tắc hành trình - Model YBLX-ME/8104

Công tắc hành trình - Model YBLX-ME/8104

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Công tắc hành trình - Model YBLX-ME/8104 Mã hàng: YBLX-ME/8104 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Cầu chì - Model RT28-32

Cầu chì - Model RT28-32

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu chì - Model RT28-32 Mã hàng: RT28-32 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu