Cầu dao tự động dạng khối ( MCCB MB)

(46 sản phẩm)
Sắp xếp theo
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 8A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 8A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 8A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 8A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 7.1A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 7.1A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 7.1A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 7.1A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 5A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 5A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 5A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 5A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 4A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 4A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 4A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 4A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 45A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 45A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 45A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 45A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 40A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 40A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 40A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 40A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 32A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 32A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 32A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 32A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 25A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 25A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 25A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 25A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 16A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 16A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 16A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 16A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 12A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 12A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 12A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 12A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 10A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 10A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 10A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 10A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 8A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 8A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 8A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:8A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 7.1A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 7.1A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 7.1A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:7.1A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 5A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 5A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 5A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:5A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 4A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 4A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 4A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:4A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 45A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 45A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 45A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:45A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 40A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 40A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 40A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:40A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 32A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 32A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 32A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:32A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 25A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 25A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 25A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:25A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 16A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 16A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 16A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:16A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 12A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 12A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 12A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:12A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 10A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 10A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 10A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:10A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 8A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 8A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF32-SV 3P 8A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:8A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 7.1A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 7.1A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF32-SV 3P 7.1A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:7.1A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 5A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 5A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF32-SV 3P 5A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:5A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 4A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 4A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF32-SV 3P 4A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:4A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 32A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 32A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF32-SV 3P 32A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:32A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 25A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 25A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF32-SV 3P 25A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:25A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 16A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 16A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF32-SV 3P 16A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:16A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 12A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 12A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF32-SV 3P 12A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:12A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 10A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF32-SV 3P 10A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF32-SV 3P 10A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:10A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 225A 36kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 225A 36kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF250-SV 3P 225A 36kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 225A Dòng cắt ngắn mạch: 36kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 200A 36kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 200A 36kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF250-SV 3P 200A 36kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 200A Dòng cắt ngắn mạch: 36kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 175A 36kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 175A 36kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF250-SV 3P 175A 36kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 175A Dòng cắt ngắn mạch: 36kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 150A 36kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 150A 36kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF250-SV 3P 150A 36kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 150A Dòng cắt ngắn mạch: 36kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 125A 36kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 125A 36kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF250-SV 3P 125A 36kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 125A Dòng cắt ngắn mạch: 36kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 90A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 90A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 90A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 90A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 71A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 71A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 71A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 71A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 63A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 63A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 63A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 63A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 45A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 45A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 45A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 45A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 40A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 40A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 40A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 40A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 32A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 32A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 32A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 32A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 25A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 25A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 25A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 25A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 16A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 16A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 16A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 16A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 12.5A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 12.5A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 12.5A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 12.5A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 100A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 100A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 100A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 100A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu