Cầu dao tự động dạng khối ( MCCB MB)

(46 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Call MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 225A 36kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 225A 36kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF250-SV 3P 225A 36kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 225A Dòng cắt ngắn mạch: 36kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 175A 36kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 175A 36kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF250-SV 3P 175A 36kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 175A Dòng cắt ngắn mạch: 36kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 150A 36kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 150A 36kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF250-SV 3P 150A 36kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 150A Dòng cắt ngắn mạch: 36kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 125A 36kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 125A 36kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF250-SV 3P 125A 36kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 125A Dòng cắt ngắn mạch: 36kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 200A 36kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF250-SV 3P 200A 36kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF250-SV 3P 200A 36kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 200A Dòng cắt ngắn mạch: 36kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 100A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 100A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 100A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 100A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 90A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 90A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 90A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 90A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 71A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 71A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 71A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 71A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 63A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 63A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 63A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 63A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 45A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 45A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 45A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 45A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 40A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 40A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 40A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 40A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 32A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 32A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 32A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 32A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 25A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 25A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 25A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 25A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 16A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 16A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 16A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 16A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 12.5A 30kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF125-SV 3P 12.5A 30kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF125-SV 3P 12.5A 30kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 12.5A Dòng cắt ngắn mạch: 30kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 45A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 45A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 45A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 45A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 40A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 40A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 40A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 40A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 32A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 32A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 32A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 32A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 25A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 25A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 25A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 25A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 16A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 16A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 16A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 16A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 12A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 12A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 12A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 12A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 10A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 10A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 10A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 10A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 8A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 8A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 8A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 8A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 7.1A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 7.1A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 7.1A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 7.1A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 5A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 5A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 5A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 5A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 4A 7.5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-SV 3P 4A 7.5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-SV 3P 4A 7.5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức: 4A Dòng cắt ngắn mạch: 7.5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 7.1A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 7.1A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 7.1A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:7.1A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 5A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 5A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 5A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:5A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 4A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 4A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 4A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:4A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

CallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCallCall MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 45A 5kA MB MITSUBISHI

MCCB - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ NF63-CV 3P 45A 5kA MB MITSUBISHI

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: NF63-CV 3P 45A 5kA MB Số cực: 3P Dòng định mức:45A Dòng cắt ngắn mạch: 5kA Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 Dòng định mức In tới 225A Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu