Bộ nguồn Simatic S7-1500

(27 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Mounting Rail PLC s7-1500-6ES7590-1AJ30-0AA0

Mounting Rail PLC s7-1500-6ES7590-1AJ30-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7590-1AJ30-0AA0 Hãng sản xuất Mounting Rail : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mounting Rail PLC s7-1500-6ES7590-1AF30-0AA0

Mounting Rail PLC s7-1500-6ES7590-1AF30-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7590-1AF30-0AA0 Hãng sản xuất Mounting Rail : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mounting Rail PLC s7-1500-6ES7590-1AE80-0AA0

Mounting Rail PLC s7-1500-6ES7590-1AE80-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7590-1AE80-0AA0 Hãng sản xuất Mounting Rail : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Mounting Rail PLC s7-1500-6ES7590-1AB60-0AA0

Mounting Rail PLC s7-1500-6ES7590-1AB60-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7590-1AB60-0AA0 Hãng sản xuất Mounting Rail : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module truyền thông PLC s7-1500-6GK7543-1AX00-0XE0

Module truyền thông PLC s7-1500-6GK7543-1AX00-0XE0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6GK7543-1AX00-0XE0 Hãng sản xuất CP 1543-1 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module truyền thông PLC s7-1500-6GK7542-5DX00-0XE0

Module truyền thông PLC s7-1500-6GK7542-5DX00-0XE0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6GK7542-5DX00-0XE0 Hãng sản xuất CM 1542-5 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module truyền thông PLC s7-1500-6ES7550-1AA00-0AB0

Module truyền thông PLC s7-1500-6ES7550-1AA00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7550-1AA00-0AB0 Hãng sản xuất Communication : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module truyền thông PLC s7-1500-6ES7541-1AB00-0AB0

Module truyền thông PLC s7-1500-6ES7541-1AB00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7541-1AB00-0AB0 Hãng sản xuất CM PTP RS422/485 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1500 SM 532 AO-6ES7532-5HF00-0AB0

Module PLC s7-1500 SM 532 AO-6ES7532-5HF00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7532-5HF00-0AB0 Hãng sản xuất SM 532 AO : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1500 SM 532 AO-6ES7532-5HD00-0AB0

Module PLC s7-1500 SM 532 AO-6ES7532-5HD00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7532-5HD00-0AB0 Hãng sản xuất SM 532 AO : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1500 SM 531 AI-6ES7531-7NF10-0AB0

Module PLC s7-1500 SM 531 AI-6ES7531-7NF10-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7531-7NF10-0AB0 Hãng sản xuất SM 531 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1500 SM 531 AI-6ES7531-7KF00-0AB0

Module PLC s7-1500 SM 531 AI-6ES7531-7KF00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7531-7KF00-0AB0 Hãng sản xuất SM 531 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1500 SM 522 DO-6ES7522-5HF00-0AB0

Module PLC s7-1500 SM 522 DO-6ES7522-5HF00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7522-5HF00-0AB0 Hãng sản xuất SM 522 DO : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1500 SM 522 DO-6ES7522-5FF00-0AB0

Module PLC s7-1500 SM 522 DO-6ES7522-5FF00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7522-5FF00-0AB0 Hãng sản xuất SM 522 DO : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1500 SM 522 DO-6ES7522-1BL00-0AB0

Module PLC s7-1500 SM 522 DO-6ES7522-1BL00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7522-1BL00-0AB0 Hãng sản xuất SM 522 DO : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1500 SM 522 DO-6ES7522-1BH00-0AB0

Module PLC s7-1500 SM 522 DO-6ES7522-1BH00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7522-1BH00-0AB0 Hãng sản xuất SM 522 DO : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1500 SM 522 DO-6ES7522-1BF00-0AB0

Module PLC s7-1500 SM 522 DO-6ES7522-1BF00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7522-1BF00-0AB0 Hãng sản xuất SM 522 DO : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1500 SM 522 DO-6ES7521-1BL00-0AB0

Module PLC s7-1500 SM 522 DO-6ES7521-1BL00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7521-1BL00-0AB0 Hãng sản xuất SM 522 DO : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1500 SM 521 DI-6ES7521-1BH50-0AA0

Module PLC s7-1500 SM 521 DI-6ES7521-1BH50-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7521-1BH50-0AA0 Hãng sản xuất SM 521 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Module PLC s7-1500 SM 521 DI-6ES7521-1BH00-0AB0

Module PLC s7-1500 SM 521 DI-6ES7521-1BH00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7521-1BH00-0AB0 Hãng sản xuất SM 521 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Front connector PLC s7-1500-6ES7592-1AM00-0XB0

Front connector PLC s7-1500-6ES7592-1AM00-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7592-1AM00-0XB0 Hãng sản xuất CM PTP RS422/485 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ nguồn PLC s7-1500-6ES7507-0RA00-0AB0

Bộ nguồn PLC s7-1500-6ES7507-0RA00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7507-0RA00-0AB0 Hãng sản xuất Power Supplies : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ nguồn PLC s7-1500-6ES7505-0RA00-0AB0

Bộ nguồn PLC s7-1500-6ES7505-0RA00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7505-0RA00-0AB0 Hãng sản xuất Power Supplies : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ nguồn PLC s7-1500-6ES7505-0KA00-0AB0

Bộ nguồn PLC s7-1500-6ES7505-0KA00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7505-0KA00-0AB0 Hãng sản xuất Power Supplies : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1500 CPU 1516-3PN/DP-6ES7516-3AN00-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-1500 CPU 1516-3PN/DP-6ES7516-3AN00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7516-3AN00-0AB0 Hãng sản xuất CPU 1516-3PN/DP : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1500 CPU 1513-1PN-6ES7513-1AL00-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-1500 CPU 1513-1PN-6ES7513-1AL00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7513-1AL00-0AB0 Hãng sản xuất CPU 1513-1PN : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1500 CPU 1511-1PN-6ES7511-1AK00-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-1500 CPU 1511-1PN-6ES7511-1AK00-0AB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7511-1AK00-0AB0 Hãng sản xuất CPU 1511-1PN : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu