Cầu dao tự động (MCB)

(48 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao tự động MP6-C463

Cầu dao tự động MP6-C463

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C463 Mã Hàng: MP6-C463 Cầu dao tự động Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 63A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C450

Cầu dao tự động MP6-C450

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C450 Mã Hàng: MP6-C450 Cầu dao tự động Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 50A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C440

Cầu dao tự động MP6-C440

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C440 Mã Hàng: MP6-C440 Cầu dao tự động Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 40A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C432

Cầu dao tự động MP6-C432

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C432 Mã Hàng: MP6-C432 Cầu dao tự động Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 32A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C432

Cầu dao tự động MP6-C432

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C432 Mã Hàng: MP6-C432 Cầu dao tự động Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 32A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C425

Cầu dao tự động MP6-C425

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C425 Mã Hàng: MP6-C425 Cầu dao tự động Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 25A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C420

Cầu dao tự động MP6-C420

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C420 Mã Hàng: MP6-C420 Cầu dao tự động Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 20A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C416

Cầu dao tự động MP6-C416

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C416 Mã Hàng: MP6-C416 Cầu dao tự động Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 16A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C410

Cầu dao tự động MP6-C410

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C410 Mã Hàng: MP6-C410 Cầu dao tự động Số cực: 4P Dòng điện định mức In (A): 10A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP10-C3100

Cầu dao tự động MP10-C3100

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP10-C3100 Mã Hàng: MP10-C3100 Cầu dao tự động Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 100A Icu (kA): 10kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP10-C380

Cầu dao tự động MP10-C380

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP10-C380 Mã Hàng: MP10-C380 Cầu dao tự động Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 80A Icu (kA): 10kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C363

Cầu dao tự động MP6-C363

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C363 Mã Hàng: MP6-C363 Cầu dao tự động Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 63A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C350

Cầu dao tự động MP6-C350

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C350 Mã Hàng: MP6-C350 Cầu dao tự động Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 50A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP4-C363

Cầu dao tự động MP4-C363

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP4-C363 Mã Hàng: MP4-C363 Cầu dao tự động Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 63A Icu (kA): 4.5kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP4-C350

Cầu dao tự động MP4-C350

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP4-C350 Mã Hàng: MP4-C350 Cầu dao tự động Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 50A Icu (kA): 4.5kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C340

Cầu dao tự động MP6-C340

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C340 Mã Hàng: MP6-C340 Cầu dao tự động Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 40A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C332

Cầu dao tự động MP6-C332

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C332 Mã Hàng: MP6-C332 Cầu dao tự động Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 32A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C325

Cầu dao tự động MP6-C325

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C325 Mã Hàng: MP6-C325 Cầu dao tự động Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 25A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C325

Cầu dao tự động MP6-C325

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C325 Mã Hàng: MP6-C325 Cầu dao tự động Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 25A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C320

Cầu dao tự động MP6-C320

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C316 Mã Hàng: MP6-C320 Cầu dao tự động Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 20A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C316

Cầu dao tự động MP6-C316

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C316 Mã Hàng: MP6-C316 Cầu dao tự động Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 16A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C310

Cầu dao tự động MP6-C310

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C310 Mã Hàng: MP6-C310 Cầu dao tự động Số cực: 3P Dòng điện định mức In (A): 10A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP10-C2100

Cầu dao tự động MP10-C2100

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP10-C2100 Mã Hàng: MP10-C2100 Cầu dao tự động Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 100A Icu (kA): 10kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP10-C280

Cầu dao tự động MP10-C280

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP10-C280 Mã Hàng: MP10-C280 Cầu dao tự động Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 80A Icu (kA): 10kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP10-C263

Cầu dao tự động MP10-C263

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP10-C263 Mã Hàng: MP10-C263 Cầu dao tự động Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 63A Icu (kA): 10kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP10-C250

Cầu dao tự động MP10-C250

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP10-C250 Mã Hàng: MP10-C250 Cầu dao tự động Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 50A Icu (kA): 10kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C263

Cầu dao tự động MP6-C263

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C263 Mã Hàng: MP6-C263 Cầu dao tự động MCB-2 cực Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 63A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C250

Cầu dao tự động MP6-C250

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C250 Mã Hàng: MP6-C250 Cầu dao tự động MCB-2 cực Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 50A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP4-C263

Cầu dao tự động MP4-C263

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP4-C263 Mã Hàng: MP4-C263 Cầu dao tự động MCB-2 cực Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 63A Icu (kA): 4.5kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP4-C250

Cầu dao tự động MP4-C250

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP4-C250 Mã Hàng: MP4-C250 Cầu dao tự động MCB-2 cực Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 50A Icu (kA): 4.5kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C240

Cầu dao tự động MP6-C240

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C240 Mã Hàng: MP6-C240 Cầu dao tự động MCB-2 cực Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 40A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C232

Cầu dao tự động MP6-C232

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C232 Mã Hàng: MP6-C232 Cầu dao tự động MCB-2 cực Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 32A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C225

Cầu dao tự động MP6-C225

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C225 Mã Hàng: MP6-C225 Cầu dao tự động MCB-2 cực Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 25A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C220

Cầu dao tự động MP6-C220

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C220 Mã Hàng: MP6-C220 Cầu dao tự động MCB-2 cực Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 20A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C216

Cầu dao tự động MP6-C216

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C216 Mã Hàng: MP6-C216 Cầu dao tự động MCB-2 cực Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 16A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cầu dao tự động MP6-C210

Cầu dao tự động MP6-C210

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Cầu dao tự động MP6-C210 Mã Hàng: MP6-C210 Cầu dao tự động MCB-2 cực Số cực: 2P Dòng điện định mức In (A): 10A Icu (kA): 6kA Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu