Bộ nguồn Simatic S7-1200

(43 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Thẻ nhớ PLC s7-1200-6ES7954-8LF02-0AA0

Thẻ nhớ PLC s7-1200-6ES7954-8LF02-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7954-8LF02-0AA0 Hãng sản xuất Memory Card : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Thẻ nhớ PLC s7-1200-6ES7954-8LE02-0AA0

Thẻ nhớ PLC s7-1200-6ES7954-8LE02-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7954-8LE02-0AA0 Hãng sản xuất Memory Card : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Thẻ nhớ PLC s7-1200-6ES7954-8LC02-0AA0

Thẻ nhớ PLC s7-1200-6ES7954-8LC02-0AA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7954-8LC02-0AA0 Hãng sản xuất Memory Card : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SM 1234 AI/AO-6ES7234-4HE32-0XB0

Module PLC s7-1200 SM 1234 AI/AO-6ES7234-4HE32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7234-4HE32-0XB0 Hãng sản xuất SM 1234 AI/AO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SM 1231 RTD-6ES7231-5PF32-0XB0

Module PLC s7-1200 SM 1231 RTD-6ES7231-5PF32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-5PF32-0XB0 Hãng sản xuất SM 1231 RTD : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SM 1231 RTD-6ES7231-5PD32-0XB0

Module PLC s7-1200 SM 1231 RTD-6ES7231-5PD32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-5PD32-0XB0 Hãng sản xuất SM 1231 RTD : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SM 1231 RTD-6ES7231-5PA30-0XB0

Module PLC s7-1200 SM 1231 RTD-6ES7231-5PA30-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-5PA30-0XB0 Hãng sản xuất SM 1231 RTD : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SM 1231 AI-6ES7231-4HF32-0XB0

Module PLC s7-1200 SM 1231 AI-6ES7231-4HF32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-4HF32-0XB0 Hãng sản xuất SM 1231 AI : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SM 1231 AI-6ES7231-4HD32-0XB0

Module PLC s7-1200 SM 1231 AI-6ES7231-4HD32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-4HD32-0XB0 Hãng sản xuất SM 1231 AI : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SM 1222 DO-6ES7222-1HH32-0XB0

Module PLC s7-1200 SM 1222 DO-6ES7222-1HH32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1HH32-0XB0 Hãng sản xuất SM 1222 DO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SM 1222 DO-6ES7222-1HF32-0XB0

Module PLC s7-1200 SM 1222 DO-6ES7222-1HF32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1HF32-0XB0 Hãng sản xuất SM 1222 DO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SM 1222 DO-6ES7222-1BH32-0XB0

Module PLC s7-1200 SM 1222 DO-6ES7222-1BH32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1BH32-0XB0 Hãng sản xuất SM 1222 DO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SM 1222 DO-6ES7222-1BF32-0XB0

Module PLC s7-1200 SM 1222 DO-6ES7222-1BF32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1BF32-0XB0 Hãng sản xuất SM 1222 DO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SM 1222 DO-6ES7222-1BD30-0XB0

Module PLC s7-1200 SM 1222 DO-6ES7222-1BD30-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7222-1BD30-0XB0 Hãng sản xuất SM 1222 DO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SM 1221 DI-6ES7221-3BD30-0XB0a

Module PLC s7-1200 SM 1221 DI-6ES7221-3BD30-0XB0a

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7221-3BD30-0XB0 Hãng sản xuất SM 1221 DI : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SM 1221 DI-6ES7221-1BH32-0XB0

Module PLC s7-1200 SM 1221 DI-6ES7221-1BH32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7221-1BH32-0XB0 Hãng sản xuất SM 1221 DI : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Module PLC s7-1200 SM 1221 DI-6ES7221-1BF32-0XB0

Module PLC s7-1200 SM 1221 DI-6ES7221-1BF32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7221-1BF32-0XB0 Hãng sản xuất SM 1221 DI : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SIM 1274-6ES7274-1XH30-0XA0

Module PLC s7-1200 SIM 1274-6ES7274-1XH30-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7274-1XH30-0XA0 Hãng sản xuất SIM 1274 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SIM 1274-6ES7274-1XF30-0XA0

Module PLC s7-1200 SIM 1274-6ES7274-1XF30-0XA0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7274-1XF30-0XA0 Hãng sản xuất SIM 1274 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SB 1232 AO-6ES7232-4HD32-0XB0

Module PLC s7-1200 SB 1232 AO-6ES7232-4HD32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7232-4HD32-0XB0 Hãng sản xuất SB 1232 AO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SB 1232 AO-6ES7232-4HB32-0XB0

Module PLC s7-1200 SB 1232 AO-6ES7232-4HB32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7232-4HB32-0XB0 Hãng sản xuất SB 1232 AO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SB 1232 AO-6ES7232-4HA30-0XB0

Module PLC s7-1200 SB 1232 AO-6ES7232-4HA30-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7232-4HA30-0XB0 Hãng sản xuất SB 1232 AO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SB 1231 Thermocouple-6ES7231-5QD32-0XB0

Module PLC s7-1200 SB 1231 Thermocouple-6ES7231-5QD32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-5QD32-0XB0 Hãng sản xuất SB 1231 Thermocouple : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SB 1231 Thermocouple-6ES7231-5QA30-0XB0

Module PLC s7-1200 SB 1231 Thermocouple-6ES7231-5QA30-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7231-5QA30-0XB0 Hãng sản xuất SB 1231 Thermocouple : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SB 1223 DI/DO-6ES7223-1PL32-0XB0

Module PLC s7-1200 SB 1223 DI/DO-6ES7223-1PL32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PL32-0XB0 Hãng sản xuất SB 1223 DI/DO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SB 1223 DI/DO-6ES7223-1PH32-0XB0

Module PLC s7-1200 SB 1223 DI/DO-6ES7223-1PH32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1PH32-0XB0 Hãng sản xuất SB 1223 DI/DO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SB 1223 DI/DO-6ES7223-1BL32-0XB0

Module PLC s7-1200 SB 1223 DI/DO-6ES7223-1BL32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BL32-0XB0 Hãng sản xuất SB 1223 DI/DO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SB 1223 DI/DO-6ES7223-1BH32-0XB0

Module PLC s7-1200 SB 1223 DI/DO-6ES7223-1BH32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-1BH32-0XB0 Hãng sản xuất SB 1223 DI/DO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 SB 1223 DI/DO-6ES7223-0BD30-0XB0

Module PLC s7-1200 SB 1223 DI/DO-6ES7223-0BD30-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7223-0BD30-0XB0 Hãng sản xuất SB 1223 DI/DO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 CM 1241-6ES7241-1CH32-0XB0

Module PLC s7-1200 CM 1241-6ES7241-1CH32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7241-1CH32-0XB0 Hãng sản xuất CM 1241 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 CM 1241-6ES7241-1AH32-0XB0

Module PLC s7-1200 CM 1241-6ES7241-1AH32-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7241-1AH32-0XB0 Hãng sản xuất CM 1241 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Module PLC s7-1200 CB 1241-6ES7241-1CH30-1XB0

Module PLC s7-1200 CB 1241-6ES7241-1CH30-1XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7241-1CH30-1XB0 Hãng sản xuất CB 1241 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1215C-6ES7215-1BG40-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1215C-6ES7215-1BG40-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7215-1BG40-0XB0 Hãng sản xuất CPU 1215C : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1215C-6ES7215-1AG40-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1215C-6ES7215-1AG40-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7215-1AG40-0XB0 Hãng sản xuất CPU 1215C : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1214C-6ES7214-1HG40-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1214C-6ES7214-1HG40-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7214-1HG40-0XB0 Hãng sản xuất CPU 1214C : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1214C-6ES7214-1BG40-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1214C-6ES7214-1BG40-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7214-1BG40-0XB0 Hãng sản xuất CPU 1214C : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1214C-6ES7214-1AG40-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1214C-6ES7214-1AG40-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7214-1AG40-0XB0 Hãng sản xuất CPU 1214C : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1212C-6ES7212-1HE40-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1212C-6ES7212-1HE40-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7212-1HE40-0XB0 Hãng sản xuất CPU 1212C : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1212C-6ES7212-1BE40-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1212C-6ES7212-1BE40-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7212-1BE40-0XB0 Hãng sản xuất CPU 1212C : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1212C-6ES7212-1AE40-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1212C-6ES7212-1AE40-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7212-1AE40-0XB0 Hãng sản xuất CPU 1212C : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1211C-6ES7211-1HE40-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1211C-6ES7211-1HE40-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7211-1HE40-0XB0 Hãng sản xuất CPU 1211C : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1211C-6ES7211-1BE40-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1211C-6ES7211-1BE40-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7211-1BE40-0XB0 Hãng sản xuất CPU 1211C : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1211C-6ES7211-1AE40-0XB0

Bộ lập trình PLC s7-1200 CPU 1211C-6ES7211-1AE40-0XB0

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Mã hàng: 6ES7211-1AE40-0XB0 Hãng sản xuất CPU 1211C : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu