Tủ điện TS

(10 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-60

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-60

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-60 Mã Hàng: TS-60 Tủ điện âm tường chứa MCB 60 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 49 - 60 Cực Kích thước: 468 x 745 x 444 x 724 x 105 x 85 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-6

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-6

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-6 Mã Hàng: TS-6 Tủ điện âm tường chứa MCB 6 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 5-6 Cực Kích thước:200 x 216 x 180 x 190 x 96 x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-48

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-48

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-48 Mã Hàng: TS-48 Tủ điện âm tường chứa MCB 48 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 41 - 48 Cực Kích thước: 535 x 540 x 510 x 500 x 96 x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-40

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-40

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-40 Mã Hàng: TS-40 Tủ điện âm tường chứa MCB 40 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 33 - 40 Cực Kích thước: 468 x 496 x 443 x 475 x 105 x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-4

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-4

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-4 Mã Hàng: TS-4 Tủ điện âm tường chứa MCB 4 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 2-4 Cực Kích thước:148 x 160 x 128 x 148 x 90 x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-32

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-32

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-32 Mã Hàng: TS-32 Tủ điện âm tường chứa MCB 32 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 25 -32 Cực Kích thước:396 x 496 x 372 x 475 x 105 x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-24

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-24

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-24 Mã Hàng: TS-24 Tủ điện âm tường chứa MCB 24 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 21 -24 Cực Kích thước:311 x 404 x 300 x 348 x 96 x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-20

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-20

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-20 Mã Hàng: TS-20 Tủ điện âm tường chứa MCB 20 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 15 -20 Cực Kích thước:468 x 248 x 434 x 228 x 96 x 76 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-14

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-14

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-14 Mã Hàng: TS-14 Tủ điện âm tường chứa MCB 14 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 11-14 Cực Kích thước:349 x 248 x 326 x 228 x 96 x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tủ điện âm tường chứa MCB TS-12

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-12

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Tủ điện âm tường chứa MCB TS-12 Mã Hàng: TS-12 Tủ điện âm tường chứa MCB 12 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 7-12 Cực Kích thước:311 x 248 x 286 x 226 x 96 x 70 mm Chất liệu: nhựa PC chống cháy, chống va đập Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu